Rüyada Buğday Görmek

Rüyada buğday görmek rüya sahibinin üzerindeki karabulutların dağılacağına, dertlerinin ve üzüntülerinin giderek güzel günlerin onu beklediğine işaret eder. Buğday ya da buğday unu gören kişinin hanesinden bolluk, bereket ve huzur eksik olmaz.

Rüyada buğdayın yeşil bitkisini görmek insanlar tarafından sevilen ve saygı duyulan bir konuma yükselmeye delalet eder. Rüyada yol üzerine dökülmüş buğday taneleri görmek o sene boyunca bol rızık sahibi olunacağına ve maddi yönden herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağına işarettir. Eğer buğdaylar çuvalın içindeyse maddi kayıplar yaşamak ve sıkıntılı günlerin başlangıcı şeklinde yorumlanmaktadır.

Buğday Yediğini Görmek

Bir kişi rüyasında buğday yediğini görürse bu rüya onun beklenmedik bir yerden büyük bir mirasa konacağına işaret eder. Rüyada yenilen buğdaylar sertse kişinin büyük uğraşlar sonucunda elde edilecek kazanca delalet eder. Eğer buğdaylar çürümüş haldeyse bu rüya sahibinin maddi yönden büyük zararlara uğrayarak ruhsal bunalıma gireceğine işarettir.

Buğday Tarlası Görmek

Rüyada buğday tarlası görmek kişinin sonunun ne olduğu belli olmayan işlere kendisini kaptıracağına işaret eder. Bazı yorumculara göre de tarlaya ekilmiş halde bulunan buğdaylar çocuk sahibi olmak şeklinde açıklanmaktadır. Eğer buğday tarlasının yandığı görülürse o sene boyunca kıtlık yaşanacağına, huzursuz aile yaşantısına ve kötü günlerin çok yakında olduğuna delalet eder.

Rüyada buğday tarlasındaki ekinleri ezdiğini görmek rüya sahibinin altından çıkamayacağı işlere kalkışacağına ve bunun sonucunda da hem maddi hem de manevi büyük kayıplara uğrayacağına işaret eder.

Rüyada Yeşil Renkli Buğday Görmek

Rüyada taze ve yeşil renkli buğdaylar görmek inancı kuvvetli olan ve hayırlı işler yapan bir kişiye delalet eder. Bu rüya kişinin yaptığı hayırlara devam edeceğini ve bunların mükafatını da çok yakın bir zamanda alacağına işarettir. Bazı yorumculara göre de rüyada yeşil buğday görmek rüya sahibinin çıkmaza girdiği bir konuyla ilgili bilgi birikimi yüksek olan birisinden faydalanacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Buğday Ektiğini Görmek

Rüyasında tarla ya da herhangi bir bahçeye buğday tanelerini ektiğini görmek kişinin Allah rızasını gözeterek hayırlı işlerde bulunacağına işarettir. Ayrıca yeni iş girişimlerinde bulunmak, ticari faaliyetlerde gelişme ve başarılı bir iş hayatı şeklinde de yorumlanmaktadır. Eğer tarlaya ekilen buğdaylar çimlenirse haneden huzurun eksik olmayacağı ve bereketli bir seneye, ekilen buğdaylar yeşermezse de başlanılan işlerin başarısızlıkla sonuçlanacağına işaret eder.

Rüyada ekilen buğdayların kargalar tarafından yendiği görülürse bu rüya sahibinin yakınında onun kötülüğünü isteyen birisinin olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Buğday Topladığını Görmek

Rüyada buğday topladığını görmek kişinin yeni mekanlarda bulunarak burada bazı arkadaşlıklar edineceğine işaret eder. Ayrıca kişinin tanışacağı yeni kişilerle kuracağı arkadaşlık bağlarının hayırlı olması için seçimlerinde dikkatli olması gerektiğine dair de bir işarettir. Eğer toplanan buğdaylar yeşilse vaktinden önce başlanan bir işin hüsranla sonuçlanacağına, sarıysa da büyük kazançlar elde etmeye delalet eder.

Rüyada Buğday Yıkadığını Görmek

Bir kişi rüyasında buğday tanelerini yıkadığını görürse bu rüya elini attığı her işte başarılı olacağı ve yüksek makamlara erişeceği şeklinde yorumlanır. Ayrıca kişinin gerçek mutluluğa ve huzura erişebilmesi için inandığı yoldan ayrılmaması gerektiğine dair de bir işarettir.

Rüyada buğday görmek zorluk, zahmet ve üstün bir gayretle kazanılan şerefli bir zenginliğe işaret eder.

Rüyada buğday satın almak, rüya sahibinin bolluk içerisinde yaşayacağı bir servete sahip olacağına işarettir.

Rüyada buğday ektiğini görmek o kişinin iyi, güzel, hayırlı ve insanların yararına işler yapacağı ve karşılığını aynı güzellikte göreceği anlamına yorumlanır.

Rüyada buğday ektiğini ve fakat arpa bittiğini görmek, insanların olduğu gibi görünmesi ya da göründüğü olması gerektiği erdemine işaret eder.

Rüyada yeşil buğday başakları görmek, rüya sahibinin hayatının her safhasında iş ve uğraşlarının istediği şekilde gelişeceği; ayrıca ucuzluk ve bolluk yaşanacağı anlamındadır.

Cafer-i Sâdık hazretleri rüyada buğday yemeye üç anlam yüklemiştir: Memurluktan azledilmek, memurun aleyhine bir iş yapılacağı, gurbet.

Rüyada yatak üzerinde buğday görmek, rüya sahibinin eşinin hamileliğine işarettir.

Rüyada kuru veya pişmiş buğday yediğini görmek, hiç de hoşa gitmeyecek bir şeyle karşılaşmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyada ve bir yerde mevsimsiz buğday biçtiğini görmesi, o kişinin mevkisini kaybedeceğine, çevresindekilerin dedikodularına maruz kalarak mutsuz olacağına işarettir.

Rüyada bir kişinin karnının tıka basa kuru buğdayla dolduğunu görmesi, ömrünün kısa olacağına yorumlanır.

Rüyada buğday başağı yemek o kişinin yokluk çekeceği anlamında yorumlanır.

Rüyada Buğday Görmek Dini Yorumu

Buğday ekmek Allah (C.C.) rızası için hayra ve barışa yönelik işler yapmaya, O’nun yolunda yılmadan savaşmaya ve muhakkak güçlükle beraber hayırlı rızka işaret eder. Rençberin harmanda buğday karıştırması bolluğa, ancak bollukta da düşünüyorsa eğer tasarruf edeceğine delalet eder.

Rüyada buğday satın almak berekete ve nesil çokluğuna işaret eder. Ama neslin hayırlı olup olmayacağına dair bir şey söylenemez. Rüyada buğday ekilen tarladan arpa bitmesi, kişinin göründüğünden salih ve iyi olduğuna işaret eder. Buğdayın yerine yulaf, çavdar vs. bitmesi beklenmedik bir durumun meydana gelmesine delalettir.

Rüyada buğdayın ekildiği tarladan acı ve yenmesi mutad olmayan bir bitkinin çıkması şüpheli mala ve faiz yemeye delalettir. Kişinin kendisini koruması için bir uyarıdır. Taneleri olgunlaşmış yeşil başak bolluk seneye; sapı üzerinde görülen kuru başak kıtlık seneye tabir olunur.

Rüyada yeşil başak yemek ibadet etmeye, kurusunu yemek kulluk bilincine ve ibadetlerin hazzına varmaya, dününden daha bilinçli kulluğa işaret eder.

Kişinin rüyasında bir yerde toplu buğday başakları görmesi haksız kazanılmış dünyalığa delalettir. Sıyrılmak için Allah’tan güzel iş işleme bereketi dilenir. Her iyilik fırsatı değerlendirilmelidir.

Rüyada dökülen başakları toplamak, varlıklı birinden iyilik görmeye, bu durum tek seferlikse berekete; sürekli beklenti oluşturuyorsa, rüya sahibinde hazıra alışmaya ve toplam bereketinin azalacağına işaret eder.

Mevsimsiz ve yeşil buğday hasatı toplu ölümlere, fitne ve kargaşaya, bundan kaçınmanın yollarını aramaya, etrafındakilere iyiliği ve barışı telkin etmenin tam da dönemi olduğuna işaret eder.

Rüyada yeşil başak biçilmesi, genç ölümüne; kuru başak biçilmesi yaşlı ölümüne delalettir. Ölüm herkese gelecektir. Genç ölümüne de hazırlıklı olmaya işaret eder.

Rüyada buğdayı arpa ile değiştirmek, değerli olanı değersiz olanla değiştirmeye, bunu bilmeden yapmaya işaret eder. Düşünmeden heyecanla hareket edilmemesi konusunda bir uyarıdır.

Rüyada Buğday Pazarı Görmek

Rüyada buğday pazarını ve burada buğday yığınlarını görmek buğdaya ihtiyacı olanlar için geçim sıkıntısına, diğerleri için dünyanın devamı için gerekli say ve gayrete işarettir. Sıkıntıda olana da bollukta da olana da daha çok şükür için bir uyarıdır ki az olanın bereketi artmasına ve çok olanın bereketi azalmasına delalettir.

Rüyada Karıncanın Buğday Taşıdığını Görmek

Karıncanın buğday tanelerini bir yerden dışarı çıkardığını görmek, ortak yahut başka birinin malından gizlice zimmetine geçirdiğine, rüyayı görenin işini takipte yeteri çabayı göstermediğine işaret eder. Diğer yandan karıncanın bir yere buğday yığması malın bereketleneceği şeklinde yorumlanır.

Buğdayın üzerine bevletmek ya da tükürmek, nimete nankörlük etmeye delalet eder.

Rüyada eve buğday almak, geçim sıkıntısının haberidir, geçim zorluğu ile sabır sınavı verilir. Alınan buğdayın yenilmesi ise, para kazancına işarettir, maddi bir kazanım olur.

Rüyada ekin görmek, nasıl gördüğüne bağlı olarak pek çok manalara gelir. Bunlarda bazı tabirciler ihtilafa düşmüşlerdir. Ancak umumiyetle kabul edilen ve büyük isabet gösteren tefsirler aşağıdakilerdir.

Rüyada belli bir mahalde mevsiminde yetişmiş ekin görmek, evlada işaret eder. Bu ekindeki iyi ve kötü hadiseler, bunlara nispet edilir. 

Kendine yabancı olan meçhul bir mahalde başakları yetişmiş, olgunlaşmış, rengi sararmış ve fakat bunların mevsiminde olmadığını görmek, kendi aleyhinde husumete işarettir. Onun karşısında aynı fikirde olan ve birbirine muavenet yani yardım edecek bir cemaatin karşısında kalacağına delalettir. Ekini hasat ettiğini görmek, bir cemaatin fitneye düşüp helak olacaklarına delalet eder.

Rüyada bir tarlayı ekip hasadını biçtiğini ve sonra harmana naklettiğini görmek yani işi tamamına Allah yardımıyla erdirmek ümit eylediğine ereceğine, işlediği hayrın sevabını bulacağını şeklinde yorumlanır.

Biçilmiş ekin arasında dolaştığını gören askerlik yaşındaysa askere gider. Kadınsa bir yakını askere gider veya göreve çağrılır.

Ayrıca bkz: Buğday Rengi, Buğday Ambarı, Buğday Unu, Ekin Ekmek, Un

Buğday

“Rüyada Buğday Görmek” üzerine 17 yorum

  1. Rüyada başkasına ait ambar dolusu buğday gördüm ve rahmetli olan kişinin o yıl çok buğday kaldırdığını gördüm. Yorumunuz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın…

  2. Rüyamda bir yerde bir sürü buğday tanesi vardı. Bir sürü güvercin de onların üzerine yuva yapmıştı ama buğdaylarımı sel alıyordu ve kapkara bir denize götürüyordu. Erkek kardeşim bana yardım ediyor ve üzülmememi söylüyordu. Sonra ben o güvercinlere 33 tane buğday tanesi veriyordum. Onlar da uçuyorlardı ve bir yerde Allah’ın isimlerinden biri yazıyordu ama Fettah mı yoksa Kahhar mı okuyamıyordum. Bunu, eşikten geçerken 33 defa söylemem gerekiyordu. Yorumlar mısınız? Yakın zamanda bir sınava gireceğim de.

  3. Hocam kolay gelsin. Ben rüyada buğday gördüm ama buğdayı ya çuvallarla millete dağıtıyordum ya da kurtulmak istiyordum. Sizce bu nasıl bir hayra vesile olur?

  4. Rüyamda buğdayları başaklarıyla alıp yola serip yoldan geçen kamyonlarla başaklardan taneleri ayırıp sonra onları çuvallara doldurup sattığımı gördüm. Cevabını yazarsanız sevinirim.

  5. Rüyada arkadaşımla birlikte “Fındığı gideceğiz” diyorduk ama fındık yerine arkadaşımla buğday avuç avuç topluyorduk. Ne anlama geliyor?

  6. Rüyamda annem önünde çok miktarda buğday var ayıklayıp bana veriyor koyup bir kazanda haşlıyorum. Bulgur oluyor ama ikimizin suratı asık rüyamın anlamı nedir?

  7. Kazanda aşure buğdayı kaynattığımı ve kaynayan buğdayın çok güzel kaynamış olduğunu gördüm.

  8. Rüyamda fırtına şeklinde yağmur yağıyordu. Balkon kapısını açıp dışarı baktığımda göz gözü görmüyordu ama balkonuma dolan buğday ve pirinçti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir