Rüyada Keramet Görmek

Bir kimse rüyada başını Allah-u Teâlâ’nın mesh ettiğini görse, bu rüya keramete delâlet eder. O kulun ibadete daha yakın olması gerektiğine işaret eder.

Bir kimse rüyada Allah-u Teâlâ’nın bir beldeye, bir mekâna veya yüksek bir yere indiğini görse, bu rüya o beldenin Allah’a inanan insanların artacağı şeklinde yorumlanır. Artık o beldede insanlar hayırlarda yarışır, o beldenin bereketi artar.

Rüyada ayakta Allah huzurunda durduğunu ve Cenab-ı Hakk’ın kendisine nazar ettiğini görmek, imanında kademe elde etmek için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğuna işaret eder.

Rüyada bir kimse Rabbinin “Bana gel!” hitabını duysa, bu ölümünün yakın olduğu şeklinde yorumlanır. Allah-u Teâlâ’nın kendisini yanına aldığını görmek, Allah’ın rahmetine kavuşmak için çaba harcamaya delalet eder.

Rüyada yüce Allah’ın kendisine vaaz ettiğini görmek, Allah rızasına uygun hayırlı bir vazife ile kendini sorumlu hissedeceğine işaret eder. Allah-u Teâlâ’nın kendisini hayır ile müjdelediğini görmek, bolca sevap işleyeceğine ve hayra ve barışa yönelik işler yapacağına işaret eder.

Bkz: Kabul Günü

Rüyada kendisini Rabbinin kabul ettiğini görmek, dualarını artıracağına, ibadetlerinde özenli olacağına delalet eder.

Rüyada yüce Allah’ın kendisini çağırdığını ve kendisi de onun çağrısına uygun bir şekilde gittiğini görmek, Hac vazifesini yerine getirmek için zamanın yaklaştığına işaret eder.

Rüyada Allah-u Teâlâ’dan korktuğunu görmek, kötü işlerden iyi işlere yöneleceğinize, durumunuz iyi değilse daha iyi bir duruma geleceğinize delalet eder.

Rüyada Rabbine yalvardığını, sürekli dualarla onu andığını gören, insanlar tarafından daha fazla sevilir şeklinde rüya tabiri yapılır. Bir kimse rüyada şeytanın şerrinden Rabbine sığındığını (yani eûzü besmele) çektiğini görse, kendisine ve etrafına yararlı olacak bilgi ve birikime işaret eder.

Yine rüyada Allah-u Teâlâ’ya sığınmak, ihanet edecek olan bir yakın konusunda emin olmaya, kötülükten temizlenmeye ve güzelliğe ermeye işaret eder.

Rüyada Cenab-ı Hakk’a gittiğini görmek, doğru yoldan ayrılmayacağına işaret eder. Yine Hak Teâlâ hazretlerini görmek: Bütün korkulardan, kötü şeylerden, düşmanlıklardan, katilden, belâ ve kederden emin olmaya delâlet eder. Allah-u Teâlâ’yı rüyada görmek, iman sahiplerine kuvvet ve berekettir.

İbn-i Şîrîn demiştir ki:  Rüyada Rabbini gören kimse iyiliklerde yarışır. Her kim yüce Allah’ı görürse o kişi insanları Allah yoluna çekmek için büyük emekler harcar.

Rüyada Allah-u Teâlâ’yı görmek yedi veçhile tabir olunur: Mağfiret, rahmet, şefkat, keramet, selâmet, tövbe tevfik.

Devlet reislerinin rüyada Cenab-ı Hakk’ı görmesi, izzet ve ikbâle delâlet eder. Gazilerin görmesi, şehadet mertebesine erişeceği şeklinde rüya tabiri yapılır.

Hapishanede olan birinin bu rüyayı görmesi, zindandan kurtulacağına delâlet eder. Durumu iyi olan bir adamın Rabbini rüyada görmesi, durumunun daha iyi olacağına ve insanlara yardım edeceğine delâlet eder.

Keramet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir