Rüyada Söz Görmek

Rüyada söz söylemek; haber, uyarı, dikkat edilmesi gereken konudur. Rüyada duyulan şeyler ayrıca yorumlanır.

Rüyada söz söylemek veya söz dinlemek, yakında büyüklerinizden bir kimsenin nasihatlerinin işiteceğinize veya dedikodu dinleyeceğinize işarettir. 

Bakınız: Gizli Söz Dinlemek

Bir başka rivayete göre de rüyada bir kimseye muhtelif dillerde konuşan bir adam gelse Süleyman (A.S.)’ın kıssasına binaen, o kimsenin büyük bir mülke nail olacağına işarettir. Ölülerin kapalı olarak konuşmalarının tabiri de böyledir.

Rüyada her türlü kuşun rüya sahibine söz söylemesi, rüya sahibinin büyük bir mülke, ilim ve fıkıha nail olmakla müjdelenmesine işarettir. Bir kimse rüyada erkek veya dişi bir deve veya bir koç ya da hayvanlardan birisinin kendisiyle konuştuğunu ve “ben bir rüya gördüm” dediğini ve bu rüyayı tam anlatamadığını görse, o kimse için harp, düşmanlık veya tehlike vaki olmasına yahut onun mülkünün gitmesine işarettir.

Rüyada bir köpeğin veya parsın yahut bir boğanın kendisine “ben bir rüya gördüm” dediğini gören kimse, hakkında bir ganimet veya bir fayda ve sevinçle müjdelenir. Kuşların hepsinin konuşmaları ise makbuldür. Bir kimse rüyada bir kuşun kendisiyle söz söylendiğini görse, o kimsenin makam ve itibarı yükselir.

Rüyada bir yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören kimse, bir düşmanından hayır ve sevince erişir. Rüyada küçük çocuğun konuşması rüya sahibine ne şekilde konuşuyorsa, o söz hak ve doğrudur. Bazen de rüyada küçük çocuğun konuştuğunu duymak, mahzurlu bir iş yapmaya işarettir. Eğer rüya sahibi hayırlı bir kimse ise, insanlar ondan ummadıkları garip şeylere muttali olurlar veya rüya sahibi garip bir hizmette bulunur. Ya da bir hadiseye vakıf olur. Yahut bu hadiseyi bulunduğu şehirde işitir. 

Rüyada cansız şeylerin konuşması ise sulh, nasihat ve kısmettir. Hayvanın konuşması bazen de azaptır. Ağacın konuşması, şanının yüce oluşuna; ölülerin konuşması fitneye; azaların konuşması çoluk çocuktan gelecek şiddet, mihnet ve günah kazanmaktır.

Rüyada piyes ve sinema oyuncularının diliyle söz söylemek, cinleri çağırmaya ve cinlerin diliyle konuşmaya, fitne ve şer çıkarmaya işarettir. Rüyada her şeyin konuşması, eğer Allah (C.C.)’ın kitabına, Resulullah (S.A.V.)’ın sünnetine uygun ve makul olursa, o söz makbuldür ve tevil etmeye gerek yoktur. Dinleyen hakkında hayır olup ona uymak gerekli olur. Allah (C.C.)’ın kitabına ve Resulullah (S.A.V.)’ın sünnetine muhalif olan her söz mahzurlu ve makbul değildir ve onu dinleyenin sakınması gerekir.

Bir kimseye rüyada azasından bir uzvun bir şey söylemesi, o kimsenin çoluk çocuk veya ortağı yahut akrabası tarafından ona yapılacak nasihata işarettir. O öğüdü dinlemek ve kabul etmek gerekir. Çünkü azalar kıyamet gününde Allah (C.C.) katında kişinin dünyada işlediği fiillerden inkar ettiği seye şahitlik ederler.

Rüyada hayvanın konuşması, anlayışa ve dostların sohbetine gönül bağlamaya ve ibadet ehli kimselerle uyuşmaya ve cahillerden alaka kesmeye işarettir. Ağacın konuşması, münakaşa ve düşmanlığa işarettir. Bazen de bu rüya sahibinin kadrinin yüce olmasına işarettir. Çünkü ağacın konuşması, Resulullah (S.A.V.)’ın mucizelerindendir. Veya ağacın konuşması, Cenab-ı Hakk’ın Musa (A.S.)’ya ağaçtan hitap etmesine binaen rüya sahibinin mezhebinin selamette olduğuna ve hidayete ermesine işarettir.

Bir kimse rüyada gaipten emir, nehiy, ihtar ve müjde gibi bir söz işitirse o söz tevil edilmeden işitildiği gibi çıkar. Allah (C.C.)’ın kıyamet günündeki Kelam-i Sübhanesini rüyada bir kuluna söylemesi, izzet ve rütbesinin yükselmesine, işleriyle ilgili memurlara yaklaşmaya, salih amel ve güzel bir ahlaka işarettir. Cenabı Hakk’ın kıyamet günündeki Kelam-i Sübhanesini kullarına söylemesi, adalet ve insafa işarettir.

İlgili rüya tabirleri için ayrıca bakınız: Ses, İşitmek

Söz

“Rüyada Söz Görmek” için bir yorum

  1. Toplu taşıma aracında otururken kucağında 7-8 yaşlarında engelli veya uyuyan bir çocuk olan adam yanıma oturdu. Çocuğun ayakları bana çarptı ve adam eğer bunu hak ediyorsam çocuğunun bana tekme atacağını söyledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir