Rüyada Secde-i Tilavet Görmek

Bakınız; Okuma Secdesi

Bir kimse rüyada Sure-i Arafta bulunan secde ayetini okuyup secde etse, iyilikle emredip kötülükten nehy etme vazifesini üzerine alır ve bu vazife ile şereflenir. Secde ayetini okuyarak secde eden kimse, Allah’a kullukta devam eder. İsra Suresindeki secde ayetini okumakla secde ettiğini görse, Allah korkusundan dolayı çok ağlar ve O’nu çok zikreder. 

Rüyada Meryem Suresindeki secde ayetini okuyup secde ettiğini görürse; nimete, bolluğa, dünya ve ahiretçe yüksekliğe nail olmaya işarettir. Ancak onun makamına geçmeye layık olmayan çocuk ve vasiden birisini kendisine halef bırakan kimse bu tabirden istifade edemez. Hac Suresindeki ilk secdeyi okuyarak secde ettiğini görse, bulunduğu gaflet sebebiyle nasihatla korkutulmasına; ikinci secdeyi okuyarak secde ettiğini görse, onu itaata teşvik etmeye ve iyilikle emir, kötülükten nehy etmeye işarettir.

Furkan Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, ibadetten usanmaya ve masiyete yönlemeye; hata işleyen kimsenin Allah-u Teala hakkında güzel itikadına işarettir. Neml Suresindeki secde ayetini okuyarak secde etse, isminin yüceliğine ve bidat sahibi kimselerin yanında iyilikle şöhret bulmaya, meliklerin yanında sözünün geçerliliğine, doğruluğuna ve fahiş söz nakletmesine işarettir. Eğer “Elif, lam, mîm” Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, Allah-u Teala’ya (C.C.) imana ve onun indinde olan şeylerden korkmaya ve Allah’ın (C.C.) isteklerine rağbet göstererek tövbe ve namaza devama işarettir. 

Rüyada Sad Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini gören kimse Allah yoluna döner. Şükrünü yerine getiremeyeceği nimete nail olur. Fussilet Suresindeki olan secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, Allah-u Teala’nın ve idarecilerinin emirlerini yerine getirmesine işarettir. 

Rüyada Necm Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, isyankar için tövbeye ve kötü işlerden çekinmeye ve Allah-u Teala’ya (C.C.) ibadet etmeye işarettir.

Rüyada İnşikak Suresindeki secde ayetini okuyarak secde etmek, günah işlemekten kaçınma ve korkmaya işarettir. İkra Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, tövbe etmesine, günahlardan vazgeçmesine, boş şeylerle insanı cehenneme sokacak fiilleri terk etmesine işarettir.

Secde-i Tilavet

“Rüyada Secde-i Tilavet Görmek” için bir yorum

  1. Rüyamda önce bir erkek ya da imamdı bilmiyorum bir şey diyerek secde etti ve arkasından ben ve bir sürü kişi aynı anda secde etti. Secde ettikten sonra bir tane adam herkesi tek tek çağırdı, günahlarına sevaplarına baktı. Merak ediyorum yorumunu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir