Rüyada Sahra Görmek

Rüyada sahra görmek; zarardan sonra kazanca, hastalıktan sonra sağlığa, şiddet ve sıkıntıdan sonra kurtuluş ve rahatlığa, günahtan tövbe etmeye işarettir. Rüyada çölde yürümek, faydasız ve kazançsız bir işe başlamaya; sahra, genişliği ve yeşilliği nisbetinde sevinç ve ferahlığa delalet eder.

İbn-i Sirin’e göre: rüyada sahra görmek, o sahranın genişliği, güzelliği ve düzlüğü derecesinde, ferah ve sevince ve adalete delalet eder. Geniş bir sahranın vaktinde çayır ve çimenlerle süslü olduğunu ve kendisinin orada gezip tozduğunu gören, hayır ve menfaat görür. Göz alabildiğine uzanan dikenler ve ağaçlarla dolu bir sahra görenin, hareketlerinde doğruluk olur.

Rüyada geniş çiçekler ve güller ile süslü bir sahrada olduğunu gören, kıymetli bir kişiye yakın olur, onun aklından ve ilminden faydalanır.

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyasında sonu olmayan, bilmediği ve bu güne kadar görmediği bir sahra görmek, iki şekilde tabir olunur: Dünyanın ve geçiminin genişlemesi, hayır ve menfaate işarettir. Eğer gördüğü sahranın sonu görülüyorsa, bu bir kadın ile tabir edilir. Sahra güzel ise, karısı güzel; çirkinse karısı da çirkindir.

Rüyada içinde bulunduğu sahra veya arazinin genişlediğini görmek, ev halkının maişetinin genişliğine, ömürlerinin uzunluğuna; bunun aksi ise, yani sahranın küçülüp daraldığını görmek, geçim sıkıntısına, ömrün kısalığına işaret eder.

Rüyada ağaçlı bir sahra görmek, devlet büyüğünün hizmetinde bulunan kişilere delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada çöl ve sahra görmek, şiddet ve mihnetten kurtularak genişliğe ve selamete çıkmaya, günahlardan tövbe etmeye, kazanca ve hastalıktan sıhhata kavuşmaya işarettir. 

Rüyada tehlikeli ve harap bir çölde bulunduğunu ve kendisinin fakir olduğunu gören kimse, ölür. Rüyada çöl ve sahrada yürümek, kendisinde fayda ve menfaat olmayan bir işe başlamaya işarettir. Kendisinin kara parçasında bulunduğunu gören kimse, genişliğe çıkar, şeref ve izzete kavuşur. Salih amel ve ibadet etmek suretiyle rahatlığa kavuşur. Sahra; genişliği, ekili oluşu ve yeşilliği nispetinde rahatlık ve sevinçtir.

Sahra

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir