Rüyada Rehin Görmek

Rüyada borcuna karşılık bir malı yahut kendini rehin vermek yahut bir ipotek muamelesine maruz kalmak; kılınmayan namaz, tutulmayan oruç ve yerine getirilmeyen diğer dini görevlerden dolayı ilahi ceza ikazına işarettir.

Rüyada bir kimseden rehin olarak bir şey almak, borçluya süre tanıyıp ona kolaylık göstermeye delalettir. Rüyada rehin alındığını görmek, fazla günah işlemekten dolayı azap görmeye; rehin bazen, onu bırakan kimsenin rehin bir şey bıraktığı kimseye serzenişte bulunmasına işarettir. Rehine, yolculuğa yahut sıkıntıdan kurtulmaya da delalet eder.

Rüyada kendisini bir yerde, bir evde veya bir mağarada rehin olarak alıkonulduğunu görmek, o kimsenin çok günah işlediğini, ahirette cehennemde alıkonulacağına delalet eder. Kendisine kira karşılığı bir kıymetli eşyanın rehin olarak verildiğini gören kimse başkasına acı çektirir ve ona zulmeder. 

Rüyada rehin bırakılan bir eşyanın geri verilmediğini, bunun için rehin veren kimsenin durmadan gelip istemesini görmek, rehini alan kimsenin vicdansızlığına ve halk nazarında makbul olmayan bir kişi olduğuna işarettir. 

Rüyada bir kimse rehine koyduğu bir eşyasını geri almaya geldiğinde bıraktığı şeyin o eşya olmadığını ve daha kıymetli bir şey bıraktığını iddia ederse o kimsenin dünyada ve ahirette kötü bir yerde olacağına ve halk nazarında da namussuzlukla şöhret yapacağına işarettir.

Rüyada rehin iki şekilde yorumlanır; ihtiyaç ve tamah. Bir kimsenin kendisine bir şeyi rehin olarak bıraktığını görmek, o kimsenin rüya sahibine ihtiyacı olduğuna delalet eder. Rüyayı gören kişinin bir kimseye bir şeyi rehin olarak bıraktığını görmesi, o kimseye muhtaç olacağına işarettir.

Rüyada kendisini rehin olarak birine bıraktığını görmek, günah işlemektir. Rüyada rehin görmek, hayırlı değildir. Çünkü ihtiyaca ve başarıya işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Bir kimsenin rüyada kendisini bir yerde rehin olarak görmesi, onun çok günah işlemesine ve kötü ameli sebebiyle cehennemde hapis edileceğine işarettir. Rehin olarak bir şeyin bıraktığını gören kimse, başkasına zulmeder. Rehin bırakan kimse, bıraktığı rehini verinceye kadar o adamdan onu ister. 

Rüyada rehin olarak görülmek, zillet ve rezilliğe muttali olmaya; kalbini birisinin sevgisiyle meşgul etmeye işarettir. Bir kimse rüyada, güzel bir şeyi kötü bir şey karşılığında rehin etse, o kimse hakir bir şahsın muhabbetinde müptela olur ve bununla o kimsenin yüce kadri mahvolur. Bazen de rehin, rehin bırakanın rehin bırakılan üzerine, berekete ve bazen de yolculuğa işarettir.

Rüyada herhangi bir eşyayı rehin bıraktığını görmek, harcamalarınıza dikkat etmediğiniz sürece para konusunda sıkıntı çekeceğinize işarettir.

Ayrıca Emanet Görmek rüya tabirine de bakınız. 

Rehin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir