Rüyada Nebi Görmek

Rüyada nebi görmek; hocaya, alim bir zata, babaya, izzet ve şerefe, doğru istikamet ve halis amele, dünya hayatının türlü hallerine delalet eder. 

(Ayrıca Bakınız; Peygamber, Rüya Tabirleri ve İslamiyet)

Rüyada nebilerden herhangi birini görmek, babaya işarettir. Çünkü baba da çocuğuna nebi gibi şefkatli davranır ve onun ne dünya da ne ahirette azap çekmesini istemez. Peygamber, hocaya da işarettir. Zira hoca da öğrencisini peygamber terbiyesi ve ilmi yetiştirir. Aynı zamanda peygamber, Kur’an öğreten bir muallime de işarettir, denilmiştir.

Rüyada peygamberlere yakışan vasıfta onları görmek, onların arkasında namaz kılmak, onlara uymak ve arkasindan gitmek, peygamberin verdiği bir şeyi yemek veya peygamberden bir şey öğrenmek veya bir haber almak; peygambere tabi olmaya ve yolunda gitmeye işarettir. Bunların aksinin görülmesi ve peygamberin önüne geçilmesi ise, gören şahsın bidat sahibi olduğuna ve sapıklık içinde bulunduğuna işarettir.

Rüyada peygamberin görülmesi; alim, hakim, hatip ve terbiyeciye işaret edeceği de söylenmiştir. Çünkü bu insanlar halkı Allah yoluna davet ederler. Peygamberin güzel bir şekilde görülmesi, onun ümmetinin iyi işler yaptığına ve peygamberinin yolunda gitmelerine; peygamberin üzüntülü ve iyi sekilde görülmemesi ise, ümmetinin fesat ve bidat içerisinde bulunmasi ile tabir edilir.

Rüyada peygamberlik iddiasında bulunduğunu gören kimse, durumuna göre bir memuriyete girer, mesela hakimlik görevi bekliyorsa hakim olur, öğretmenlik bekliyorsa öğretmen olur. Bunlardan hiçbirine ehil değilse, batıl bir iddiada bulunmuş olmakla beraber, devlet adamlarından birisi vasıtasıyla ona bir bela isabet eder.

Bir kimse rüyada peygamber olsa yahut Allah (C.C.)’a inanmaları için halkı çağırsa, eğer onun bu çağrısını bir şahıs kabul ederse, rüyayı gören büyük bir rütbeye nail olur. Yahut onun adaşı ve ona benzeyen bir nebinin dünyada mübtela olduğu sıkıntılara benzeyen bir sıkıntı ve musibet ona isabet eder.

Bir kimse rüyada nebilerin bir yerde olduklarını görse ve oranın halkı da savaş halinde iseler, düşmanlarına galip gelirler. Eğer kıtlık içinde iseler, Allah (C.C.), onları sıkıntı, keder ve üzüntüden kurtararak sevindirir. Peygamberlerden birinin elbisesini giydiğini gören kimse, devlet adamı ise saltanat ve devlete kavuşur; talebe ise, büyük bir dereceye nail, fazilet ve delilleri açık olur.

Rüyada nebi olduğunu gören kimse, şehit olarak ölür. Yahut rızkı noksanlaşır. Musibetlere tahammül eder. İşinin sonu zaferle neticelenir. İyilikle emredip kötülükten insanları sakındırır. Bir kimsenin rüyada ibadet, taat, iyilik ve ihsan gibi nebilerin bazı amellerini yaptığını görmesi, mütedeyyin ve imanlı bir insan olduğuna işarettir. Fakir, müflis veya işi zor olan bir kimse, peygamberlerden birisini görse, Allah (C.C.) o şahsın işlerini kolaylaştırır ve o peygamber sebebiyle onun işleri biter.

Nebileri rüyada görmek, iki şekilde olur. Rüya sahibi o nebiyi ya kendi şekliyle görür ki, bu halde rüya sahibinin iyi halli, izzetli, şöhretli ve ona düşmanlık eden kimseye galip gelmesine yahut o nebinin durumunu ve yüzünü tozlu ve değişik görür ki, bu halde rüya sahibinin kötü haline ve ona gelecek sıkıntıya, sonra da Allah (C.C.)’ın onu o sıkıntıdan kurtarmasına işarettir.

Rüyada bir peygamberi öldürdüğünü gören kimsenin, emanete ihanet etmesine ve sözünden dönmesine işarettir. Rüyada peygamberin devrinde yaşadığını gören kimse, şeref ve nimete erişir. Eğer buna layık birisi ise şeytan o kimse ile oynamıştır. Peygamberlerden birisinin kendisini dövdüğünü gören kimse, salih bir şahıs ise ahirette maksat ve arzusuna kavuşacağına işarettir.

Bkz. Türbe ve Mezarlık

Nebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir