Rüyada Koç Görmek

Bakınız; Koyun

Rüyada koç görmek, şerefli ve saygın bir adamı işaret eder. Birçok koç beslemek, hasmını yeneceğine yorumlanır. Güç ve başarı simgesidir. Hele de kurban edilirse kişinin tüm hayatı iyi olacak demektir.

Rüyada koç görmek nedir, paraya ve mutluluğa işarettir. Koç, aynı zamanda kuvvetle de yorumlanır. Çarşıdan bir koç satın aldığını gören, para kazanmak için bir ise teşebbüs eder. 

Rüyada birisine bir koçu hediye eden, ona yardım eder. Bir koç kurban eden, büyük bir fenalığı önlemiş olur. 

Kirmani’ye göre; rüyada koç görmek, iri, kuvvetli ve iyi bir insanla tabir olunur. Bir koç bulduğunu veya kendisine verildiğini gören, öyle bir adamla arkadaş olur. Bir koça bindiğini ve istediği yöne gittiğini gören, iri bir adami emri altina almis olur. Bir koçun kendi üzerine bindiğini gören, iri bir adamın emrine girer. 

Rüyada bir koçun iki boynuzunu veya birini kırdığını gören, büyük bir adamı yener veya onun kuvvet ve menfaatini kırar. Koçunun boynuzlarını büyümüş ve uzamış görmek, rüya sahibinin iyi bir adam olduğuna delalet eder. (Bkz: Boynuz)

Rüyada bir koçun öldüğünü görmek, büyük bir adamın ölümüne; bir koçun kesilerek etinin dağıtıldığını görmek, büyük bir adamın ölümü ile malının varisleri arasında bölünmesine; rüya sahibi tutuklu ise tahliye edileceğine; hasta ise iyileşeceğine; korkuyorsa korkusunun geçeceğine; borçlu ise ödeyeceğine delalet eder. 

Rüyada bir koçu yemek için değil, kızdığı için kestirdiğini görmek, düşmanına galip geleceğine; bir koçu kesip derisini yüzdüğünü görmek, düşmanının malını elinden alacağına işarettir. 

Rüyada evinde yüzülmüş bir koç olduğunu görmek, rüyayı görenin akrabasından biri vefat eder. Bir koçu pişirdiğini gören, hasta olur veya hükümet tarafından bir cezaya uğrar. Bir koç bulduğunu gören, büyük bir memur veya buna kıyasla bir mevkiye geçer. 

Rüyada kendisine bir koç verildiğini gören, bir hayır ve menfaat görür. Kendisine bir sürü verildiğini gören, her koç bir hesabıyla mal ve para sahibi olur veya her koç, bir yıl hesabıyla, işinde kalır. 

Ebu Sait El-Vaize göre; rüyasında bir koç için pazarlık ettiğini görmek, büyük bir adamın kendisine muhtaç olacağına delalet eder. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada koç görmek, şerefli ve muteber bir adama işarettir. Koçun yününü aldığını gören kimse, şerefli bir adam tarafından servete malik olur. Koçun kuyruğunu yediğini gören kimse, şerefli bir adamın işine ve malına malik olur ve ondan hayra erişir veya işin sonunda o adama varis olur yahut o adamın kızını alır. 

Etini yeme kastı olmaksızın rüyada bir koçu kesmek, şerefli ve yüce bir kimseyi veya düşmanı öldürmeye işarettir. Bu rüyayı harp zamanında görse, zafere erişir. Birtakım koçların rüyada bir yerde boğazlanmış görülmesi, orada harp veya kavga ile birtakım kimselerin öldürülmesine işarettir. 

Bir kimsenin rüyada kasaptan bir koç alması, şerefli ve yüce bir adamın o kimseye muhtaç olduğuna ve o adam hakkında söz söyleyip, hasta olup ölüme yaklaşmış bulunduğu halde ilaç yapmakla onu düştüğü hastalığından kurtulmasına işarettir. Eğer rüyada bir koç boğazlasa büyük bir düşmanına galip gelir. Eğer hasta ise, hastalığından kurtulur. 

Rüyada bir koçu başına ve omzuna aldığını gören kimse, iri yan bir adamın idaresini üzerine alır. Bir koça bindiğini, dilediği gibi onu kullandığını ve o koçun da ona itaat ve inkiyat ettiğini gören kimse, iri yan bir adamı mağlup eder. Ayrıca, dilediği ve istediği bir şekilde onu kullanır. Eğer koç ona güçlük çıkarırsa, o kimse o adamı itaati altına alamaz. 

Bir kimse rüyada kendisine bir koçun bindiğini görse, iri yan bir adam şiddet ve zor kullanarak o kimsenin üzerine biner. Rüyada bir koçun boynuzlarını veya birisini kırdığını gören kimse, büyük bir kimseyi zayıf düşürür ve onun kuvvet ve kudretini kırar. 

Rüyada bir koçla mücadele ettiğini gören kimse, kuvvetli bir adamla münakaşa eder ve bunlardan galip gelen uyanıkken galip gelir. Bir kimsenin rüyada bir koçunun öldüğünü görmesi, büyük bir adamın ölmesine işarettir. 

Bir kimsenin rüyada bir koçun boğazladığını ve etinden takdim edildiğini görmesi, büyük bir kimsenin ölmesine ve malının takdim edilmesine işarettir. 

Rüyada bir kurban veya eti için bir koç boğazlandığını gören kimse, esirse esaretten kurtulur. Korku halinde ise emin olur, borçlu ise borcu ödenir; hacca gitmemiş ise hacca gider. Hasta ise Allah (C.C.) ona şifa verir. 

Rüyada bir koç boğazladığını ve derisini yüzdüğünü gören kimse, düşmanının malını alır. Eğer o koçun etinden yediyse, düşmanının malından yer. Bir kimse rüyada evinde yüzülmüş bir koç bulunduğunu görse, o kimsenin ailesinden bazısı ve kendisine yakınlığı bulunan kimsesi ölür. 

Rüyada bir koçu kızarttığını gören kimse, hasta olur veya zindan ve hapse konur. Bazen de koç valiliğe işarettir. Bundan dolayı, kendisine bir koç verildiğini gören kimse vali olur. Bir kimse kendisine koç başları götürüldüğünü görse, o kimseye düşmanın başları götürülür. Koçların yünleri ise maldır. 

Rüyada koç görmek ne anlama gelir, müezzine ve çobana da işarettir. Koç askerin öncüsü ve kumandanıdır. Boynuzsuz koç vazifesinden alınmış veya devlet ve rütbesinden düşmüş zata veya hakir bir kimseye yahut buruk bir insana işarettir. 

Rüyada bir koçu kendi üzerine sıçradığını gören kimse, düşmanından hoşlanmadığı bir şeye erişir. Kendisini bir koçun boynuzladığını görse, o kimseye bir eza ve cefa isabet eder. Bir kimse rüyada kendisini bir koçla münasebette bulunduğunu görürse, büyük bir kimse, rüya sahibi ile malının arasını ayırır ve kendisini malından uzaklaştırır. 

Bir kimse rüyada dişi bir koyunun koç olduğunu görse, o kimsenin hanımı hamile kalmaz. Eğer hanımı yoksa, o kimse kuvvet, izzet ve düşmanı üzerine galip gelir. Rüyada görülen siyah koç, tabirde siyah insana; beyaz koçta siyah olmayan kimseye nispet edilir. 

Rüyada Koç Görmek Nedir?

Şerefli ve muteber bir adama işarettir. Koçun yününü aldığını gören kimse, şerefli bir adam tarafından servete malik olur. Koçun kuyruğunu aldığını gören kimse, şerefli bir adamın işine ve malına malik olur, ondan hayra erişir veya işin sonunda o adama varis olur. Yahut o adamın kızını alır. Etini yeme kastı olmaksızın rüyada bir koçu kesmek, şerefli ve yüce bir kimseyi veya düşmanı öldürmeye işarettir. Bu rüyayı harp zamanında görse, zafere erişir. 

Birtakım koçların rüyada bir yerde boğazlanmış görülmesi, orada harp veya kavga ile birtakım kimselerin öldürülmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada kasaptan bir koç alması, şerefli ve yüce bir adamın o kimseye muhtaç olduğuna ve o adam hakkında söz söylemeye işarettir.

Rüyada bir koç boğazlamak, gören kişi büyük bir düşmanına galip gelir. Eğer hasta ise hastalığından kurtulur. Bir koçu başına ve omzuna aldığını gören kimse, iri yan bir adamın idaresini üzerine alır. Bir koça bindiğini, dilediği gibi onu kullandığını ve o koçun da ona itaat ve inkiyat ettiğini gören kimse, iri yan bir adamı mağlup eder ve dilediği ve istediği bir şekilde onu kullanır. Eğer koç ona güçlük çıkarırsa, o kimse o adamı itaati altına alamaz. 

Bir kimse rüyada kendisine bir koçun bindiğini görse, iri yarı bir adam şiddet ve zor kullanarak o kimsenin üzerine biner. Rüyada bir koçun boynuzlarını kırdığını gören kimse, büyük bir kimseyi zayıf düşürür, onun kuvvet ve kudretini kırar. 

Rüyada bir koçla mücadele ettiğini gören kimse, kuvvetli bir adamla münakaşa eder ve bunlardan galip gelen uyanıkken galip gelir. Bir kimsenin rüyada bir koçunun öldüğünü görmesi, büyük bir adamın ölmesine işarettir. 

Bir kimsenin rüyada bir koçun boğazlandığını ve etinden komşuya verdiğini görmesi, büyük bir kimsenin ölmesine ve malının artmasına işarettir. Rüyada bir kurban veya eti için bir koç boğazladığını gören kimse esirse, esaretten kurtulur. Korku halinde ise emin olur, borçlu ise borcu ödenir. Hasta ise Allah (C.C.) ona şifa verir. (Bkz: Boğazlamak)

Rüyada bir koç boğazladığını ve derisini yüzdüğünü gören kimse düşmanının malını alır. Eğer o koçun etinden yediyse, düşmanının malından yer. Bir kimse rüyada evinde yüzülmüş bir koç bulunduğunu görse, o kimsenin ailesinden bazısı ve kendisine yakınlığı bulunan kimsesi ölür. 

Rüyada bir koçu kızarttığını gören kimse, hasta olur veya zindan ve hapse konur. Bazen de koç valiliğe işarettir. Bundan dolayı, kendisine bir koç verildiğini gören kimse vali olur. Bir kimse kendisine koç başları götürüldüğünü görse, o kimseye düşmanın başları götürülür. Koçların yünleri maldır. Koç, müezzine ve çobana da işarettir. Koç, askerin öncüsü ve kumandanıdır.

Rüyada boynuzsuz koç görmek, vazifesinden alınmış veya devlet ve rütbesinden düşmüş zata veya hakir bir kimseye yahut buruk bir insana işarettir. Bir koçun kendi üzerine sıçradığını gören kimse, düşmanından hoşlanmadığı bir şeye erişir. 

Rüyada kendisini bir koçun boynuzladığını görürse, o kimseye bir eza ve cefa isabet eder. Bir kimse rüyada kendisini bir koçla münasebette bulunduğunu görse, büyük bir kimse rüya sahibi ile malının arasını ayırır ve kendisini malından uzaklaştırır. 

Bir kimse rüyada dişi bir koyunun koç olduğunu görse, o kimsenin hanımı hamile kalmaz. Eğer hanımı yoksa, o kimse kuvvet, izzet ve düşmanı üzerine galip gelir. 

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Koç Dövüştürmek

Koç

“Rüyada Koç Görmek” üzerine 13 yorum

 1. Rüyada birçok koçtan 1 tanesini beyaz renk ve büyük bir koçu ayırmamız,onunla konuşmamız ve bizim koça onlar öldü dediğimizde koçun bize ben onları seviyorum sen neden beni onlardan ayırdın demesi!…

 2. İyi günler ben rüyamda bahçe katı bir yazlık evde otururken bir akrabam bana gelip “Bahçedeki koç sinirleniyor, tutamıyorum” dedi. Ben de bunun üzerine cam kapıya doğru gittiğimde koç fırlayıp kapıya toslayarak açmaya çalıştı, ben de kapının arkasında durarak kapıyı açtırmadım, bu 2-3 kere oldu. Evdekilerden yardım istediysem de yine de kapıyı kendim ittim içeri giremedi sonra üst katlara çıktım. Bu koç her neredeysem oraya girmeye çalışıyordu. En sonunda onu tuzağa düşürdük, karşıdan olduğum yere atlarken geniş bir boru içine sıkıştı, yarısı içeride, yarısı dışarıda kaldı ve “Öldü” dediler. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim. İyi günler. (Koç iri ve beyazdı, boynuzları ortaydı.)

 3. Önce bir kese çaldım sonra mezarlık yoluna girdim sonra o yolda kocaman kara kedi çıktı yönüme. Sonra Allah’a başladım dua etmeye sonra yemeklere başladım. Toprağa başladım, tırnaklarımla toprağa tutunmaya yoksa batacağım sonra rüyanda siyah koç gördüm, boynuzlarına tutunmuşum. Ne demektir? Mezarlığın içindeydim ve siyak koç bana yardım etti ve sonra koçtan küçük bir siyak kuzuya döndü. Cevap bekliyorum. İlk defa böyle rüya görmüşüm!

 4. Rüyamda bir kuzuyu seviyorum. Okşarken boynuzları elime geliyor. Birde bakıyorum ki minnacık boynuzları var. “Aaa bu koçmuş” diyorum. Kuzu da sırtüstü insan gibi yatmış. O sırada bacaklarının arasından cinsel organını görüyorum. “Gerçekten bu koçmuş” diyorum ve uyanıyorum.

 5. Lütfen yorumlamanızı istiyorum. Rüyamda bir hayvanı sağıp bir bardağa sütünü doldurup içiyorum ama bunun bir koç olduğunu görüyorum. Beyaz süslü bir koç. Acaba ne anlama gelir? Lütfen, cevap atmanızı isterim. Teşekkürler.

  1. Aynı rüyayı bende gördüm ama net bir açıklama bulamadım. Siz bulabilirseniz yazar misiniz Ayşe hanım?

 6. Merhaba, yorumlarınız güzel ve detaylı. Lakin ben rüyamda iki koçun birbiriyle kavga ettiğini gördüm. Hatta koçlardan birinin boynu uzuyordu 2-3 metre ve diğerine arkadan da vurmaya çalışıyordu. Bunu kavgayı rüyada tek başıma izlemiş de olabilirim, evlenmeyi düşündüğümüz kız arkadaşımla birlikte de izlemiş olabilirim. Orasını tam hatırlamıyorum. Sizden ricam, bu rüyayı kız arkadaşım varsa ve yoksa şeklinde iki durum içinde yorumlamanız. Şimdiden teşekkürler. Mailinizi bekliyorum. Kolay gelsin.

 7. Annem rüyasında babamın ramazan bayramında 3 tane farklı boyutlarda koç aldığını görüyor. Kahverengi koçu (yani orta boyda olan) o gün kesmeye hazırlıyormuş. Annem babama “Ramazan bayramındayız kesme” diyormuş. Babam da ona “Olsun keseceğim” “Ama etin hepsini dağıtma bir kısmını bize ayır” diyormuş. Cevaplarsanız sevinirim. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Ayni rüyayı bende gördüm ama net bi açıklama bulamadım. Siz bulabildiyseniz yazar mısınız Ayşe hanım?

 8. Ben rüyamda abimin ve amcamın oğlunun koç kestiğini gördüm ama koçun kafasını kesmeden derisinin yarısını yüzmeye başlamışlardı yerler kandı ben ağladım bari hayvanın boğazını kesip derisini öyle yüzseydiniz dedim. Yorumlarsanız çok sevinirim.

 9. Rüyamda elimde bir bıçak ile yerde yatmakta olan ve kurban edilmek için boynunu uzatmış bir koç ya da koyun gördüm. Ben yine de hayvan sıkıntısız kurban edilsin diye sürekli bismillah, Allahu ekber diyorum. Ama bir türlü elimdeki bıçağı hayvanın boğazına sürtemiyorum, yani buna cesaret edemiyorum. Oysa hayvan hazır bir şekilde yerde boğazını uzatmış benim onu kurban etmemi bekliyor. Acaba bu rüyanın anlamı nedir?
   

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir