Rüyada Katip Görmek

Hileci, düzenbaz kimseye delalet eder. Katip, sekreter olmak birisinin yardımı ile bolluğa ve başarıya ulaşılacağını haber verir.

Bkz: Kağıt, Yazı Yazmak, Mahkeme Katibi

Rüyada katip görmek, hilekarlıkla yorumlanır. Rüyasında bilgili bir kişinin kendisini cahil biri olarak görmesi, hilekar ve dini inancının zayıf olduğuna; cahil bir kimsenin kendisini bilgili bir katip olduğunu görmesi, düşmanlarının kendisine karşı tertiplediği bir hileyi anlayarak, ona karşı tedbir aldığına delalet eder. 

Rüyada yazısının çok çirkin olduğunu görmek, işlediği bir günahtan ötürü tövbe etmesine; cahil oldugu halde yazısının çok güzel olduğunu görmek, ibadetinin Allah (C.C.) katında makbul olduğuna delalet eder. Rüyasında büyük bir devlet adamına katiplik ettiğini görmek, büyük bir ihsana erişeceğine; kendisinin büyük adam tarafından ödüllendiğini görmek, bulunduğu işte kazancının artacağına işarettir. 

Rüyada (Kiramen Katibin) meleklerini görmek, eğer rüya sahibi dindar bir kişi ise, dünyada yaptığı bütün işlerde kolaylığa ulaşacağına; kendisinin cennetle müjdeleneceğine yorumlanır. İbn-i Şirin’e göre; katip hileci bir erkek olarak tabir olunur. 

Rüyasında halka mahsus yazıcı olduğunu gören, halkın malını hile ile dinden alır. Hükümete veya büyük bir kişiye katip olduğunu görmek, başkalarından menfaat beklediğine delalet eder. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada katip görmek, hilekar bir kimseye işarettir. Katip olan bir kimse rüyada kendisinin cahil olduğunu görse, o kimsenin hilesi veya aklı ya da dini gider yahut fakir olur. Cahil bir kimse, rüyada katip olduğunu görse, tedbirli veya kendisine hile yapmak isteyen bir kimsenin hilesini yenmeye muvaffak olur. Katip olan bir kimse rüyada yazısının çirkin olduğunu görse, tövbe eder. Halka hile yapmaktan vazgeçen bir kişi kendisinin katip olduğunu görse, o kişinin birisinin yaptığı bir işinden dolayı yakında itham edilmesine, bundan dolayı zahmete düşmesine ve ondan bir fayda görmemesine işarettir. Bu rüya hastalar hakkında ölüme işarettir. Bazen katip görmek, çiftçiye işarettir.

Rüyada katipleri görmek veya onların şekil ve sıfatlarına girmek, kadir ve şanının yüce ve halinin iyi olmasına işarettir. Sır katiplerini görmek, gelen haberlere, fazlalığa ve noksanlığa, ısrara ve gizli sırlara vakıf ve muttali olmaya işarettir. Yol üzerindeki arzuhalciyi görmek, polise ve kan alıcıya işarettir.

Rüyada Kiramen Katibin meleklerini görmek, eğer rüya sahibi müttaki bir kimse ise, müjdeye ve onun dünya ve ahiret işlerinin kolaylığına ve kendisinin cennet ehlinden olmasına işarettir. Eğer rüya sahibi müttaki değilse; bütün kötülüklerden sakınsın.

Katip

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir