Rüyada Kamış Görmek

Rüyada kamış görmek; vefasız, inançsız, cimri ve rezil insana işarettir. Bir kamışa yaslanmak kısa ömre, iğreti dostluklara ve yoksulluğa; kendisinden kalem yapılan kamış şöhrete, silahların susmasına, güzel sanatlare ve edebi metinlere delalet eder. 

(Ayrıca Bakınız; Saz / Sazlık)

Rüyayı görenin hiç ummadığı bir anda yakınları karşısında zor ve küçük duruma düşebileceğine işaret eder. Sinsilik, dalavere, aldatılma olarak yorumlanır.

Rüyasında yanında birçok kamış olduğunu gören, zahmetle bir şey elde eder. Bir kamışlıkta olduğunu gören, kaba ve hayırsız kişilerle birlikte olur. Elinde bir kamış olup buna dayananı görenin ömrü azalmıştır. Fakirlik içinde vefat eder. kamıştan yapılan şeyler hizmetçilerle tabir olunur. 

Rüyada kamıştan yapılan masuralar almak, mal ve menfaattir. kamıştan yapılmış sepet hizmetçiye delalet eder. Salimiye göre; kamış, kötü insanlara yorumlanır. Rüyada elindeki bir kamışa dayanarak durduğunu görmek, ömrünün çok az kaldığına, fakir olup öleceğine işarettir. 

Rüyada kalem yapılan kamışlardan görmek, birisi ile mahkemelik olduğuna ve gösteriş meraklısı bir kişi olduğuna delalet eder. Bazı yorumculara göre; rüyada kamış görmek, şer ve sıkıntı meydana gelen kötü bir mala, bir eşyaya işarettir. Rüyasında kamıştan yapılmış bir çardak görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve bol geçime delalet eder. 

Cabir El Mağribi’ye göre; kamış sırların meydana çıkmasına yalan sözlere ve gösterişe de delildir. Rüyasında gördüğü kamışın kıymetli madenlerle kaplandığını görmek, rüya sahibinin dünyada elde edeceği kıymetli mallara, zenginliğe işarettir. Bu kaplı kamışlarla bir ev yaparak içine girip oturduğunu görmek, bütün ev halkı ile cennete girerek, cennet köşkünde yaşayacağına delalet eder.

Rüyada şeker kamışı görmek, rızık darlığına delildir. Bu rüya sahibinin dünyada geçimini zor sağlayacağına işarettir. Abdulgani Nablusiye göre; rüyada şeker kamışı görmek, temiz ve şerefli bir aile hayatı sürdürmeye, esaslı bir tevhit ilmine veya oruç ve namaz gibi dini vecibeleri yerine getirmeye yahut da büyük bir devlet adamına hizmetle yorumlanır.

Rüyada tarlasında bulunan kamışın yere yatık olarak görülmesi, o yerin yıkılmasına ve orada yaşayanların günahlarının meydana çıkmasına delalet eder. Rüyada kamış görmek, İbn-i Kesir’in rivayetine göre, elinden giden bir malın tekrar geri gelmesine delildir. 

Rüyasında kamış üzerindeki boğumları saydığını görmek, o boğumların sayısı kadar yıl ömrü kaldığına ve bir rivayete göre de evlenerek nikahlanmasına delalet eder. Rüyadan bir kamışın soyulup kabuklarından ayıklandığını görmek, eğer tutuklu ise tahliye edileceğine; bir işten çıkarılmış ise tekrar işine döneceğine işarettir. 

Rüyada şeker kamışı çiğneyerek balını emdiğini görmek, ümit ettiği bir şeyi elde edeceğine; emdiği bal olmayıp acı bir su olduğunu görmek, bu rüyanın aksi ile yorumlanır. Rüyada şeker kamışını süzerek suyunu çıkardığını gören, ucuzluk ve bolluk içinde yaşar. Bazı yorumculara göre de, şeker kamışı, cimri kimselerden koparılan menfaatlerle tabir olunur.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada kamış görmek, rezil insanlara ve kötü söze işarettir. Bir kimse dinde bulunan bir kamışa dayandığını görse, o kimsenin ömründen az bir müddet kaldığına ve fakirleşip ihtiyaç içerisinde öleceğine işarettir. Rüyada kamış, dinsiz ve vefasız iktisatli bir kimseye işarettir. Kalem yapılan kamışı görmek, özentiye, mahkemeleşmeye ve gösteriş için amel etmeye işarettir. Bazen kalem kamışını görmek, şer ve sıkıntı ile meydana gelen kötü bir mala, eşyaya yahut İran tarafından gelecek hediyeye işarettir. Şeker kamışı, zahmet ve meşakkat ile kazanılan rızka, bazen sokakta veya kamışın görüldüğü yerlerde kavgaya işarettir. Bazen de şeker kamışı, temiz ve şerefli bir nesle veya her hayrın asil ve esası olan “İlmi Tevhid”e yahut oruç ve namazın vaciplerini yerine getirmeye işarettir.

Kamış

“Rüyada Kamış Görmek” için bir yorum

  1. Tanımadığım bir adama kamışları taşımasına yardım ettim kamışlar baya uzun ve ağırdı. Ama yine de sırtımda taşıdım kamışları. Samanlık bir yere götürdüm kamışları bıraktıktan sonra etrafları yemyeşil akan dere kenarında yürüyordum. O esnada kamışları taşımasına yardım ettiğim adam geldi ve bana 50 TL kâğıt para verdi. İhtiyacımın olmasına rağmen almak istemedim. Al senin hakkındır dedi. Bende aldım. Rüyamı yorumlarsanız çok mutlu olurum. Saygılar… 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir