Rüyada Kadı Görmek

İbn-i Sirin’e göre; rüyasında kadı olup halk arasında hükmettiğini gören, zarara, türlü belaya uğrar ve halkın karşı koymasına sebep olup malı, mülkü ve eşyası elinden çıkar. Bu rüyayı gören eğer bir yolculukta ise, yolu kapanarak memleketine zahmet ve güçlükle döner. Birçok zarar görür. Eğer hakikaten kadı olacak kadar ilim sahibi ise, kadı olur, işleri düzelir. Hayır ve menfaat görür ve mutlu olur. 

Kirmani demiştir ki: Rüyasinda tanınmış bir kadı olduğunu veya öyle bir kadıyı gören kişinin mevki ve rütbesi artar. Rüyada tanınmayan bir kadı görmek, hayır ve berekete eriştiğine delalettir.

Rüyada bir hakim görmek, o hakimin verdiği hükme göre tabir olunur. Eğer hakimin verdiği hüküm hayırlı ise rüya hayra; değilse şerre yorumlanır. Elinde terazi tutan bir hakim görmek, o yerde hak ve adaletin geçerli olduğuna delalet eder. 

Tanınan ve bilinen bir hakimi rüyada görmek, hayır ve berekettir. Rüyada bulunduğu yere bir hakimin geldiğini görmek, izzet ve devlete; kendisinin hakimin bulunduğu yere gittiğini görmek, şerefe ve kıymetinin artacağına işarettir. Bir hasta hakimin bir adam göndererek kendisini çağırdığını görmesi, ecelinin yaklaştığına delildir. 

Rüyada mahkeme görmek, aydınlık ise, o yerde hak ve adaletin geçerli olduğuna; karanlık ise, hükümlerde adalet olmadığına; mahkemede iki tarafın duruşmalarının yapıldığını görmek, hakimin lehine karar verdiği kimsenin menfaat göreceğine; aleyhine hüküm verdiği kimsenin ise hakarete uğrayacağına; kendisinin hakim huzurunda muhakeme olunduğunu görmek, dünya ve ahiret işlerinde hesap vereceğine delalet eder. 

Abdülgani Nablusi’ye göre; kadı ve hakim görmek, rüyanın görülme şekline göre, rüya sahibinin hal ve durumuna bakılarak hayır, şer, kâr veya zarar, adalet veya zulüm, yükselme veya alçalma ile yorumlanır. Hakimin mahkemede karar vermesi için özel yerinde oturduğunu görmek, o yerde adaletin var olduğuna, rüya sahibinin adalete nail olacağına, hakimin bulunduğu yerden inmesini görmek ve indirildiğine şahit olmak, memuriyetinden veya işinden atılacağına, yahut adaletin olmadığına işarettir. 

Rüyada hakimi çıplak olarak hükmeder görmek, hükmünde yanılacağına; üzerinde layik olmayan ve ayıp sayılacak bir elbise görmek, adaletin eksikliğine; aksine çok şık giyinmiş görmek, halk arasında itibarının artmasına delalet eder. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada kadı olduğunu ve adaletle hükmettiğini gören kimse tüccar ise insaflı olur. Esnaf veya tartı ve ölçü işleriyle meşgul oluyorsa, onlarda da doğruluktan ayrılmaz. Rüyada insanlar arasında zalimane bir şekilde hükmettiğini gören kimse, vali ise azledilir. Eğer bunların hiçbiri değilse, müptela olacağı bir bela sebebiyle üzerinde bulunan Allah (C.C.)’in nimetlerinde değişiklik olur ve o nimetten mahrum kalır.

Kadı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir