Rüyada İyilik Görmek

Kişi iyilik yaparsa sevinecek demektir. İyilik gören ise sağlam ve değerli bir dost kazanacak demektir.

Rüyasında düşmüş bir insana iyilik ettiğini görmek hayırdır. Rüyada iyilik etmek, hele düşmana yapılırsa çok hayırlıdır. Zafer ve üstünlüğe delalet eder. Bazı yorumculara göre, rüyada iyilik ettiğini görmek; iyi kalpliliğe, dinde kuvvete, ahiret azabından kurtulmaya işarettir. 

Rüyasında iyilik ettiğini gören cennete girmek için yol bulmuş demektir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen iyilik, veren kimsenin verdiği şeyin miktarına göredir. Fazla verilmeye müstehak olan bir kimseye az verdiğini görse, o kimsenin Allah (C.C.)’dan ve Hz. Resulullah’in (S.A.V.) sünnetinden yüz çevirdiğine işaret eder. 

Rüyada bir kimseden bir şey isterse ve o şeyi vermeyip isteyene kişiye de kızdığını görürse, o kimsenin dine olan düşmanlık ve muhalefetine ve fitne çıkaranların yoluna gittiğine işaret eder. Kendi malından borçlulara ihsanda bulunduğunu gören kimse, hasta ise ölümüne ve malın boş yere harcanmasına ve sarf edilmesine işaret eder. Eğer rüyayı gören sağlamsa, muzdarip olmasına ve feryad etmesine işaret eder. 

Bkz: Muhtaçlara İyilik Yapmak 

Rüyada görülen iyilik ancak fakirler hakkında hayır ve erişecekleri menfaata işaret eder. Rüyada iyilik yaptığını gören kimse, kötülüklerden tövbe eder. Yahut aile ve akrabalarını ziyaret eder ya da yoksul ve fakirlere sadaka verir. Allahu Teala’ya dua ve niyazda bulunduğunu gören kimse cehennemden kurtulur. Üzüntü ve keder içerisinde bulunan bir şehir halkı, yoksul ve fakirleri yedirdiklerini, yahut güzel amel işlediklerini, görse, Allahu Teala onları üzüntü ve kederlerinden kurtarır. Rüyada iyilikte bulunmak, zalimlerin işten alınıp, adil kimselerin tayin edilmesine işaret eder.

İyilik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir