Rüyada Gerdanlık Görmek

Rüyada gerdanlık görmek, kadın için kocaya; koca için kadına işarettir. Rüyada gerdanlık takmak mülke, çocuğa kavuşmaya ve emanete; gerdanlık görmek, kadın için sevinç ve bezeğe, erkek için eşinden göreceği sevgiye delalettir.

Rüyada kadının mücevher ve kıymetli taşlarla süslü gerdanlık görmesi, kadri yüce bir erkekle evlenerek erkek çocuklar doğurmasına ve muradına ermesine işaret eder. Kolye erkek için bazen boğmaca hastalığına; bekar kimse için gerdanlık evlenmeye; hamile kadın için erkek çocuğuna delalet eder. 

(Ayrıca Bakınız; İnci)

Rüyada boynunda bir gerdanlık olduğunu gören, gerdanlığın kıymeti derecesinde bir emanet alır. Eğer bu gerdanlık türlü taşlarla süslü ise alacağı emanet de o derecede önemli olur. 

Rüyada gerdanında ağır bir gerdanlık olup bundan yorulduğunu gören, üzerine aldığı işten o derecede yorulur ve bıkar. Bir kadının rüyasında gerdanlık görmesi, kocası ile tabir olunur. 

İbn-i Sirin’e göre; rüyada gerdanlık görmek memuriyettir. Eğer gerdanlık kıymetli taşlarla süslü ise, daha iyidir. Boynunda gerdanlık olduğunu gören doğru görünmek istediği halde eğrilik yapar.

Cabir’ül-Mağribi’ye göre; rüyasında yarısı altından gerdanlık alıp boynuna taktığını gören kimse, hacca gider. Gerdanlık yalnız altından olursa muradına erişir. 

Rüyada boynunda altın gerdanlık olduğunu gören, eğer kötü bir adam ise, suç işlemekle tanınmış kimse olduğuna; boynunda herhangi bir madenden gerdanlık görenin yine kötülükle tanınmış olup, işlerini kötülükle yapacağına ve emanete hıyanet edeceğine delildir. Bu rüya iyi insanlar için bunun aksine yorumlanır. 

Rüyada bir kadının, boynunda gerdanlık olduğunu görmesi evleneceğine işarettir. Gerdanlık gümüşten ise çok iyi bir evlenme yapacağına delalet eder.

Rüyada altından ve çok kıymetli taşlarla süslü gerdanlık görmek ise, kocası ile anlaşmada zorluk çekecek demektir. Altından veya gümüşten ve taşlı veya taşsız olarak boyunbağı biçiminde gerdanlık görmek, erkek için göğüs darlığına; kadın için evlada; kötü kalpli insanlar için de mekruh ve kötü bir işe delalet eder. 

(Ayrıca bakınız; Altın)

Rüyada altın yuvarlaklardan yapılmış, içi boş veya dolu dizi halinde gerdanlık görmek; anlaşma, emanet, vasiyet ile tabir olunur. Bu gerdanlık güzel ve iri taneli olursa, verdiği sözde duracağına, emanete ihanet etmeyeceğine, vasiyeti yerine getireceğine işarettir. Eğer gerdanlık küçük taneli ve muntazam dizilmemiş ise bu rüyanın aksine delalet eder.

Rüyada boynunda birçok dizi gerdanlık olduğunu gören, eğer gerdanlıkların ağırlığı kendisine zahmet veriyorsa, büyük bir menfaat göreceğine işarettir. Böyle bir gerdanlığı olduğunu gören kadın evlenir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna işaret eder. Gerdanlık hanımının kocasına yaptığı iyilikle ona devamlı saygı göstermesine ve kocasının malından hanımının elinde bulunacak mala işaret eder. Kadın için gerdanlık görmek, onun kocasıdır. Eğer gerdanlık gümüşten, geniş ve kuvvetli olursa kocasının mert, yumuşak ve zengin bir kimse olduğuna; eğer gerdanlık zayıf olursa, kocasının yaramaz olduğuna; demirden olursa, kocasının kuvvetli olduğunu işaret eder. Gerdanlık ortasında ağaç parçası varsa o, kadının kocasının münafik birisi olduğuna tabir edilir. Kadın için kırmızı gerdanlık, kırmızı renkli peçeye ve başörtüsüne işaret eder. Evli kadın için gerdanlık çocuğa, bekar kadın için de kocaya işaret eder

Rüyada üzerinde birtakım gerdanlıkların bulunduğunu ve onları taşımakta güçlük çektiğini gören kimse, ilmi ile amel ve icabı yerine getirmekten usanır. Bazı tabirciler, gerdanlık neden olursa olsun, dinde olan bozukluğa işaret eder, dediler. Gerdanlık takmak, cimriliğe işaret eder. Bazen de gerdanlık takma mülke, çocuğa kavuşmaya ve emanete işaret eder. 

Rüyada üzerinde altın, gümüş, demir, pirinç veya kalaydan gerdanlık olduğunu gören kimse, dinini tahrif etmek için çalışır veya yanında bulunan emaneti kaybeder. Rüyada gerdanlık görmek, kadınlar için güzellik ve süstür. Bir kimse rüyada kendisinde altın, inci ve yakuttan bir gerdanlık olduğunu görürse, Müslümanların işi ile ilgili bir vazife verilir veya emaneti kabul eder. 

Gerdanlık erkek kimse için güzel bir kadınla evlenmeye işaret eder. Eğer gerdan ile beraber gümüşten bir boyunbağı da olursa, gerdanlıkta bulunan yakut ve mücevher kadının güzelliğine işaret eder. Eğer gerdanlık gümüş mücevherden olursa, mal ve ferahlık; demirden olursa, kuvvetle beraber memuriyete işaret eder. 

Bir kadın rüyada kendi üzerinde bir gerdanlık olduğunu ve o gerdanlıkta iyi veya kötü bir şey meydana geldiğini görse, meydana gelen şeyin tabiri, onun kocasına veya kendisinin işlerini görüp gözeten bir kimsesine ya da üzerine aldığı emanete aittir.

Gerdanlık

“Rüyada Gerdanlık Görmek” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir