Rüyada Elbise Görmek

Rüyada yeni elbise görmek, memur için bir üst dereceye; tüccar için kazanca; zengin için ziyade mal, yoksul için feraha; ziraatçı için berekete ve diğer insanlar için ucuzluğa işarettir.

Ayrıca bkz: Elbise Yıkamak, Elbise Askısı

Rüyada yeni elbise görmek tabiri, helal mala; temiz elbise, kalp temizliğine; kirli elbise kalp kirliliğine delalet eder. Rüyada yeni elbise yırtılır ve bu yırtık dikilir yahut tamir edilirse, evladı olmaya; yırtığı dikemezse hapse girmeye işaret eder. (Bkz. Elbise Yırtıkları)

Rüyada yamalı elbise görmek, işçi için hastalık, diğerleri için nimete, İnce ve parlak elbise hayırlı işe niyet etmeye, içi dışı bir olmaya, sevinç ve sürura; böyle bir elbise kadın için hayır ve nimete erişmeye delalet eder.

Rüyada ipek elbise görmek, takva ehli ve alimler için dünyaya meyletmeye; diğerleri için hayır ve iyiliklere işarettir. İşlemeli elbise, kadın için süs ve bezeğe, ilim ehli için takva ve mertebeye; fasıklar için cezayı gerektirecek bir suç işlemeye; çocuklar için çiçek hastalığına işaret eder. (Bkz. İpek Elbise Giymek)

Rüyada kendisine işlemeli elbise verilmesi, bir yerden dünyalık gelmesine işarettir. Yün veya keten elbise, kadın-erkek herkes için hayra; böyle bir elbiseyi toplamak yahut saklamak, mala; kullanılmış elbise, hastalık yahut yolculuğa işarettir.

Rüyada ipek ve açık parlak renkli elbise görmek, kadın için letafet ve zerafete delalet eder.

Rüyada kadının vücut hatlarını belli eden dekolte elbise görmek, fitne ve dedikoduya; kırmızı renk elbise görmek, erkek için dünyanın ona meylederek ahireti ihmal etmesine; yırtık pırtık lime lime elbiseleri üst üste giymek, vefat etmeye işaret eder.

Rüyada elbisenin enine yırtılması, gam ve kedere; boyuna yırtılması, gam ve kederden kurtulmaya işarettir. Rüyada kadının elbisesinin yırtılması, ayıplı bir durumun ortaya çıkmasına yahut yoksulluk çekmeye delalet eder.

Rüyada eski elbiseler görmek, rüyayı görenin daima bolluk içinde olacağına; gayet şık pahalı elbiseler görmek ise, o rüyayı görenin dış görünüşüne çok fazla değer verdiğine ve bu huyunu tashih etmesi gerektiğine, zira bu huyun kendisine çok ciddi bir hata işlemeye sürüklüyeceğine alamettir.

Rüyada elbise veya kumaş satın almak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların size ufak bir kazanç sağlayacağına işarettir. Rüyada fakirlere veya hayır cemiyetlerine elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın çok zaman evvel işlemiş ve çoktan unutmuş olduğu bir iyiliğin mükafatını çok yakında göreceğine işaret sayılır.

Rüyada eski ve yırtık elbiseler görmek, sürekli varlık içinde olacağına yorulur. Rüyada şık ve pahalı elbiseler görmek ise, rüyayı görenin insanların dış görünüşüne çok fazla önem verdiğine, bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini haber verir. 

Rüyada lekeli elbise görmek, dedikodular ve sıkıntılar yaşanacağını belirtir. Yeşil renkli elbise görmek, yakın zamanda emellerinize kavuşacağınız anlamındadır. Yamalı elbise giydiğini gören kimsenin eline para geçer. Ayrıca, bir kadın hayatınızı alt üst edebilir.

Rüyada temiz ve güzel bir elbise giymek ise, kişinin çok beğenilip, hak ettiği duruma geleceğine işaret eder. Yamalı elbise para, lekeli ise beklenmedik masraflar ve dedikodu olarak olarak yorumlanır. Ayrıca rengine göre de yorumlamak gerekir.

Rüyada Elbise Görmek Ne Demek

Memuriyete ve işe yorumlanır. Rüyasında yeni bir elbise giydiğini görmek, memur için daha büyük makama; tüccar için kâra; zengin için daha çok kazanca; fakir için rızka; çiftçi için berekete; halk için ucuzluğa delalet eder. 

Rüyada giydiği elbisenin yırtıldığını ve bunu tamir edemediğini gören tutuklanır; eğer yırtığını dikerse çocuğu olur. 

Rüyada yamalı elbise giydiğini görmek, nimete; ipek kumaştan yapılmış elbise giymek, hayra delalet eder. Ancak din adamları için ipekli giymek iyi değildir. Çünkü onların dünyaya meyil ettiklerine delalet eder. 

Rüyada uzun işlemeli bir elbise giymek, rüya sahibi salih bir kimse ise din kuvvetine; iyi ahlaklı bir kimse değilse, ahiret için cezalanacağına ve bunlardan başka birisi ise çiçek hastalığına yakalanacağına işarettir. 

Rüyada ketenden yapılmış bir elbise giymek, şöhret sahibi olmaya; kullanılmış bir elbise giydiğini görmek, bazılarının tabirince evliliğe ve bazılarına göre ise hastalığa veya savaşa gitmeye yorumlanmaktadır.

Rüyada ibrişim elbise giymek, hac ile tabir olunur. Renkli elbise giymek, cesaret ve sevince; yırtık ve parçalı elbise giyinmek, gam ve kedere delalet eder. 

Rüyada yeni elbise satın almak, helal mala; eski elbise almak da haram mala yorumlanır. Elbisenin temizliği iyi kalpliliğe; kirliligi ise kalbin kötü olmasına işaret kabul edilmiştir. 

Salimî’ye göre; üzerindeki elbisenin ıslanmış ve üzerine yapışmış olduğunu görmek, yola çıkmaya niyetli bir insanın o yola gitmeyeceğine; eğer başka bir iş için niyetli ise o niyetinin olmayacağına delalet eder. 

Rüyada arkasındaki elbiseyi çıkarıp birisine vermek fakirlikten kurtulduğuna; rüyada erkekse kadın elbisesi, kadınsa erkek elbisesi giydiğini görmek, zina etmeye işarettir.

Rüyada pelerin gibi kolsuz ve omuza atılan bir atkı gibi elbise giymek, din ile yorumlanır. Böyle insanlar dindar olur ve duaları Cenab-ı Hakk (C.C.) tarafından kabul görür. 

Rüyada elbise yıkamak birkaç şekilde tabir edilmektedir. Elbisesini kirli olduğu için yıkadığını görmek, kederden ve sıkıntıdan kurtulacağına; lekeli olduğu için yıkadığını görmek, günah işleyeceğine delalet eder. 

Rüyada elbisede kan lekesi olduğu için yıkamak, tövbeye; pislikten temizlemek için yıkamak, haramdan el çekmek için tövbeye; meni lekesi olduğu için yıkamak, zinadan tövbeye işarettir. 

Cafer-i Sadık’a göre; elbisesini soğuk su ile yıkadığını görmek dört şekilde tabir edilir: Tövbe, sağlık, güçlükten kurtulma, korkmama. Sıcak su ile yıkamak ise keder ve hastalık ile yorumlanır. 

Bazılarına göre: Rüyada yeni bir elbise görmek, iyidir. Rüyada yeni bir elbise giydiğinizi görmek, sevinçli haber alacağınıza işarettir. 

Rüyada bir elbiseyi üzerinizden çıkardığınızı görmek, bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Karşı cinsin elbisesini giymek, evli iseniz elinize çok miktarda mal ve para geçeceğine veya büyük bir mirasa konacağınıza delalet eder. 

Rüyada yırtık bir elbise ile gezdiğini görmek, borçlularının sizi bu günlerde çok sıkıştırdığına; borçlu değilseniz, başka bir üzüntünüz olduğuna ve yakında feraha çıkacağınıza işarettir. Çok güzel elbiseler giyinmiş birtakım insanlar görmek, çok sevinçli bir haber alacağınıza delildir. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada elbise görmek, kişinin dinine veya maişetine yahut Allah (C.C.)’tan korkmasına ya da müjdeye tabir edilir. 

Rüyada bir adamın elbise giymesi, o adamın evleneceği kadına; kadının giyinmesi, evleneceği kocaya işarettir. Rüyada bir giyindiğini ve sonradan elbisesini yırttığını gören kimse, hanımına ihtiyacı kalmaz. Eğer elbise sökülüp dikişi ayrılsa, hanımı veya ortağı o kimseden ayrılır. Elbise, kişinin din ve dünyaca durumudur. 

Ayrıca bkz: Elbise Kolu

Rüyada kolsuz elbise giymiş olduğunu görmek, fakir olduğu halde dindarlığınının yerinde olduğuna işarettir. Rüyada elbisenin yakasının yırtık olduğunu gören kimse, fakirleşir. Kendisinin birçok elbisesi olduğunu gören kimse için ahirette büyük mükafat ve çok sevaba işarettir. 

Bir kimsenin rüyada kendisine bir gömlek hediye edildiğini görmesi, hayırlı bir habere; elbisesini yırtık ve kirli görmesi, fakirlik ve kedere, ona gelecek sıkıntı ve mihnete işarettir. 

Bir kadının rüyada yeni ve geniş bir elbise giydiğini görmesi, onun veya kocasının din ve dünyaca olan iyi haline işarettir. Rüyada elbise giymek, giyen kimsenin şan ve şerefine işarettir. 

Rüyada bir kimse yakasız elbise giydiğini görürse, o kimsenin ölümüne işarettir. Kısa bir elbise giydiğini ve dizlerini örtmediğini gören kimse, dininde kusur eder. Bir kimse elbisenin üzerine bir ayet yazılı olduğunu görse, o kimsenin Kur’an’la amel ettiğine işarettir. 

Rüyada siyah bir elbise giymek, giyen kimse için üzüntü ve kedere işarettir. Elbiseyi ters giydiğini gören kimsenin durumu değişir. Bir kimse elbisesinin yakasının yırtıldığını görse fakirleşir. 

Rüyada elbisenin boydan boya yırtıldığını gören kimse, üzüntüden kurtulur. Eğer enine yırtıldığını görse, o kimsenin ırz ve namusu hakkında söylenecek söze işarettir. 

Rüyada bir kimse elbisesinin arka tarafından yırtıldığını görürse, o kimse ırz ve namusu hakkında söylenecek bir sözle itham edilir. Yeşil elbise, dine işarettir. Beyaz elbise de böyledir. Mavi renkli elbise görmek, iyi değildir. 

Rüyada kırmızı bir elbise görmek, şöhrete; sarı elbise de hastalığa işarettir. Islak bir elbise, yolculuktaki zahmete; ıslaklığın kuruması, zahmet ve şiddetin gitmesine işarettir. 

Bir kadın rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadın hakkında hayırlıdır. Eğer erkek üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, o kimseye üzüntü, keder, korku, zillet ve miskinlik erişir. Sonra bu haller ondan gider. Yünden elbise giydiğini gören kimse zahit olur. 

Rüyada bir kimse yeşil elbise giydiğini görse, sağ kimseler için din ve ibadete; ölüler için Allah yanında hallerinin güzel olmasına işarettir. Bazı tabirciler, yeşil elbise giydiğini gören kimse, mirasa işarettir, dediler. Beyaz elbise, giyen için hayırdır. Zanaatkârlar için beyaz elbise, işlerinin durgunluğuna işarettir. Zanaatkar için her zaman elbisenin kıymetli oluşu, işinin durgunluğuna işarettir. 

Rüyada bir kimse adet edinmediği bir elbiseyi giydiğini görse, kötü gördüğü şeylerin bazısı kendisine isabet eder. Hiç beyazı olmayan ütülenmiş siyah elbiseyi giydiğini gören, kötü bir haber alır. Üzerinde kırmızı elbiselerin olduğunu gören kimse, içerisinde Allah’ın hakkı olan çok mala işarettir. Rüya sahibi, Allah’tan korksun ve malının zekatını versin. 

Rüyada kadının kırmızı elbise giydiğini görmesi, ferahlık ve sevincine işarettir. Kırmızı elbise, hastalar hakkında ölüme, fukara hakkında zarara işarettir. Sarı elbise veya sarıya boyanmış elbiseyi giymek, bazı insanlar için yaraya; bazıları için de sıtma hastalığına işarettir. 

Bir kimse rüyada bayram, düğün ve topluluk zamanlarında kırmızı elbise giydiğini görse, bunda bir beis yoktur. Sarı elbiselerin hepsi, tabirde zayıflık ve hastalıktır. Bütün renklerle boyanmış bir elbiseyi giydiğini gören kimse, istemediği bir şeyle karşılaşır ve o şeyin kötülüğünden Allah’a sığınması lazımdır. Kendi üzerinde iki renkli ve iki yüzlü elbise veya iki yüzlü sarık görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna işarettir. Eğer bu elbise yıkanmış olursa, fakirliğe ve borca; yeni ve kirli ise borca ve kazandığı günaha işarettir. (Bkz. Kırmızı)

Rüyada çeşit çeşit renklerle nakışlanmış elbise giydiğini görmek, güzel kokulu şeyler ve meşrubat satan kimse için hayırdır. Şair insanlar için ızdırap ve şiddete, gizli şeylerin açığa çıkmasına; hasta için hastalığın şiddetine; bilhassa zengin olan kadınlar için kötü sözlü kimselere işarettir. 

Rüyada üzerinde renkli elbise olduğunu gören, eğer ehilse, çiftçi ve ziraatçılara amir olur. Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatın çok olmasına işarettir. Alınan elbiselerden başka renkte olan elbise de gururdur. 

Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nişan ve alametler, hacca gitmeye veya Arap ülkelerinden birine yolculuk yapmaya işarettir. Bir kimse elbisesinin altından ince bir elbise giydiğini görürse, eline biriktireceği bir mal geçer ve içi dışından hayırlı olur. Bu ince elbiseyi elbisenin üzerine giyerse, o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasına, günah ve isyanını aşikare işlemesine işarettir. Elbisenin kalınlığı inceliğinden hayırlıdır. 

Kadının rüyada ince ve yumuşak elbise giymesi, izzet ve şerefine; kalın elbise de zahmet ve meşakkatine işarettir. Altın ve gümüş dokumalı elbise görmek, din ve dünyaca iyiliğe, arzu ve isteklere nail olmaya işarettir. (Bkz. Yumuşak Şey)

Rüyada bir kimse kendisinin çok kıymetli bir elbise giydiğini görse, bu rüya zengin ve fakir için sırf hayra işarettir. Yıkandıktan sonra yeni elbise giymediğini gören kimse, mizacına uygun ve arzu ettiği neşe ve sevince kavuşamaz. Giydiği elbisenin yırtık ve söküklerini uyanıkken de tamire muktedir olmazsa, o elbise sahibinin bir çocuğu olacağına işarettir. Yırtık elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder. 

Rüyada elbisesinin yırtıldığını görmek, rüyayı gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yaşantı ve sefası noksan olur. Çirkin ve kötü olarak yamanmış elbise, zarar ve ziyana ve işsizliğe işarettir. Elbisesinde yaşlık gören kimsenin yolculuğa iptal ve kastettiği şey tamamlanmadan men edilir. 

Rüyada elbisenin kurutulması, bu tabirden müstesnadır. Bir kimse kendi elbisesini veya başkasının elbisesini yıkadığını görse, o kimsenin geçiminde meydana gelecek darlığı defetmesine, gizli şey ve işlerinin açığa çıkmasına işarettir. 

Rüyada bütün elbiselerinden soyulduğunu gören kimse, memuriyetten uzaklaştırılır. Bir kimse elbiselerini kaybettiğini görse, o kimselere zinet veren şeylerin helak ve telef olmasına işarettir. 

Rüyada kadınlara benzemek maksadı ile kadın elbisesini giydiğini görmek, rüyayı gören kimseye bir üzüntü ve keder isabet eder. Yahut üzerine bir şey musallat olur. Bilmediği bir elbisenin üzerinde yenilenip yeşillendiğini görenin, kalbinin istediği yöne dönmesine işarettir. 

Rüyada gök renkli elbise görmek, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydiğini gören, güzel geçim ve helal mala işarettir. Kirli elbiseyi çıkarmak, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Kirli elbiseleri yakmak da böyle tabir edilir. Yeni elbiseyi giymek, helal mal; kirli elbiseyi giymek de haram mali yemeye işarettir. Bir kimse rüyada, yırtılmış ve kesilmiş iki elbise giyse o kimsenin ölümüne işarettir.

Rüyasında eski fakat temiz elbise giyen kimse, çevresince çok beğenilip sevilir ve hak ettiği üstün duruma gelir. Yamalı elbise giydiğini gören para alır. Elbisede kaç yama varsa, o sayıda para gelir. Fakat elbise lekeliyse, beklenmedik dedikodular ve sıkıntılar olacaktır. 

Rüyada yeşil renkli elbise giymek, rüyada giyen kişi kısa zamanda istediklerine kavuşacaktır. Kırmızı ve siyah elbiseler, rüyanın tezde çıkacağına işarettir. Elbiselerin renklerine göre anlamları değişir.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Elbise Silmek, Dar Elbise

Elbise

“Rüyada Elbise Görmek” üzerine 53 yorum

 1. Ben bir rüya gördüm bunu bana yorumlarsanız çok sevinirim çünkü bu benim için çok önemli. Ben çocuk doğurmak isteyen bir bayanım ama o çocuğun benim için hayırlı olup olmamasını anlamak için istahereye yattım ve rüyamda tanımadığım 25 yaşlarında bir gencin üzerinde mavi simli orlondan bir bluz olduğunu görüyorum, güya yeni almış ama arka omuzunda iki tane yırtık olduğunu görüyorum, üzülüyorum. Benim elimde de kahverengi bir erkek ceketi var, o gence diyorum ki dur sana gidip şu mağazadan siyah bir ceket alayım, o yırtık bluzu çıkar diyorum sadece gittiğimi görüyorum ve uyanıyorum.

  1. Sevgili Güllü,

   Rüyada kendi çocuğunuz olup olmadığını bilmediğiniz bir çocuk için bile merhamet ve şefkat duymuş olmanız bir çocuğunuz olduğunda çok büyük bir sevgi ile onu seveceğinizi gösterir. Bu kadar büyük sevgiler, bir çocuğun sevgi ile sakınılarak büyütülmesi onun hayırlı bir evlat olmasına vesile olur. Çocuğun üstünde yanlış olan bir şeyi düzeltmeye çalışmanız o büyürken ona doğru yolu gösterecek şekilde onu eğiteceğinizi gösterir ki bu da yine hayırlı bir evlat olması yolunda bir adımdır. Niyetiniz gerçekleşirken her zaman hayırlı olması için dua ederek, kendi kalbinizi rahatlatır ve Allah’ın rızasını alma yolunda savaşırsınız…

   Hayır olsun inşallah.

 2. Bir arkadaşınızın sizin kırmızı yeni elbisenizi giymiş olduğunu gördüm. Elbiseyi çıkarttık arkadaşın babası terziymiş ona elbise tamiri yaptırdık ve kızına yeni bir elbise dikecekti. ne demek yorumlayabilir misiniz?

 3. Ben rüyamda sürekli bebekle ilgili şeyler görüyorum ve bebeğim olsun istiyorum acaba rüyamın bununla bir alakası var mı açıklar mısınız ?

 4. Ben rüyamda ilk başta koyu mavi üzerinde renkli çiçek desenleri olan, uzun kolsuz bir elbise giymiştim. Onu dolaba koydu ve tekrar dolaba almaya gittim, giydim ve elbise kesilip lime lime edilmişti. Boyu falan da kesilmişti. Hemen korkup içeride oturan yeğenimin yanına gidip, elbiseyi gösterdim ama korkudan kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu, gözlerim büyümüştü, gerçek gibiydi. Yeğenim de bunu teyzemin yaptığını söyleyip kızıyordu. Bu rüyayı bana açıklarsanız çok sevinirim. Hayırlı ramazanlar.

 5. Bir kız arkadaşımı beyaz elbise giymiş gördüm. Aslında aramız çok iyi ama rüyamda bana kırgın olduğunu gördüm, merak ediyorum.

 6. Rüyamda şeftali ağacından şeftali topladım. Toplanmayan şeftaliler ağaçta kalmış, Onları da ben topladım.

 7. Bir mağazaya gitmişim, elbise almak istiyorum fakat bir türlü istediğim modeli bulamıyorum. En sonunda beğeniyorum, bir kaç tane ve bunların rengi biri pudra rengi diğeri bordo-krem sonra pudra rengi olanın etek kısmında leke varmış.  Elbiseleri deneyemiyorum ve işyerindeki genel müdürümün üzerinde de yeni elbise varmış. Bu aralar işte sıkıntılar var. Acaba bir işaret mi?

 8. Rüyamda insan kaynakları şefi izin dönüşü bana gelip herkesin benim hep koyu renk kıyafetler giydiğimi konuştuğunu söylüyor. Ben de endişeleniyorum, işimi kaybedecekmiş gibi hissediyorum. Bu rüyanın anlamı ne olabilir?

 9. Merhaba, ben rüyamda gelinlik giydim ama tanımadığım bir erkekle evlenecekmişim. Yanımda değildi, kuzenimin kolunda. Onun yanına gittim ama babaannemin olduğu bir mezarlıktaydı, oturuyordu. Çok fazla istekli görünmüyordu. Sonra birden baktım ki gelinliğin üst kısmına siyah badi giymiştim. Orada bulunan farklı bir kişi evleneceğim kişinin istemediğini söyledi.

 10. Merhaba rüyamda açık gri triko bir elbise vardı üzerimde. Elbisenin renk tonu çok güzeldi ve bana çok yakışmıştı. Aynı elbiseyi bir ay önce evlenen kuzenimin üzerinde gördüm. Düğün gibi bir toplantıda tesadüfen aynısını giymiştik. Bu arada elbiseyi bana annem ve babam birlikte almışlar. Ne demek acaba?

 11. Benim gördüğüm rüyada, kız kardeşim kahverengi elbise ve kahverengi topuklu ayakkabı giyiyor. Daha sonradan çıkarıp bana veriyor. Aynı şekilde ben de giyiyorum. Bu gördüğüm rüyanın tabirini bana yaparsanız çok sevinirim…

 12. Benim karım bana ait olan bir kazağı, enine doğru iki yerinden kesildiğini kazağın yerde olduğunu ve suyun içinde olduğunu görmüş. Acaba anlamı nedir?

 13. Rüyamda beyaz elbiseli bir kadın gördüm. Ayrıca etrafımda bir sürü aslan ve kaplanın gezdiğini gördüm. Onlardan hem korkuyordum hem de etrafımda olmaları rahatsız etmiyordu beni. Manasını merak ediyorum.

 14. Rüyamda bir paket aldığımı, açtığımda içinden bir buket gül ve altında bir bayan elbisesi buluyorum. O elbisenin cebinden bir miktar para çıkıyor. Ne anlama gelir?

 15. Merhaba rüyamda eski kız arkadaşımı görüyorum ve onun açık mavi kot pantolonunu kendim giydiğimi görüyorum. Sonra deniz kıyısında, yaklaşık belime kadar olan derinlikteki suya atlıyorum. Hayır, olsun İnşallah. Bu rüyamı yorumlayabilir misin?

 16. Kardeşim beni rüyasında mavi gömlek ve etek giydiğimi görmüş. Bu rüyayı yorumlarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.

  1. Rüyamda şu an ayrı olduğum erkek arkadaşım takım elbise giyinmiş yanıma gelerek elinde bulunan kahveyi bana uzatıyor, mutlu bir şekilde ben de hiç konuşmadan kahveyi alıyorum anlamı nedir acaba, yorumlar mısınız?

 17. Rüyamda tanıdığım bir ablamız bana çocuk elbisesi gösterdi. Benim de şuan için çocuğum yok. Rüyamda çocuk elbisesini görünce kafamı çevirip gidiyorum. Yorumlarsanız sevinirim.

 18. Rüyamda öğretmenimle beraber bir odadayız. Arkadaşlarımla yıl boyu kendimize birer elbise tasarlamış ve dikmişiz. Herkes elbisesini giyerken, benim elbisemin çok kısa olduğu için onu giymeyeceğimi söylüyorum. O sırada öğretmenim elinde bir sürü bilezik falan vardı. Elbiseyi giymemem iyi mi, kötü mü?

 19. Rüyamda mavi kısa parıltılı bir gece elbisesi giymiştim, kemeri var ve kemerini çıkartıp, çıkartmamakta kararsız kalıyorum. Sevdiğim insanı arıyorum, telefonla ve telefona benim ablam çıkıyor. Sevdiğim kişi ablamla tanışmıyor ama eniştemin tesadüfen arkadaşı çıkıyor. Ve ben onun telefonu ile ablamla konuşuyorum. Bana sevgilerini gönderiyor.

 20. Bir haftadır her gece aynı rüyayı görüyorum. Ne anlama geldiğini yorumlarsanız çok sevinirim. Rüyamda bir şeyleri araştırmak için, bilmediğim bir eve gidiyoruz. Giderken arabayla gelmişiz ama geldiğimiz arabayı görmedim, bilmiyorum. Geldiğimiz evde evi kurcalıyoruz. Sonra ben, beraber geldiğim arkadaşları bırakıp tek başıma dönmeye çalışıyorum. Tepe bir yerde, kapkaranlıkta otobüs durağı arıyorum. Birileri durağı gösteriyor ama otobüs geçmiyor. Adamlar laf atıyor. Korkuyorum. Otobüs geçen bir yer ararken, koşuşturmaca içinde uyanıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler…

 21. Rüyamda evden tertemiz, yeni yıkanmış, açık sarı renginde pantolon ve gömlek giyip çıkıyorum. Bir yerde aracım arızamı yapıyor bilemiyorum ama aracı tamir ederken pantolonum ve gömleğime mazot ve yağ püskürüyor ve her yer oluyor. Kendi kendime “Değiştirmezsen olacağı buydu. Şimdi hanımdan bir sürü laf duyacağım” diye söyleniyorum. Bu rüyamı yorumlayabilir misiniz? Teşekkürler.

 22. Annem rüyasında beni yeni gri takım elbiseli, tıraşlı, tertemiz yüzlü, yeni ipek gömlekli görmüş. Yorumu nedir acaba?

 23. Rüyamda birkaç aydır sevgili olan iki arkadaşımı gördüm, sarılıyorlardı. Fakat erkekte de beyaz elbise vardı. Ayrıca bacakları temiz olduğundan hiç sırıtmıyor, aksine yakışmıştı. İkisi de elbiseli olarak sarıldılar. Bu ne anlama gelir?

 24. Merhaba ben rüyamda kısa kollu mor rengin açık tonu olan uzun bir elbisenin üzerime yürüdüğünü gördüm. Elbisenin içinde insan yoktu ben kaçtıkça üzerime geliyordu, çok etkilendim korktum. Bana açıklayabilirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.

 25. Komşum benim üzerimde sırf boncuk bir elbise görmüş. “Bakın boncuk elbise diktirdim” diye gösteriyormuşum. Yorumlarsanız sevinirim.

 26. Merhabalar, bundan 4-5 ay önce bir rüya gördüm ve hayatımda takıntı oldu. Sizlerden açıklama bekliyorum. Rüyamda bir tane çöldeyim çok uzakta 2 tane adam var. Birisi bembeyaz elbise giymiş, eli yüzü düzgün diğeri ise yırtık eski bir elbise giymiş kahverengi idi. Aramız çok uzaktı. Beyazlı adam bana seslendi “Gel” diyerek ben de “Peki” dedim. Birden adamın yanında oldum sonra “Gidiyoruz” dedi. Beni bir tane dükkana götürdü. Nevresim dükkanıydı. Kocaman bir dükkan mağaza yani. Beyazlı adam içeri girdi diğer kahverengi yırtık olan adam dışarda kaldı giremedi içeri. Beyazlı adama ben dedim “Amca çok güzelmiş dükkan maşallah” dedim. Adam bana “Benim değil dükkan” dedi. Ben de “Hım peki kimin ki?" dedim. Adam “Senin” dedi. Ben de seslenmedim sonra bir arabaya bindik beyaz bir arabaydı. Adama dedim “Amca arabanda güzelmiş” dedim. “Hayır, o da benim değil” dedi. Ben de “Kimin diye” sordum beyazlı amcaya. “Bu araba da senin” dedi. Ben de “Peki” dedim. Sonra geri çöle döndük. Ben yine çok uzaktayım. Adam bir tane kız ile konuşuyor ben de izliyorum onları ama net göremiyorum kızın yüzünü sonra adam bana “Gel” dedi. Ben de “Peki” dedim. Amca ile beraber yürümeye başladık. Ben de “Nereye gidiyoruz?” dedim. Adam “Yürü” dedi. Ben de “Peki” dedim. Sonra (gerçek hayatta yaşadığım evin önüne geldik) “Burası benim evim amca” dedim. Beyazlı “Biliyorum” dedi. Sonra kapının önüne geldik. Kahverengi yırtık elbiseli giyen adama “Sen dışarda dur, eve girme” dedi. Ben de eve girdim odama geçtim ardımızdan kapı çaldı. Ben de odamın kapı aralığında bakıyordum. Beyazlı amca açtı kapıyı çölde konuştuğumuz kız geldi eve. Amca beni çağırdı. Ben utandım içeri gidemedim ve sonra uyandım. Sizlerden açıklama bekliyorum.

  1. Bence çok güzel bir rüya. Yorumlamak bize düşmez ama bence beyazlı adam senin kaderin olabilir. Sana geleceğin neler getirdiğini açıklıyor olabilir. Belki eski elbiseli adam da geçmişte kalacak olan yaşadığın hayatın yaşandığı için eskidi. Pek hayırlı, pek güzel bir rüya. Allah hayırlara çıkarsın! Beyaz çok hayırlıdır.

 27. Rüyamda güzel elbiselerini giyip sevdiğim adamın yanına gidiyorum ama o beni beğenmiyor. Lütfen bunu bana yorumlar mısınız? 🙂

 28. Ben rüyamda şu anda yaptığım işin iş elbisesi olan tulumu giymiştim ve eski bir tanıdığımla birlikte onun oturduğu gecekondu mahallesine gidiyorduk ve sabah herkesin uyuduğu bir vakitti. Ben o tanıdığımla birlikte onun oturduğu gecekonduya girmek istiyordum ama kapı kapalıydı ve birlikte çıkıyorduk. Bana bu rüyayı yorumlarsanız çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim.

 29. Gerçekte kırmızı bir kazak aldım, günün akşamında rüyamda o kazağı rahmetli babam giymişti mavi gömleğin üzerine kendinin sanarak. Ben de sonradan fark ediyorum benim kazağım olduğunu ama bir türlü diyemiyorum, baba o benim kazağım ya da bayan kazağı diye. Eğer yorumlarsanız mutlu olurum. Sekiz yıl oldu babamı kaybedeli. Uzun zamandır onu rüyamda görmüyordum. Bir anlamı olmalı.

 30. Rüyamda üzerimde kırmızı, kalın ve çok güzel bir bayan elbisesi vardı. Kırmızı üzerine sanırım yeşil, minik minik desenleri vardı. Eski basma elbiseler gibiydi, boydandı. Ayağımda kırmızı terliklerim vardı. Elbisem yeniydi ve ben onu giydiğim için mutluydum. Sanırım pamukluydu. Yanımda, yıllar önce unuttuğum biri vardı. Yanımdan gitmesini söyledim. Bundan sonra ailece görüşebileceğimizi söyledi. İmkansız olduğunu söyledim. 2 oğlu vardı, karısı hamileydi. Sonra ben kızımla oğlumu kaybettim. Onları aramaya gittim. O arkamdan benim saçlarıma bakıyordu. Saçlarım omuzlarıma kadardı. Şimdiki kadar uzun değildi ve açık kumraldı. Sonra kızımla oğlumu bulamadım. Etraf çok kalabalıktı. Çok yollardan geçtim. Kız kardeşim onları eve götürmüş olabilir diye düşünerek eve gitmeye karar verdim ama evdeler mi bilmiyordum. Çok endişeliydim.

 31. Sürekli okuduğum bir rüya sayfası, çok beğeniyorum. Ben de rüyamda küs olduğum bir eltim bana çok fazla yeni elbise hediye getirmiş. Ben de eşim ve çocuklarımla o da ailesiyle yani eşi ve çocuklarıyla bir restoran gibi bir yerde oturmuşuz. Tabi ben hala konuşmuyorum, onlar kendi aralarında sohbet ediyorlar. Onlar biraz uzaklaşınca yığıntı halindeki elbiselere şöyle bir bakıyorum, beğeniyorum aslında ama hediye ondan olunca pek sevinemiyorum. Öylece uyandım. Eğer yorum yaparsanız çok memnun olurum…

 32. Kaç gündür rüyamda beyaz giyen bir adam gördüm. Beni kendisiyle beraber ahirete götüreceğini söylüyor ve annemle babama üzülmemelerini söylememi istiyor. Lütfen ama lütfen yardımcı olun.

 33. Babam, kız kardeşimi rüyasında gördü. Kız kardeşimin üstünde tişört ve biraz dizin altında olan etek varmış. Etek beyaz, krem tonları ve aynı zamanda desenliymiş. Açık renkler de var üstünde. Babama “Bana yakışıyor mu?” diye soruyordu. Etek ya da tişörtten birisini babam almış, ona… Bunu kız kardeşim önemli bir sınava gireceği zaman görmüş.

 34. Ben rüyamda kocamın arkadaşı karısı bize gelmiş. Kadına ben gömleğini veriyorum giyiyor. Yalnız kadın eşime bakıyor, sanki aralarında bir şey varmış. Ben diyorum “Niye beni sildin?” Kocası kadına vuruyor, sanki kocasının haberi var. Neyse eşim tuhaf davranıyor. Neyse gittiler.

 35. Rüyamda bir apartmanın çatı katına çıkıyorum çatıya çıkan kapıyı açıyorum ve annem karşımda, gülerek arkamı işaret ediyor ve ben arkamı döner dönmez secdeye varıyorum ve öyle kalıyorum. Bir süre önümde bir ışık cenabı Allah olduğunu anlıyorum ve bana bir şeyler söylüyor. Sonra ışık sönüyor ve gidiyor.

 36. Rüyamda altından etek giydiğimi gördüm ve onunla Mekke ya da Medine’de bir camiye girdiğimi gördüm. Yorumunuzu bekliyorum.

 37. Bir kına gecesindeyiz ve genç bayanlara giymeleri için mavi elbiseler alınmış. Benim de elbisem var, içi görünmeyen güzel inceden hallice kumaşlara sahip. Bakıyorum benim elbisemi başka biri giymiş. Bana beğendiğim elbise kalmış. Biraz büyük sanırım deyip giyiyorum oluyor. Bakıyorum altta mavi elbise üstte yeşil güzel bir elbise giymişim. O sırada çocuğum uyuyormuş gidip bakıyorum uyanalı biraz zaman geçmiş ağlıyor. Sonrasını hatırlamıyorum. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.

 38. Benim sevdiğim bir çocuk var ve en son 2 ay önce numaramı istedi. 2 aydır hala aramadı rüyamda ise onu görüyorum dikkatimi üzerindeki gri kazak çekiyor yanıma gelip seni kaç defa aradım diyor sonra elimi tutuyor sarılıyoruz falan bu arada çocuk hafız sizce ne anlama geliyor?

 39. Ben dul bir bayanım 14 yaşında erkek çocuğum var rüyamda uzun ve büyük bir kaç parçadan oluşan halıları elbise olarak giyiyordum sonra halıları topladım üst üste yığdım. Yünleri yıkadım ve yorgan yaptım. Akrabalarla birlikte birinin düğünü varmış çeyiz almaya çarşıya çıktık. Çeyizci dükkânından yazma aldım ve sonra uyandım. Yorumlarsanız sevinirim.

 40. Merhaba. Ben rüyamda bir yakınım tarafından bana kızını eski elbiselerini bir çuvala koyup getirdiğini gördüm yorumlarsanız mutlu olurum.

 41. Rüyamda eski bir erkek arkadaşımı üzerinde pembe bluz pembe uzun etekli gördüm. Bana talip olan birisi aynı zamanlardan.

 42. Rüyamda bankamatikten sürekli para çıktığını gördüm. Ayrıca sevgilimin beyaz bir atletini giyiyordum. Elimde yine sevdiğim insanın kıyafetlerini kokluyordum. Yorumlayabilir misiniz?

 43. Rüyamda rahmetli babam ısrarla benden tarif ettiği bir elbisesini istiyor ve ben "bende yok, almadım" dedikçe ısrarla "lütfen, sendeyse ver" şeklinde tekrar tekrar ve beni hiddete sürükleyecek şekilde ısrar ediyordu, bu sırada annem de yanımızdaydı ancak bir müdahalede bulunmuyordu.

  Yardımlarınızı rica ediyorum.

 44. Selamün aleyküm rüyamda eski erkek arkadaşımla beraberiz otururken üzerindeki tşhirt ün kollarındaki yeşil rengin tenine çıktığını gördüm bana yorumlayabilir misiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir