Rüyada El Görmek

Kardeş, ortak, evlad, hizmetçi, fayda, memuriyet, velayet (Allah dostu olma), mal, servet, delil, iş, amel, sanat ve beceri ile tabir edilir Uzun el cömertliğe, güç ve kuvvete; kısa el cimrilik ve acizliğe, Elin kesilip vücuttan ayrılması dost ve yakınlaardan birinin vefatına; akraba ile münaesebeti kesmeye yahut işlerin bozulmasına, Elin kesilmesi takva ehli için hata sonucu yapılan yalancı şahitliğe, fasık ve günahkar için çalıp çırpmaya, Elin kesilip yanında bulunması kardeş yahut evladdan hasıl olacak menfaate, Kesik elin yanında olmaması ve nerede olduğunun bilinmemesi para kazanmak için çıkılan yolculuktan eli boş dönmeye, El kesildiği halde acı çekmemmek birine aşık olmaya, İki elin birden kesilmesi uzun yaşamaya, Bir suçtan dolayı ellerin kesilmesi kötü bir kadınla ilişki kurmaya yahut güvenilir olmamaya, Elin kırılması bela, malda zarar yahut bir yakının hastalanmasına. Bir elin diğerinden beyaz olması sıkıntıdan kurtulmaya, Sol eli sağ el gibi rahat kullandığını görmek güç ve imkanın katlanarak artmasına. Elleri güzelce yıkamak iftiradan, isyandan ve dünyaya aşırı meyletmekten kurtulmaya, ellerin çatlaması zengin için sadaka ve zekatta hassas olmamaktan dolayı mal kaybına, yoksul için ferah ve bir şeyde zaaf göstermeye, Elleri göğsü üzerinde kavuşturmak bir dostun sebep dolacağı üzüntüye, Bir elini diğerinin içine koymak, düğün vs. gibi bir sebeple aile fertlerinin bir araya gelmesine, Ellerin titremesi uzun ömre, iş ve ticarette gerilemeye, Elin kuruması hayır işlerinde az bulunmaya, Eli

Rüyada güzel eller görmek, bir sanat kolunda başarı kazanacağınıza işarettir; kuvvetli ve kudretli eller, o rüyayı görenin siyaset, spor veya endüstri alanında başarı kazanacağına ve büyük mevkilere ulaşacağına işarettir; rüyada görülen eller, o rüyayı gören şahsı itham ediyorsa, rüyayı gören bir müddet evvel incitmiş olduğu hakiki bir dostuyla uzlaşmaya, barışmaya bakmalıdır; rüyada görülen el takdirkar bir ifadeyle ve rüyayı gören şahsa doğru işaretler yapıyorsa, rüyayı gören şu veya bu şekilde şan ve şerefe ulaşacak veya çalıştığı firma, yahut patronu tarafından takdir ve terfi görecek demektir.

Güzel eller, başarı ve ün kazanacağınıza, bir sanat koluyla uğraşılıyorsa başarılı olunacağına işarettir. Kuvvetli eller, o rüyayı gören kişinin işlerinde başarılar elde edeceğine üst kademelere çıkacağına işarettir. Rüyada görülen eller, o rüyayı gören şahsı işaret ediyorsa rüyayı gören bir süre önce bir dostuna kırılmış ve kırıldığı bu dostuyla uzlaşmaya çalışmalıdır demektir. Çirkin bakımsız eller, fakirlik ve hayal kırıklığı demektir.

Güzel eller, başarılı ve ünlü olacağınıza işaret eder. Çirkin ve bakımsız ise, fakirliğin ve hayal kırıklığının işaretidir.

El rüyalarını çok dikkatli yorumlamak gerekir. Çok önemlidir. El büyük, temiz, güçlü ise çok iyidir. Kötü, pis, çirkin ise tehlikelidir.

Rüyada el görmek çesitli sekilde yorumlanır. Sag el in-sanin çalisma ve yiyecegini saglama ve kazanç sembolü olarak ka-bul edilmektedir. Sol eli de arkadasi, yardimcisi ve akrabasi ve sevdigi olarak kiyaslanmaktadir. Ellerin uzun olmasi yaptigi is-lerde basariya, kisa olmasi ise bunun ziddina yorumlanır. Rüya-sinda elinin kesilip vücudundan ayrildiğini görmek, kardesinin veya ortaginin yahut dostunun veya akrabasindan birinin ölümüne delalet eder. Sag elinin kesildiğini gören yalan yere yemin eder, baska bir rivayete göre, isleri bozularak rizki daralir, yahut akrabasina iyilik etmez. Sol elinin kesildiğini gören akrabasina yardim eder ve esin-den hayir görür. Ellerinden birinin kirildiğini gören, kendi nefsinde bir belaya ugrar. Elinin bileginden kesildiğini görmek malindan olmaya, ilim cihetinden noksanliga, evladindan hayir görme-ge işarettir. Bir elinin öteki elinden daha beyaz oldugunu görmek bela ve felaketten kurtulmaya, rüyasinda elinin kesildiğini fakat hiç bir aci duymadiğini görmek birisine asik olacagina delalet eder. Ellerinin titrediğini görmek dört sekilde yorumlanır: Kazan-mamak, kuvvet noksanligi, hastalık ve uzun hayat. Elleriyle biri-nin boynuna sarildiğini görmek tövbe ettigine ve tövbesinin Cenabi Hakk (C.C.) Hazretleri tarafindan kabul edildigine delalet eder. Ellerini kil veya sabun ile yikadiğini görmek, bekledigi seylere kavusacagina, birinin kendi elinden tuttugunu görmek, yardim görecegine, kendisinin baska birisinin elinden tuttugunu görmek, ona yardim edecegine işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen el, kişinin ihsan, kuvvet, itimad ve istinad ettigi seyidir. Sag el rüya sahibinin kuvveti, geçimi, kazanci, mali ve kendisine isnad edilen, bilinen bir şeyidir. Rüyada elinin uzadiğini ve kuvvetli oldugunu gören kimse amir ise, düsmanina galip gelmesine, yardimcilarinin kuvvetli olusuna, sözündeki nüfuzuna, yardimda ona itaat etmelerine işarettir. Rüyada iki elinin de açik oldugunu gören kimsenin, cömert olmasina ve bütün malini infak etmesine işarettir. iki elleri üzerinde yürüdügüünü gören kimsenin, kardesi veya çocugu ya da ortagindan istedigi seye itimad etmesine işarettir. Sag elinin altin oldugunu gören kimsenin, kazanç otorite ve gücün gitmesine işarettir. Rüyada sag elinin kendisiyle konustugunu gören kimsenin, geçiminin güzel olmasina işarettir. Sol elinin kendisiyle konustugunu gören sahsa, kardesi veya hanimi yahut ortagi kötülük ederler. Ellerinin konustugu sözler kötü olursa, o kimsenin fiil ve amelinin çirkin olmasina işarettir. Eger vaaz ve nasihat ise, korkutmaya işarettir. Elini koltugu altina sokupçikardiğini ve elinin de nurlu oldugunu gören sahis, talebe ise, ilimde ilerler, amir ise, daha yüksek mevkilere işarettir. Tüccar ise, ilerler, söhrete kavusur ve dogruluga erisir. Esnaf veya zanaatkar ise, söhrete kavusur. Elinden ates çiktigini gören sahis, talebe ise, ilminde otorite olur ve düzgün konusur. Rüyayi gören vali ise, otoritesi ve basansi artar, tüccar ise, ticaretinde basanya ulasir. Elinden su çikan kimse, mala kavusur, iki el rütbeye, makarna, iki erkek çocuga ve devlete işarettir. Elleriyle bir seyler alip verdiğini gören kimse için de salih amel islemesine işarettir. Sag el erkek çocuga ve babaya ve dosta ya da arkadaslik yaptigi kimselere işarettir. Sol el, hanima, anneye, kiz kardese, kiza işarettir. Bir sahis rüyada iki elinden birisini kaybettigini görse, o sahis kaybettigi elinin işaret ettigi kimsesini kaybetmesine işarettir. Bir kimse rüyada elinin kesildiğini ve kendisinden aynidiğini görse, o kimsenin erkek kardesi veya dostunun ölümüne ya da bunlar ile kendi arasindaki ülfet ve muhabbetin sükut etmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada sag eliyle bir kimseyi tuttugunu, sonra elini sol taratma dönderdiğini görmesi, o kimsenin o sahis hakkinda yapacagi ihanet ve harekete işarettir. Rüyada elinin uzun oldugunu gören kimsenin, fazilet, ihsan, zulüm ve iyilikle haik’a galip geldigine işarettir. Bir kimse rüyada iki elinden birinin kisaldiğini görse, o kimsenin yardim ve ihsan ederken elini kisa tutmasina işarettir. Bir kimse rüyada iki el ve ayaklarinin kesilmis olduklarim görse, o kimsenin müfsit birisi olduguna işarettir. Rüyada elinin yok oldugunu gören kimsenin, asik olduguna işarettir. Bir kimse rüyada iki eliyle beraber baska bir el veya birtakim ellerin bulun dugunu görse, halkin elleriyle onun hakkinda yapacaklari lütuf, iyilik, ihsan ve yardimlarina işarettir. Bazi tabirciler, bu rüya, o sahsin, dost ve arkadas larinin veya kuvvet ve kudretinin çokluguna işarettir. Ellerinin yumuldugunu gören kimsenin, cimriligine işarettir. Elleri üzerinde yürüdügünü gören kimse, elleriyle geçimi için çalisir. SaG elinin çolak oldugunu gören kimsenin, maisetinin durgunluguna veya büyük bir günah islemesine işarettir. Rüyada elinin altin oldugunu gören kimsenin, elinde bulunan şeyin gitmesi ne işarettir. Rüyada büyük bir tas içinde bulunan kanla elini boyadiğini gören kimse, bir fitne ve fesatlikta bulunur. Bir kimse kendi elinde baska birisinin eli bulundugunu görse, o kimsenin baska birisinin kazancim yemesine işarettir. Rüyada elinin tamamim veya bazisim yediğini gören kimse, pisman olacagi bir is yapar. Rüyada el ve ayaklarinin kesildiğini gören kimse, ölür. Bazen de hapsedilir. Bazen de bu rüya, fakirlik ve ihtiyaca işarettir. Rüyada bir isi sag eliyle kuvvetli yaptigi gibi sol eliyle de kuvvetli yaptigini gören kimse, mal ve kuvvete nail ve düsmanina galip gelir. Bir kimse elinin uzadiğini hatta süngü gibi oldugunu görse, o kimsenin zalim olup insanlarin irz ve namusunu kötülemesine işarettir. Rüyada elini yummak, bir şey üzerinde ittifak etmeleri lazim gelenlerin rizik ve nafakalarim sarfederken cimrilik yaptiklarina işarettir. Rüyada elinin kesilmis oldugunu ve onu muhafaza edip yanindan ayirmadiğini gören kimsenin bir çocugu veya bir erkek kardesi olur. Rüyada kendi elinin baska birisinin elinde oldugunu gören kimse, mal elde eder. Rüyada elinin kesildiğini gören kimsenin, ailesinden ayrilarak gurbete gönderilmesine veya meslegini degistirmesine yahut çocuklarinin veya baskalarinin ona verdikleri maasi kesmelerine ya da akrabalarim ziyaret etmemesine, bazen de bu rüya, o kimsenin haram ve masiyetten menedilmesine işarettir. Yabanci olan birisi rüyada elinin kesildiğini ve kan aktigini görse, o kimsenin eline mal geçer ve vatanina döner. Eger kan akmazsa bulundugu yerde kalmayi tercih eder. Rüyada elinin boynuna ba9landi9ini gören kimse, günah islemekten men edilir. Rüyada iki elinin de toprakli oldugunu gören kimsenin, malca fakir olduguna veya çocuk ve erkek kardes yahut ilim ya da hayirca noksanligina işarettir. Rüyada elin güzelligi, baba veya çocugun halinin güzelligine yahut temiz mala ve güzel kazanca işarettir. Bazen de bu rüya, arkadas ve ahbaplar ile dost olmaya veya onun haline uygun amellere işarettir. Bazen de elin güzelligi düsmana galip gelmeye işarettir. Uyanikken el ve ayagi olmayan kimse rüyada el ve ayaginin oldugunu görse, o kimse yakini veya kendisini seven bir kimseden faydalanir, yahut tahmin etmedigi bir yerden riziklamr. Rüyada elde yag ve demir görmek, dininin bozulmasina işarettir. Rüyada elin fazlaligi, hastaliga ve onun dinden tutacak diger bir seye muhtaç olmaya yahut gözleri kör olarak elinde üçüncü bir el vazifesini gören bir bastona muhtaç olmasina işarettir. ttaatkar birisinin rüyada iki elini kaybettigini görmesi, Allah (C.C.)’a tevekkül etmesine işarettir. Rüyada ellerinin çok oldugunu gören kimsenin, haris, tamahkar ve dünya malini biriktirmek için fazlaca çabalanmasina işarettir. Rüyada elinin yirtici bir hayvan eli oldugunu gören kimse, namazi terkederek sehved ve nefsani arzulama uyar. Bir kimsenin rüyada kendisinin solak oldugunu veya solak olan birisini görmesi, fayda, rizik ve geçiminin bol olduguna işarettir. Rüyada elinin kedi eli oldugunu gören kimse, bazen düsmanina zafer bulur ve duvarlara tirmanan ve çikan bir hirsiz olur. Bazen de bu rüya, rüya sahibinin kazancinin bayagi olduguna işaret ettigi gibi, kendisinin de adiligine işarettir. Rüyada sag elinin sol dinden uzun oldugunu gören kimse, yardim ve ihsanda bulunur ve kendisini ziyaret etmeyeni o ziyaret eder.

Güzel eller, başarılı ve ünlü olacağınıza işaret eder. Çirkin bakımsız eller, fakirliğe ve hayal kırıklığına işaret eder.

“Rüyada El Görmek” üzerine 44 yorum

 1. Rüyamda annemin beni iki yaşlıyla tanıştırdığını gördüm. Biri bayan, biri erkek. Bayan olanın elini öpüyordum. Yaşlıyı da öpecekken elini öptürmüyordu ve benimle ilgilenmiyordu. Bu ne demek olabilir. Yardımcı olursanız teşekkür ederim.

 2. Rüyamda sevgi duyduğum bir insan var, erkek, elini sevgiyle tutuyorum. Yürüyoruz, bir şeyler konuşuyoruz. Sonra ayaklarımda kırmızı rugan yepyeni ayakkabı oluyor. Yerlerde bembeyaz kar olduğunu görüyorum ayak izleri falan var. O kişi o an yok ayaklarımda birden kaymamak için çorap gibi bir şey olduğunu fark ediyorum. Karda ayak izleri vardı.

   

   

 3. Rüyamda patronum babaannemlerin evindeydi. Üzerinde pijamaları vardı. Ve ben yanına gidip elini öpüyordum . Yardımcı olabilir misiniz, ne demek bu rüya ?

 4. Sağ elimin kesildiğini fakat yerine tekrar el çıktığını sol işaret parmağımın da kesildiğini yerine tekrar çıktığını gördüm. Ne kesilirken ne de tekrar elimin ve parmağımın oluştuğunu görmedim. Rüyamda eşime anlattığımı ALLAH’ın bir hikmeti nasıl oldu bilmiyorum dedim elimi ve parmağımı çöpe attım hayır olsun İNŞALLAH. TABİRİNİ yapar mısınız. Teşekkür ederim…

 5. Merhaba rüyamda toprak altında kalmış tek çocuk eli gördüm. Çok korktum. Hala etkisindeyim. Yorumlarsanız sevinirim.

 6. Sağ elimi cinler ısırmış, ısırdıkları yerin üstünde çift göz çizmişler ısırırken görmüyorum.

 7. Rüyamda çok sevdiğim hocamın elini öpüyordum, bayramlaşma babında sonra o da benim elimi öptü sonra tekrar ben gene öptüm. Kuzenimde bana “Sen senden küçük birinin elini neden öpüyorsun?” diye kızdı. Ne anlama geliyor?

 8. Rüyamda iki avucumu yan yana getirdiğimde avucumda ayet yazıyordu. Annem vardı yanımda “Baksana görmüyor musun?” dedim, ellerimi gösterdim. “Göremedim” dedi. “Tekrar bak” dedim sonra uyandım. Bu ne demek? Bununla ilgili bir rüya yorumu bulamadım. Cevaplar mısınız?

 9. Rüyamda sağ elime çok küçük bir ağaç parçası batmıştı (Kıymık olarak tabir edilen.) Canım yanıyordu, tırnaklarım ile çıkarttım, çıkartırken yine canım yandı ama sonra rahatladım. Bunu bana yorumlar mısınız?

 10. Rüyamda iki eliminde bileklerini kesik içi görünür şekilde gördüm. Sağ el bileğimin içinde irin vardı, iltihaplı gibi ama bileklerim yerindeydi. Çok etkisinde kaldım. Lütfen yardımcı olur musunuz? Teşekkürler.

 11. Ben rüyamda ünlü bir kişinin elimi tuttuğunu gördüm. Rüyada el ele tutuşmanın manası yazmıyordu. Bunu öğrenebilir miyim? Bir de ben bu durumdan çok memnundum, çok mutluydum.

 12. Rüyamda elimi yeşil kurbağalara vuruyorum, elim yeşil oluyor ve elimde delikler oluşuyor ve kan var ama akmıyor, şekerleme alıp tarttırıyorum ve alamıyorum.

 13. Rüyamda elimi diğerinin üzerine zor koyuyordum. Toplum arasında sinir diye adlandırdığımız tomurcuk kabarık şeyler vardı. Çok korkup ağlıyordum, mavi gibiydi herhalde:( Ablam bana kızıyordu. (Normalde de zaten çalışmama çok olumlu bakmıyor DGS’yi dene falan.)Ben de bunun çalışmakla alakasının olmadığını düşünüyor fakat ağladığım için diyemiyordum. Yorumlarsanız sevinirim. Teşekkürler.

 14. (Hayır olsun.) Rüyamda sol elimin ortasında derin bir delik vardı. Görünce şaşırdım. Acı yoktu sonra deliğin içinde solucan büyüklüğünde beyaz siyah renklerinde tırtıl vardı. Az hareket ediyordu. Rüyamda teyzeme gösteriyorum. O da tırtılı çıkarmaya çalışıyor. Fakat çıkmıyor ve çıkarmaya çalıştığında acı veriyordu. Teyzem de tamamını çıkaramadı ama eliyle görünen kısımlarını kopardı tırtılın. Oynamadığında acı vermiyordu. Dokunulduğunda acı veriyordu. Rüyamda neden böyle olduğunu düşünüp, üzülüyordum. Yorumlarsanız sevinirim. Çok etkilendim bu rüyadan. Ne anlam taşıyor acaba? Şimdiden teşekkürler.

 15. Rüyamda eski sevgilimin yanındayım. Uyuyor. Başı pencereden dışarı çıkmış. Güneş vuruyor yüzüne. Ben de içeri doğru çekiyorum onu. Sonra bahçe var. Salatalık koparıyorum. Ben yiyorum ve ona da ellerimle yediriyorum. O da benim sağ elimi öpüyor. Elimi gayet yumuşacık öpüyor. Çok etkilendim. Yorumu nedir acaba? Cevabınız için çok teşekkür ederim.

  1. Bu rüyanın nerdeyse aynısını gördüm salatalık kısımları hariç. Bunun anlamını bilmek isterim.

 16. Rüyamda, yaklaşık 1 yıldır dargın olduğum bir bayanla konuşuyordum. O oturuyordu ve ben ayaktaydım. Bana elini uzattı. Ben de öptüm. Ayrıca sepet içinde bir sürü çamaşırlar gördüm. Daha çok beyaz ve pembe idi. Birde karton kutu içinde 2-3 çift yeni ayakkabı gördüm. 1 tanesi siyah ve uzun topuklu, rugan parlaktı. Çok iyi hatırlıyorum. Ne demek acaba? Yorumlarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.

 17. Rüyamda okuduğum okuldan bir erkeğe yuvarlak ve yumruk büyüklüğünde bir şey veriyordum. O sıra da ellerimiz değdi, parmaklar değdi birbirine. Karşımdaki gülümser gibiydi. Ben de öyleydim. Acaba anlamı ne olabilir?

 18. Hayır, olsun inşallah. Ben bir gece yarısı uykuyla uyanıklık arasındaydım. Uyuyordum ama bilincim birazcık yerindeydi. Rüyamda sağ elimden evliyaya benzeyen siyah cübbeli ve beyaz kavuklu mu takkeli mi desem o tarzda oturan bir adam sağ elimden gökyüzüne yükseldi. Gökyüzü öyle lacivertti ki ve dolu yıldız vardı. O adam yıldızların arasından uzaklaştı gözden kayboldu.

 19. Serra hanımın rüyasının aynısını dün gece ben gördüm. Tek fark o teyzesini görmüş ben ise rahmetli babamdan yardım istedim. Halen etkisindeyim ve huzursuzum. Ne demek bu rüya yardımcı olun?

 20. Rüyamda sol elimin kesilip bir müddet sonra tekrar eski halini alıyor. Yorumlarda rastlamadım. Acaba yardımcı olur musunuz?

 21. Merhaba, ben patronuma istifamı vermek konusunda istihareye yattım ancak aşağıda ki şekilde aynı gece peş peşe gördüğüm rüyaları yorumlayamadım. Yardımcı olursanız sevinirim. Hayır, olsun inşallah.

  1- Simsiyah ve bembeyaz birbirine yapışık üçgen, kare gibi şekiller gördüm sanki bir tablo gibiydi.

  2 – Büyük bir salondaydım(konferans ya da davet salonu gibi) duvarları tamamen yere kadar pencereydi ve aydınlıktı. 3 kedi(gri) 2 fareyi(büyük ve gri) yakaladı ve parçaladı(kan görmedim) sonra kedilerden biri kuş olup fareyi bitirene kadar yedi. Ben önce fareye acıdım sonra “Onlar yemese bu fareler insanlara zarar verecekti” deyip acımayı bıraktım.

  3 – Pırıl pırıl parlayan yemyeşil yapraklarla bezeli bir dal gördüm.

  4 – Bileğe kadar olan havada duran bir el gördüm bana yol göstererek ilerlememi işaret etti hatta sırtımdan hafif iteleyerek yol gösterdi. Bir odaya girdim küçük ve karanlıktı, tam karanlık gördüm demek istişare sonucum negatif çıktı diye düşünecekken yere bir fener (el feneri değil uzun büyükçe bir lamba) koydu ve fener yemyeşil yanıyordu. İçerisi aydınlanınca el beni duvara doğru döndürdü, banka kasası gibi bir yerde olduğumu fark ettim. Demir parmaklıklar vardı ve parmaklıkların yere inecek kısmında para kasası duruyordu. El kasayı açtı içine bakmamamı işaret etti, kasanın dolu ya da boş olduğunu görmedim ama içimde dolu olduğu hissi vardı.

 22. Rüyamda üniversitede (Şu an üniversitedeyim ve hala ona çok aşığım) bir türlü aşkımı söyleyemediğim çocuk benim ellerimi ellerinin arasına almıştı ve uzun uzun ellerimi bırakmadı. Gözlerimin içine bakıyordu. O kadar sıcak ve yumuşaktı ki elleri çok güzel bir duyguydu sanki gerçekti. Şu an bile hissedebiliyorum. Sonra elimden tutup liseyi okuduğum okul müdüründen kaçıyorduk geceydi ve sonra uyandım. (Sabaha karşı gördüm bu rüyayı.)

 23. Annem rüyasında abimin eşinin, ellerinin çarpılmış gibi döndüğünü görmüş… Bu ne demek olabilir? Teşekkürler.

 24. Ben rüyamda işaret parmağımın yanındaki kısa parmaktan bileğe kadar ağrı girdiğini gördüm birde dişime sakız. Çeke çeke bitiremedim. Ne demek olduğunu yazarsanız sevinirim. Saygılar.

 25. Rüyamda bir dostumu saran böcekleri öldürürken elimde deri hastalığı var, böceklerin derimin altına girip çoğaldığını gördüm. Beyazlayıp yarıldığını, derinin kalktığını, içinden sarı böceklerin vücuduma girmeye çalıştıklarını gördüm. Normalde de bu hastalık elimde var. Acaba hastalığın yayılması ile ilgili olabilir mi?

 26. Merhabalar, çok korkunç bir rüya gördüm. Arabayla hız yaparken kaza yapıp ölüyorum sonra arabanın yanına gidiyorum el ve ayak bileklerimden kopmuş görüyorum. Bu ne demek oluyor acaba? Yardımcı olursanız sevinirim.

 27. Rüyamda sevgilimle aynı ortamdayız. Sevgili olduğumuzu bilmiyorlar. Kimsenin haberi olmadan onun sağ avuç içine benim sağ elimin üstünü değdiriyorum. Çok gerçekçiydi o anda hissettim onu. Bu ne anlama gelir?

 28. Rüyanın ortalarında tanıdığım bir abinin elini çok sıkı bir şekilde tutuyordum. Bu ne anlama geliyor?

 29. Rüyamda sağ elimden su akmaya başladı, etrafımdaki kişilere “hiç böyle bir şey gördünüz mü?” diye sordum. Sonra akan bu su kesildi ve parmaklarım çoraklaşmaya başladı, hatta sol elimin orta ve yüzük parmakları birleşti. Emin değilim ama doktordu sanırım, birine sorduğumda hatırlayamadığım Latince gibi bir şey söyledi ve ben uyandım. Ne anlama geldiğini bilen varsa sevinirim.

 30. Rüyamda çok büyük elli iriyarı bir düşmanın yumruk yapmış olduğu ellerini bir sopayla kırıyordum. Yardımcı olabilir misiniz, ne demek bu rüya ?

 31. Merhaba, ben rüyamda topraktan birden bire çıkan dirseklere kadar olan iki el üzerinde bir karpuz bana doğru uzatıyordu. Bu rüyama yorum yapmanızı rica eder şimdiden teşekkür ederim.

 32. Merhaba, rüyamda sağ elimin tahtadan olduğunu görüyorum ancak ıslak ve çürümeye başlamış, ahşap çekmecelerde rutubetten çürüdüğünü ve çekmeceleri açarken yeni kurtlanmaya başladığını görüyorum sağ elim rutubetten nem almış gibi onu kullandıkça pıtır pıtır döküldüğünü ve üzüldüğümü gördüm. Ne anlama geldiğini çok merak ediyorum. Yardımcı olursanız mutlu olurum teşekkür ederim.

 33. Merhabalar. Rüyamda elimin tam ortasından tel gibi bir şeyi hiç acımadan kolayca çıkardım. Yorumlarsanız çok sevinirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir