Rüyada El Görmek

Rüyada el görmek; kardeş, ortak, evlad, hizmetçi, fayda, memuriyet, velayet (Allah dostu olma), mal, servet, delil, iş, amel, sanat ve beceri ile tabir edilir. Uzun el cömertliğe, güç ve kuvvete; kısa el cimrilik ve acizliğe işaret eder.

Rüyada elin kesilip vücuttan ayrılması; dost ve yakınlarından birinin vefatına, akraba ile münasebeti kesmeye yahut işlerin bozulmasına; elin kesilmesi, takva ehli için hata sonucu yapılan yalancı şahitliğe, fasık ve günahkar için çalıp çırpmaya delalet eder.

Rüyada elin kesilip yanında bulunması, kardeş yahut evlattan hasıl olacak menfaate; kesik elin yanında olmaması ve nerede olduğunun bilinmemesi, para kazanmak için çıkılan yolculuktan eli boş dönmeye işaret eder. El kesildiği halde acı çekmemek, birine aşık olmaya; iki elin birden kesilmesi, uzun yaşamaya; bir suçtan dolayı ellerin kesilmesi, kötü bir kadınla ilişki kurmaya yahut güvenilir olmamaya; elin kırılması bela, malda zarar yahut bir yakının hastalanmasına delaletti. Bir elin diğerinden beyaz olması, sıkıntıdan kurtulmaya; sol eli sağ el gibi rahat kullandığını görmek, güç ve imkanın katlanarak artmasına delalet eder. 

Rüyada elleri güzelce yıkamak, iftiradan, isyandan ve dünyaya aşırı meyletmekten kurtulmaya; ellerin çatlaması, zengin için sadaka ve zekatta hassas olmamaktan dolayı mal kaybına, yoksul için ferah ve bir şeyde zaaf göstermeye işarettir. Rüyada elleri göğsü üzerinde kavuşturmak, bir dostun sebep olacağı üzüntüye; bir elini diğerinin içine koymak, düğün vs. gibi bir sebeple aile fertlerinin bir araya gelmesine; ellerin titremesi uzun ömre, iş ve ticarette gerilemeye; elin kuruması hayır işlerinde az bulunmaya delalettir.

Ayrıca bkz: Ellerin Bağlanması  

Rüyada güzel eller görmek, bir sanat kolunda başarı kazanacağınıza işarettir; kuvvetli ve kudretli eller, o rüyayı görenin siyaset, spor veya endüstri alanında başarı kazanacağına ve büyük mevkilere ulaşacağına işarettir. Rüyada görülen eller, o rüyayı gören şahsı itham ediyorsa, rüyayı gören bir müddet evvel incitmiş olduğu hakiki bir dostuyla uzlaşmaya, barışmaya bakmalıdır. Rüyada görülen el takdirkar bir ifadeyle ve rüyayı gören şahsa doğru işaretler yapıyorsa, rüyayı gören şu veya bu şekilde şan ve şerefe ulaşacak veya çalıştığı firma, yahut patronu tarafından takdir ve terfi görecek demektir.

Rüyada güzel eller görmek, başarı ve ün kazanacağınıza, bir sanat koluyla uğraşılıyorsa başarılı olacağına işarettir. Kuvvetli eller, o rüyayı gören kişinin işlerinde başarılar elde edeceğine üst kademelere çıkacağına işarettir. Rüyada görülen eller, o rüyayı gören şahsı işaret ediyorsa rüyayı gören bir süre önce bir dostuna kırılmış ve kırıldığı bu dostuyla uzlaşmaya çalışmalıdır demektir. Çirkin bakımsız eller, fakirlik ve hayal kırıklığı demektir. Güzel eller, başarılı ve ünlü olacağınıza işaret eder. Çirkin ve bakımsız ise, fakirliğin ve hayal kırıklığının işaretidir.

El rüyalarını çok dikkatli yorumlamak gerekir. Çok önemlidir. El büyük, temiz, güçlü ise çok iyidir. Kötü, pis, çirkin ise tehlikelidir.

Rüyada el görmek çeşitli şekilde yorumlanır. Sağ el insanın çalışma ve yiyeceğini sağlama ve kazanç sembolü olarak kabul edilmektedir. Sol eli de arkadaşı, yardımcısı, akrabası ve sevdiği olarak kıyaslanmaktadır. Ellerin uzun olması, yaptığı işlerde başarıya; kısa olması ise bunun zıttına yorumlanır. 

Rüyada elinin kesilip vücudundan ayrıldığını görmek, kardeşinin veya ortağının yahut dostunun veya akrabasından birinin ölümüne delalet eder. Sağ elinin kesildiğini gören yalan yere yemin eder. Başka bir rivayete göre, işleri bozularak rızkı daralır yahut akrabasına iyilik etmez. Sol elinin kesildiğini gören akrabasına yardım eder ve eşinden hayır görür. Ellerinden birinin kırıldığını gören, kendi nefsinde bir belaya uğrar. Elinin bileğinden kesildiğini görmek malından olmaya, ilim cihetinden noksanlığa, evladından hayır görmeye işarettir. Bir elinin öteki elinden daha beyaz olduğunu görmek, bela ve felaketten kurtulmaya işaret eder.

Ayrıca bkz: Kesilmek

Rüyasında elinin kesildiğini fakat hiçbir acı duymadığını görmek, birisine aşık olacağına delalet eder. Ellerinin titrediğini görmek dört şekilde yorumlanır: Kazanmamak, kuvvet noksanlığı, hastalık ve uzun hayat. Elleriyle birinin boynuna sarıldığını görmek tövbe ettiğine ve tövbesinin Cenabi Hakk (C.C.) Hazretleri tarafından kabul edildiğine delalet eder. Ellerini kil veya sabun ile yıkadığını görmek, beklediği seylere kavuşacağına; birinin kendi elinden tuttuğunu görmek, yardım göreceğine işarettir.

Rüyada kendisinin başka birisinin elinden tuttuğunu görmek, ona yardım edeceğine işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen el, kişinin ihsan, kuvvet, itimad ve istinad ettiği şeyidir. Sağ el, rüya sahibinin kuvveti, geçimi, kazancı, malı ve kendisine isnad edilen, bilinen bir şeyidir. Rüyada elinin uzadığını ve kuvvetli olduğunu gören kimse amir ise, düşmanına galip gelmesine, yardımcılarının kuvvetli oluşuna, sözündeki nüfuzuna, yardımda ona itaat etmelerine işarettir.

Rüyada iki elinin de açık olduğunu gören kimsenin, cömert olmasına ve bütün malını infak etmesine işarettir. İki elleri üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, kardeşi veya çocuğu ya da ortağından istediği şeye itimad etmesine işarettir. Sağ elinin altın olduğunu gören kimsenin, kazanç otorite ve gücün gitmesine işarettir. Rüyada sağ elinin kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin, geçiminin güzel olmasına işarettir. Sol elinin kendisiyle konuştuğunu gören şahsa, kardeşi veya hanımı yahut ortağı kötülük ederler. Ellerinin konuştuğu sözler kötü olursa, o kimsenin fiil ve amelinin çirkin olmasına işarettir. Eğer vaaz ve nasihat ise, korkutmaya işarettir. 

Rüyada elini koltuğu altına sokup çıkardığını ve elinin de nurlu olduğunu gören kişi, talebe ise, ilimde ilerler; amir ise, daha yüksek mevkilere işarettir. Tüccar ise, ilerler, şöhrete kavuşur ve doğruluğa erişir. Esnaf veya sanatkar ise, şöhrete kavuşur. Elinden ateş çıktığını gören şahıs, talebe ise, ilminde otorite olur ve düzgün konuşur. Rüyayı gören vali ise, otoritesi ve başarısı artar; tüccar ise, ticaretinde başarıya ulaşır. 

Ayrıca bkz: El Parmaklarının Ucunda Tuz Görmek

Rüyada elinden su çıkan kimse, mala kavuşur; iki el rütbeye, makama, iki erkek çocuğa ve devlete işarettir. Elleriyle bir şeyler alıp verdiğini gören kimse için de salih amel işlemesine işarettir. Sağ el erkek çocuğa ve babaya ve dosta ya da arkadaşlık yaptığı kimselere işarettir. Sol el, hanıma, anneye, kız kardeşe, kıza işarettir. Bir şahıs rüyada iki elinden birisini kaybettiğini görse, o şahıs kaybettiği elinin işaret ettiği kimsesini kaybetmesine işarettir. 

Bir kimse rüyada elinin kesildiğini ve kendisinden ayrıldığını görürse, o kimsenin erkek kardeşi veya dostunun ölümüne ya da bunlar ile kendi arasındaki ülfet ve muhabbetin sükut etmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada sağ eliyle bir kimseyi tuttuğunu, sonra elini sol tarafına dönderdiğini görmesi, o kimsenin o şahıs hakkında yapacağı ihanet ve harekete işarettir. 

Rüyada elinin uzun olduğunu gören kimsenin, fazilet, ihsan, zulüm ve iyilikle galip geldiğine işarettir. Bir kimse rüyada iki elinden birinin kısaldığını görürse, o kimsenin yardım ve ihsan ederken elini kısa tutmasına işarettir. Bir kimse rüyada iki el ve ayaklarının kesilmiş olduklarını görse, o kimsenin müfsit birisi olduğuna işarettir. 

Rüyada elinin yok olduğunu gören kimsenin, aşık olduğuna işarettir. Bir kimse rüyada iki eliyle beraber başka bir el veya birtakım ellerin bulunduğunu görse, halkın elleriyle onun hakkında yapacakları lütuf, iyilik, ihsan ve yardımlarına işarettir. Bazı tabirciler, bu rüya, o şahsın, dost ve arkadaşlarının veya kuvvet ve kudretinin çokluğuna işarettir. Ellerinin yumulduğunu gören kimsenin, cimriliğine işarettir. 

Rüyada elleri üzerinde yürüdüğünü gören kimse, elleriyle geçimi için çalışır. Sağ elinin çolak olduğunu gören kimsenin, maişetinin durgunluğuna veya büyük bir günah işlemesine işarettir. Rüyada elinin altın olduğunu gören kimsenin, elinde bulunan şeyin gitmesine işarettir. Rüyada büyük bir taş içinde bulunan kanla elini boyadığını gören kimse, bir fitne ve fesatlıkta bulunur. Bir kimse kendi elinde başka birisinin eli bulunduğunu görse, o kimsenin başka birisinin kazancını yemesine işarettir. 

Rüyada elinin tamamını veya bazısını yediğini gören kimse, pişman olacağı bir iş yapar. Rüyada el ve ayaklarının kesildiğini gören kimse, ölür. Bazen de hapsedilir. Bazen de bu rüya, fakirlik ve ihtiyaca işarettir. Rüyada birisi sağ eliyle kuvvetli yaptığı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptığını gören kimse, mal ve kuvvete nail ve düşmanına galip gelir. Bir kimse elinin uzadığını hatta süngü gibi olduğunu görse, o kimsenin zalim olup insanlarin ırz ve namusunu kötülemesine işarettir.

Rüyada elini yummak, bir şey üzerinde ittifak etmeleri lazım gelenlerin rızık ve nafakaları sarf ederken cimrilik yaptıklarına işarettir. Rüyada elinin kesilmiş olduğunu ve onu muhafaza edip yanından ayırmadığını gören kimsenin bir çocuğu veya bir erkek kardeşi olur. Rüyada kendi elinin başka birisinin elinde olduğunu gören kimse, mal elde eder. Rüyada elinin kesildiğini gören kimsenin, ailesinden ayrılarak gurbete gönderilmesine veya mesleğini değiştirmesine yahut çocuklarının veya başkalarının ona verdikleri maaşı kesmelerine ya da akrabalarını ziyaret etmemesine, bazen de bu rüya, o kimsenin haram ve masiyetten men edilmesine işarettir. Yabancı olan birisi rüyada elinin kesildiğini ve kan aktığını görse, o kimsenin eline mal geçer ve vatanına döner. Eğer kan akmazsa bulunduğu yerde kalmayı tercih eder. 

Rüyada elinin boynuna bağlandığını gören kimse, günah işlemekten men edilir. Rüyada iki elinin de topraklı olduğunu gören kimsenin, malca fakir olduğuna veya çocuk ve erkek kardeş yahut ilim ya da hayırca noksanlığına işarettir. Rüyada elin güzelliği, baba veya çocuğun halinin güzelliğine yahut temiz mala ve güzel kazanca işarettir. Bazen de bu rüya, arkadaş ve ahbaplar ile dost olmaya veya onun haline uygun amellere işarettir. Bazen de elin güzelliği düşmana galip gelmeye işarettir. Uyanıkken el ve ayağı olmayan kimse rüyada el ve ayağının olduğunu görse, o kimse yakını veya kendisini seven bir kimseden faydalanır yahut tahmin etmediği bir yerden rızıklanır. 

Rüyada elde yağ ve demir görmek, dininin bozulmasına işarettir. Rüyada elin fazlalığı, hastalığa ve onun dinden tutacak diğer bir şeye muhtaç olmaya yahut gözleri kör olarak elinde üçüncü bir el vazifesini gören bir bastona muhtaç olmasına işarettir. İtaatkar birisinin rüyada iki elini kaybettiğini görmesi, Allah (C.C.)’a tevekkül etmesine işarettir. Rüyada ellerinin çok olduğunu gören kimsenin, haris, tamahkar ve dünya malını biriktirmek için fazlaca çabalamasına işarettir.

Rüyada elinin yırtıcı bir hayvan eli olduğunu gören kimse, namazı terk ederek şehvet ve arzularına uyar. Bir kimsenin rüyada kendisinin solak olduğunu veya solak olan birisini görmesi, fayda, rızık ve geçiminin bol olduğuna işarettir. Rüyada elinin kedi eli olduğunu gören kimse, bazen düşmanına zafer bulur ve duvarlara tırmanan ve çıkan bir hırsız olur. Bazen de bu rüya, rüya sahibinin kazancının bayağı olduğuna işaret ettiği gibi, kendisinin de adiliğine işarettir. Rüyada sağ elinin sol dinden uzun oldugunu gören kimse, yardım ve ihsanda bulunur ve kendisini ziyaret etmeyeni o ziyaret eder. Güzel eller, başarılı ve ünlü olacağınıza işaret eder. Çirkin bakımsız eller, fakirliğe ve hayal kırıklığına işaret eder.

El

“Rüyada El Görmek” üzerine 44 yorum

 1. Rüyamda annemin beni iki yaşlıyla tanıştırdığını gördüm. Biri bayan, biri erkek. Bayan olanın elini öpüyordum. Yaşlıyı da öpecekken elini öptürmüyordu ve benimle ilgilenmiyordu. Bu ne demek olabilir. Yardımcı olursanız teşekkür ederim.

 2. Rüyamda sevgi duyduğum bir insan var, erkek, elini sevgiyle tutuyorum. Yürüyoruz, bir şeyler konuşuyoruz. Sonra ayaklarımda kırmızı rugan yepyeni ayakkabı oluyor. Yerlerde bembeyaz kar olduğunu görüyorum ayak izleri falan var. O kişi o an yok ayaklarımda birden kaymamak için çorap gibi bir şey olduğunu fark ediyorum. Karda ayak izleri vardı.

   

   

 3. Rüyamda patronum babaannemlerin evindeydi. Üzerinde pijamaları vardı. Ve ben yanına gidip elini öpüyordum . Yardımcı olabilir misiniz, ne demek bu rüya ?

 4. Sağ elimin kesildiğini fakat yerine tekrar el çıktığını sol işaret parmağımın da kesildiğini yerine tekrar çıktığını gördüm. Ne kesilirken ne de tekrar elimin ve parmağımın oluştuğunu görmedim. Rüyamda eşime anlattığımı ALLAH’ın bir hikmeti nasıl oldu bilmiyorum dedim elimi ve parmağımı çöpe attım hayır olsun İNŞALLAH. TABİRİNİ yapar mısınız. Teşekkür ederim…

 5. Merhaba rüyamda toprak altında kalmış tek çocuk eli gördüm. Çok korktum. Hala etkisindeyim. Yorumlarsanız sevinirim.

 6. Sağ elimi cinler ısırmış, ısırdıkları yerin üstünde çift göz çizmişler ısırırken görmüyorum.

 7. Rüyamda çok sevdiğim hocamın elini öpüyordum, bayramlaşma babında sonra o da benim elimi öptü sonra tekrar ben gene öptüm. Kuzenimde bana “Sen senden küçük birinin elini neden öpüyorsun?” diye kızdı. Ne anlama geliyor?

 8. Rüyamda iki avucumu yan yana getirdiğimde avucumda ayet yazıyordu. Annem vardı yanımda “Baksana görmüyor musun?” dedim, ellerimi gösterdim. “Göremedim” dedi. “Tekrar bak” dedim sonra uyandım. Bu ne demek? Bununla ilgili bir rüya yorumu bulamadım. Cevaplar mısınız?

 9. Rüyamda sağ elime çok küçük bir ağaç parçası batmıştı (Kıymık olarak tabir edilen.) Canım yanıyordu, tırnaklarım ile çıkarttım, çıkartırken yine canım yandı ama sonra rahatladım. Bunu bana yorumlar mısınız?

 10. Rüyamda iki eliminde bileklerini kesik içi görünür şekilde gördüm. Sağ el bileğimin içinde irin vardı, iltihaplı gibi ama bileklerim yerindeydi. Çok etkisinde kaldım. Lütfen yardımcı olur musunuz? Teşekkürler.

 11. Ben rüyamda ünlü bir kişinin elimi tuttuğunu gördüm. Rüyada el ele tutuşmanın manası yazmıyordu. Bunu öğrenebilir miyim? Bir de ben bu durumdan çok memnundum, çok mutluydum.

 12. Rüyamda elimi yeşil kurbağalara vuruyorum, elim yeşil oluyor ve elimde delikler oluşuyor ve kan var ama akmıyor, şekerleme alıp tarttırıyorum ve alamıyorum.

 13. Rüyamda elimi diğerinin üzerine zor koyuyordum. Toplum arasında sinir diye adlandırdığımız tomurcuk kabarık şeyler vardı. Çok korkup ağlıyordum, mavi gibiydi herhalde:( Ablam bana kızıyordu. (Normalde de zaten çalışmama çok olumlu bakmıyor DGS’yi dene falan.)Ben de bunun çalışmakla alakasının olmadığını düşünüyor fakat ağladığım için diyemiyordum. Yorumlarsanız sevinirim. Teşekkürler.

 14. (Hayır olsun.) Rüyamda sol elimin ortasında derin bir delik vardı. Görünce şaşırdım. Acı yoktu sonra deliğin içinde solucan büyüklüğünde beyaz siyah renklerinde tırtıl vardı. Az hareket ediyordu. Rüyamda teyzeme gösteriyorum. O da tırtılı çıkarmaya çalışıyor. Fakat çıkmıyor ve çıkarmaya çalıştığında acı veriyordu. Teyzem de tamamını çıkaramadı ama eliyle görünen kısımlarını kopardı tırtılın. Oynamadığında acı vermiyordu. Dokunulduğunda acı veriyordu. Rüyamda neden böyle olduğunu düşünüp, üzülüyordum. Yorumlarsanız sevinirim. Çok etkilendim bu rüyadan. Ne anlam taşıyor acaba? Şimdiden teşekkürler.

 15. Rüyamda eski sevgilimin yanındayım. Uyuyor. Başı pencereden dışarı çıkmış. Güneş vuruyor yüzüne. Ben de içeri doğru çekiyorum onu. Sonra bahçe var. Salatalık koparıyorum. Ben yiyorum ve ona da ellerimle yediriyorum. O da benim sağ elimi öpüyor. Elimi gayet yumuşacık öpüyor. Çok etkilendim. Yorumu nedir acaba? Cevabınız için çok teşekkür ederim.

  1. Bu rüyanın nerdeyse aynısını gördüm salatalık kısımları hariç. Bunun anlamını bilmek isterim.

 16. Rüyamda, yaklaşık 1 yıldır dargın olduğum bir bayanla konuşuyordum. O oturuyordu ve ben ayaktaydım. Bana elini uzattı. Ben de öptüm. Ayrıca sepet içinde bir sürü çamaşırlar gördüm. Daha çok beyaz ve pembe idi. Birde karton kutu içinde 2-3 çift yeni ayakkabı gördüm. 1 tanesi siyah ve uzun topuklu, rugan parlaktı. Çok iyi hatırlıyorum. Ne demek acaba? Yorumlarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.

 17. Rüyamda okuduğum okuldan bir erkeğe yuvarlak ve yumruk büyüklüğünde bir şey veriyordum. O sıra da ellerimiz değdi, parmaklar değdi birbirine. Karşımdaki gülümser gibiydi. Ben de öyleydim. Acaba anlamı ne olabilir?

 18. Hayır, olsun inşallah. Ben bir gece yarısı uykuyla uyanıklık arasındaydım. Uyuyordum ama bilincim birazcık yerindeydi. Rüyamda sağ elimden evliyaya benzeyen siyah cübbeli ve beyaz kavuklu mu takkeli mi desem o tarzda oturan bir adam sağ elimden gökyüzüne yükseldi. Gökyüzü öyle lacivertti ki ve dolu yıldız vardı. O adam yıldızların arasından uzaklaştı gözden kayboldu.

 19. Serra hanımın rüyasının aynısını dün gece ben gördüm. Tek fark o teyzesini görmüş ben ise rahmetli babamdan yardım istedim. Halen etkisindeyim ve huzursuzum. Ne demek bu rüya yardımcı olun?

 20. Rüyamda sol elimin kesilip bir müddet sonra tekrar eski halini alıyor. Yorumlarda rastlamadım. Acaba yardımcı olur musunuz?

 21. Merhaba, ben patronuma istifamı vermek konusunda istihareye yattım ancak aşağıda ki şekilde aynı gece peş peşe gördüğüm rüyaları yorumlayamadım. Yardımcı olursanız sevinirim. Hayır, olsun inşallah.

  1- Simsiyah ve bembeyaz birbirine yapışık üçgen, kare gibi şekiller gördüm sanki bir tablo gibiydi.

  2 – Büyük bir salondaydım(konferans ya da davet salonu gibi) duvarları tamamen yere kadar pencereydi ve aydınlıktı. 3 kedi(gri) 2 fareyi(büyük ve gri) yakaladı ve parçaladı(kan görmedim) sonra kedilerden biri kuş olup fareyi bitirene kadar yedi. Ben önce fareye acıdım sonra “Onlar yemese bu fareler insanlara zarar verecekti” deyip acımayı bıraktım.

  3 – Pırıl pırıl parlayan yemyeşil yapraklarla bezeli bir dal gördüm.

  4 – Bileğe kadar olan havada duran bir el gördüm bana yol göstererek ilerlememi işaret etti hatta sırtımdan hafif iteleyerek yol gösterdi. Bir odaya girdim küçük ve karanlıktı, tam karanlık gördüm demek istişare sonucum negatif çıktı diye düşünecekken yere bir fener (el feneri değil uzun büyükçe bir lamba) koydu ve fener yemyeşil yanıyordu. İçerisi aydınlanınca el beni duvara doğru döndürdü, banka kasası gibi bir yerde olduğumu fark ettim. Demir parmaklıklar vardı ve parmaklıkların yere inecek kısmında para kasası duruyordu. El kasayı açtı içine bakmamamı işaret etti, kasanın dolu ya da boş olduğunu görmedim ama içimde dolu olduğu hissi vardı.

 22. Rüyamda üniversitede (Şu an üniversitedeyim ve hala ona çok aşığım) bir türlü aşkımı söyleyemediğim çocuk benim ellerimi ellerinin arasına almıştı ve uzun uzun ellerimi bırakmadı. Gözlerimin içine bakıyordu. O kadar sıcak ve yumuşaktı ki elleri çok güzel bir duyguydu sanki gerçekti. Şu an bile hissedebiliyorum. Sonra elimden tutup liseyi okuduğum okul müdüründen kaçıyorduk geceydi ve sonra uyandım. (Sabaha karşı gördüm bu rüyayı.)

 23. Annem rüyasında abimin eşinin, ellerinin çarpılmış gibi döndüğünü görmüş… Bu ne demek olabilir? Teşekkürler.

 24. Ben rüyamda işaret parmağımın yanındaki kısa parmaktan bileğe kadar ağrı girdiğini gördüm birde dişime sakız. Çeke çeke bitiremedim. Ne demek olduğunu yazarsanız sevinirim. Saygılar.

 25. Rüyamda bir dostumu saran böcekleri öldürürken elimde deri hastalığı var, böceklerin derimin altına girip çoğaldığını gördüm. Beyazlayıp yarıldığını, derinin kalktığını, içinden sarı böceklerin vücuduma girmeye çalıştıklarını gördüm. Normalde de bu hastalık elimde var. Acaba hastalığın yayılması ile ilgili olabilir mi?

 26. Merhabalar, çok korkunç bir rüya gördüm. Arabayla hız yaparken kaza yapıp ölüyorum sonra arabanın yanına gidiyorum el ve ayak bileklerimden kopmuş görüyorum. Bu ne demek oluyor acaba? Yardımcı olursanız sevinirim.

 27. Rüyamda sevgilimle aynı ortamdayız. Sevgili olduğumuzu bilmiyorlar. Kimsenin haberi olmadan onun sağ avuç içine benim sağ elimin üstünü değdiriyorum. Çok gerçekçiydi o anda hissettim onu. Bu ne anlama gelir?

 28. Rüyanın ortalarında tanıdığım bir abinin elini çok sıkı bir şekilde tutuyordum. Bu ne anlama geliyor?

 29. Rüyamda sağ elimden su akmaya başladı, etrafımdaki kişilere “hiç böyle bir şey gördünüz mü?” diye sordum. Sonra akan bu su kesildi ve parmaklarım çoraklaşmaya başladı, hatta sol elimin orta ve yüzük parmakları birleşti. Emin değilim ama doktordu sanırım, birine sorduğumda hatırlayamadığım Latince gibi bir şey söyledi ve ben uyandım. Ne anlama geldiğini bilen varsa sevinirim.

 30. Rüyamda çok büyük elli iriyarı bir düşmanın yumruk yapmış olduğu ellerini bir sopayla kırıyordum. Yardımcı olabilir misiniz, ne demek bu rüya ?

 31. Merhaba, ben rüyamda topraktan birden bire çıkan dirseklere kadar olan iki el üzerinde bir karpuz bana doğru uzatıyordu. Bu rüyama yorum yapmanızı rica eder şimdiden teşekkür ederim.

 32. Merhaba, rüyamda sağ elimin tahtadan olduğunu görüyorum ancak ıslak ve çürümeye başlamış, ahşap çekmecelerde rutubetten çürüdüğünü ve çekmeceleri açarken yeni kurtlanmaya başladığını görüyorum sağ elim rutubetten nem almış gibi onu kullandıkça pıtır pıtır döküldüğünü ve üzüldüğümü gördüm. Ne anlama geldiğini çok merak ediyorum. Yardımcı olursanız mutlu olurum teşekkür ederim.

 33. Merhabalar. Rüyamda elimin tam ortasından tel gibi bir şeyi hiç acımadan kolayca çıkardım. Yorumlarsanız çok sevinirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir