Rüyada Ekin (Buğday) Görmek

Rüyada ekin görmek, birçok manalara gelir. Bunlarda bazı tabirciler ihtilaf etmişlerdir.

Umumiyetle kabul edilen ve büyük isabet gösteren tefsirler şunlardır: Rüyada belli bir mahalde cinsi ve nevi malum ve mevsiminde yetişmiş nebatlar, ekin vesaire görmek, evlada delalet eder. Bu ekindeki iyi ve kötü hadiseler, bunlara nispet edilir. 

Rüyada meçhul bir mahalde başakları yetişmiş, rengi sararmış ve mevsimsiz ekin görmek, kendi aleyhinde husumete, birbirine muavenet edecek bir cemaatin karşısında kalacağına işarettir.

Rüyada ekini hasat ettiğini görmek, bir cemaatin fitnede helak olacaklarına; bir tarlayı ekip hasadını biçtiğini ve sonra harmana naklettiğini görmek, ümit eylediğine ereceğine, işlediği hayrın sevabını bulacağına delalet eder. Biçilmiş ekin arasında dolaştığını gören askere gider. 

Cabir’ül-Magribi’ye göre: Rüyada bir tarladaki ekini biçtiğini görmek harp ve husumete; arpa biçtiğini görmek bilhassa mevsiminde olursa, hayır ve menfaate, o senenin ucuzluğuna; ekinde yanık ve emsali bir hadise olduğunu görmek, o mahalde kitlik husulüne, eğer bu yanan ve telef olan ekin kendi mali ise, hükümet tarafından zarara uğrayacağına delalettir.

Rüyada bir ekin suladığını görmek, din ve dünyasında olacak bir şeyin vukuuna işarettir. Rüyada ekin ortasında bir nehir veya dere olduğunu görmek iyi değildir. Ekinin başaklarını yerlerde veyahut hayvan ayakları altında görmek, rüya sahibinin zararına, ekin sahibi malum değilse zararın rüya sahibine ait olacağına delalet eder.

Kirmani’ye göre; ekin görmek kadınlar ile tabir olunur. Rüyasında tarla sürdüğünü görmek, bir kadınla münasebete, mevsiminde yeşil ekin başağı görmek, o mahalde rızık ve nimetin bolluğuna, eğer kendi mülkünde ise bu nimet ve rızkın kendisine ait olduğuna delalet eder.

Rüyada kendinin bir ekini olup vaktinde kemale ermiş olduğunu görmek, muradının husulü ile maksadına ermeye, eğer mevsimsiz ise aralarında muhalefet veyahut büyük bir musibet vuku bulmasına işarettir.

Bir rivayete göre, rüya sahibi veyahut ekin sahibi malum ise onun veya ehil ve akrabasından birinin fücceten vefatına; yeşil ekininin kuruduğunu görmek, bir musibet ve felakete; kendi malı olan düz bir tarlada ekin görmek, zengin olmaya işarettir.

Rüyada tarlada bir veya birkaç ağacı olup, bunları suladığını görmek nimet husulüne; vaktinin gayrında ekin biçtiğini görmek, o mekan ahalisi arasında veba gibi büyük felaket vukuuna delalet eder.

İsmail El-Es’as’a göre; rüyada vaktinde ekin biçtiğini gören, hayırlı bir kısmet ile karşılaşır. Her ne cinsten olursa olsun, bir ot biçtiğini gören, eğer halk arasında makbul neviden ise hayra ve eğer makbul neviden değilse şerre uğrar.

Rüyada tarlaya tohum ektiğini gören, şeref ve menziline erer. Rüyada buğday ektiğini gören, Allah yolunda bir iş işler. 

Rüyada buğday ektiğini ve bunun güzel bittiğini görmek, batının hayırlı ve iyi olduğuna işaret eder. Arpa ektiğini ve güzel mahsul verdiğini görmek, evleneceği kadının iyi olduğuna delalet eyler.

Rüyada sapı üzerinde yeşil başak görmek, bereketli seneye ve kuru başak görmek, feyiz ve bereketin azlığına işarettir. 

Rüyada elinde bir demet başak görmek yahut ambarda veya bir kapta başaklar görmek, başkasının ticaretinden eline mal geçmeye; başkasının ekininden başak toplamak, az ve devamlı para kazanmaya; mevsiminin gayrında fakat başaklar sararmış olduğu halde ekin biçmek, ihtiyarların vefatına; başaklar yeşilse gençlerin vefatına; bir yatakta taneleriyle beraber bir buğday başağı görmek, zevcesinin hamile kalacağına işarettir.

Rüyada tütün ekmek yabancı bir memleketten rızka; pirinç ekmek bereketli yılların geleceğine delalet eder. Aynı zamanda helal mal için çalışmaya da delalet eder. Bazıları hububat ekimini bunun aksine tevil eylemişlerdir. Bunda rüya sahibinin hali dikkate alınır.

Bir rivayete gören, bütün ekinler hayırdır ve samanı da helal maldır. Yerde ne oldukları belli olmayan birçok otlar görmek, dinde devam ile tabir olunur.

Bir kavle göre: Ekin rüyası yahut sapları üzerinde biçilmemiş otlar, insanlar ile tevil edilir. Bir mekanda ekin veyahut bir nevi ot görmek veyahut ondan yemek hayır ve nimettir. Onlardan bir şeyi bir yerden diğer bir yere nakletmek rızık talebinde yolculuk etmeye işarettir.

Bazıları demişlerdir ki: Bir tarlayı ekilmiş ve ekini kemale ermiş gören hayra erer. Bir rivayete göre, ekin rüyası halkın ameline delalet eder.

Bazılarına göre: Vaktinde, kendi malı olarak maruf ekini olduğunu gören, dünya ve ahiret hayrına yani helal mal ve dürüst kazanca nail olur. Hububattan gayri şeyleri ekmek, halka hayır ve faydası olan şeylerde cehit ve iyilik etmekle tabir olunur.

Bir rivayete göre; bu rüya zihin karışıklığına delalet eder. Bir yerde ekin veya bir çeşit ot görmek veya ondan yemek, hayır ve nimettir. Bir ekin demetini bir yerden alıp başka bir yere taşımak, rızık bulmak için yapılacak yolculuğa işarettir.

Bazıları demişler ki: Rüyada bir tarlayı ekilmiş ve çıkan ürünü de olgunlaşmış görmek, hayra delalet eder.

Bir rivayete göre de, ekin görmek insanın ameline, yani işlediği sevap ve günahlara yorumlanır. Ekin yeşil ise rüya sahibinin ameli de salih (iyi), sararmış ise fasit (kötü) dür. Mevsiminde kendi tarlasına ektiği ekini olgunlaşmış gören, dünya ve ahiret hayrına, yani helal mal ve sevaba nail olur.

Rüyada ekilmesi gereken bir yerin dışında başka yerde ekilmiş yer görmek, şeriata aykırı bir iş yaptığına işarettir. Bazılarına göre, pişirmeden yenebilen şeylerin ekilmesi hayra; pişirilmeden yenmeyecek olanların ekilmesi ise şerre delalet eder. 

Bir şey ektiğini ve fakat yeşermediğini görmek üç şekilde tabir olunur: Kötü adet, güç iş, sonuç alınmayacak şey.

Ekin (Buğday)

“Rüyada Ekin (Buğday) Görmek” üzerine 2 yorum

  1. Rüyamda olgunlaşmış buğday tarlasını yavaş yavaş orakla biçtiğimi gördüm. Besili bir inekte yan tarafımda bağlıydı. Bir süre sonra kız arkadaşımın yanıma gözü yaşlı geldiğini gördüm. Anlamını yorumlayan olursa mutlu olurum.

  2. Allah bilir gercegi .benim açıdan güzel rüya. Bereketli yıl geçecek göz yaşı mutlukluk göz yaşı olabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir