Rüyada Çarşı ve Pazar Görmek

Ayrıca bkz: Pazar Yeri, Çarşı Görmek, Panayır Görmek

Rüyada çarşı görmek ne demek insanların geçim vasıtalarına, hayatı devam ettirmek için insanların uymakla yükümlü olduğu iş bölümüne, Geniş ve kalabalık çarşı bolluğa, dar ve eski çarşı hayat pahalılığına Çarşı bazen gaflete, dünyaya dalmaya, savaş ve mücadeleye delalet eder. Çarşıdda satılan veya satın alınan şeyler için, tabirnamenin ilgili maddesine bakınız.

Rüyada çarşı görmek artışa delalet eder. Rüyasında bir çarşıda gezindiğini görmek, yeni bir iş tasarladığına, çarşıdan bir seyler satın aldığını görmek, rızkının bollaşacağına; çarşıda bir dükkanın önünde satılan şeylere baktığını görmek, beslediği bir ümidin hakikat olacağına; genellikle çarşı bir ibadet yeriyle de yorumlandığı için, çarşıda alışveriş yapmak bazılarına göre ibadete de yorumlanır. 

Aldığı malların bolluğu yanında, yaptığı ibadetin de Cenabı Hakk (C.C.) tarafından kabul edildiğine işarettir. Çarşı-pazar kazançla yorumlanır. Rüyanızda bir pazardan alışveriş yaptığını veya pazarı dolaşıp alacağınız şeyleri hesapladığınızı görmek, kazancınız ile masrafınızın yani bütçenizin denk olmadığına, birçok şeylere ihtiyacınız olduğu halde, paranızın kıt olması yüzünden alamadığınıza delalet eder. 

Rüyada çarşıyı insanlarla dolu ve her aranı­lanın bulunduğu bir halde görmek, eldeki inalı satmaya ve çok büyük kazanca işaret eder.

Bir kimsenin rüyada çarşıya bir şey getirip satmak istediği halde satamadığını görmesi, hayra ve alçaklığa işaret eder.

Rüyada alışveriş yaparken bir şey çaldığını görmek, rüya sahibi eğer savaşçı ise hainlik yapacağına ve ganimet malından bir şeyler çalacağına işaret eder.

Rüyada çarşı halkının uykuda olduklarını, yahut dükkan ve hanların kapanmış olduklarını ya da örümceklerin dükkandaki satılan eş­yalar üzerinde yuva yapmış olduklarını gör­mek, o çarşıda alışverişin durmasına işarettir.

Rüyada çarşı ve pazarda sesini yükselterek Allah Teâlâ’yı (C.C.) zikrettiğini görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten menetmeye işârettir.

Rüyada çarşı ve sokaklarda halk bulunma­dığını veya çarşı halkının ölmüş olduklarını görmek, alışverişin durmasına veya zulmün meydana gelmesine yahut afet ve bela erişerek, malların telef ve helâk olmasına ve dolayısıyla malların pahalı olmasına işârettir.

Rüyada bir kimsenin çarşıya geldiğini, her tarafın boş olduğunu ve hiçbir şeyin satılmadı­ğını görmesi, ibadetin eksik ve noksanlığına, dinî emirlerde gevşekliğe işâret eder.

Bir kimsenin rüyasında tanımadığı bir çarşı­da bir eşyasını kaybetmiş veya orada bir fayda görmüş yahut zarar etmiş olduğunu görmesi, eğer rüya sahibi uyanıkken cihat ve savaşta ise o kimsenin savaştan kaçarak şehitlik mertebesi­ne nâil olmaktan mahrum olmasına; eğer Hacca gitmiş ise haccını tamamen yerine getireme­mesine; eğer talebe ise talebeliği terk edeceği­ne; yahut ilmi, Allah’ın (C.C.) rızasının dışında bir gaye için öğrenmesine işarettir. Eğer bu hallerden hiçbirisi onda bulunmaz ise, o kimse­nin cuma namazını terk edeceğine işarettir.

Rüyada aşçılar çarşısını görmek, hastalık­tan şifa bulmaya ve ihtiyaçların sona ermesine işarettir.

Rüyada balık pazarını görmek, rızka ve helalden olarak birbiri arkasınca meydana ge­lecek fayda, menfaat ve habere; akrabaları ile bir araya gelmeye yahut deniz seferinden ha­ber vermeye işarettir.

Rüyada bakırcılar çarşısını görmek, şer ve sıkıntılara, baş ağrısına; bekâr için evlenmeye, evlât sebebiyle ferahlık ve sevince işârettir

Rüyada buğday çarşısını görmek, ucuzluk ve bolluğa, korkudan emin olmaya işarettir.

Rüyada çadırcılar çarşısını görmek, yolcu­luğa; bazen de ölüler için kefen satılan çarşıya işarettir.

Rüyada demirciler çarşısını görmek, şer, zahmet, düşmanlık ve sıkıntıya işarettir. Bazen de bu rüya rızık ve menfaate işarettir.

Rüyada ekin biçicilerin çarşısını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılara işarettir.

Rüyada halıcılar çarşısını görmek, deniz yolculuğuna işaret eder.

Rüyada hasırcılar çarşısını görmek, meyda­na gelen hastalığa işarettir.

Rüyada ilaç için bitki kökü satılan çarşıyı görmek, malı muhafaza etmeye ve sırları gizli tutmaya işarettir.

Rüyada ipekçiler çarşısını görmek, izzet, mal ve salih amele işarettir.

Rüyada kasapçılar çarşısını görmek, savaş meydanına işarettir.

Rüyada keresteciler çarşısını görmek, ni­fak, tefrika ve bir araya gelmeye işarettir.

Rüyada kumaşçılar çarşısını görmek, izzet, yücelik, hanım veya rütbe ve rızkın yenilenmesine ve işini gizli tutmaya; bazen de huzur ve sürûra ve bol kazanca işâret eder.

Rüyada kuyumcular çarşısını görmek, fe­rahlık ve zînetlere, hanım ve evlatlara ve men­faate işâret eder.

Rüyada meyveciler çarşısını görmek, salih bir amele, ilim ve evlada işarettir.

Rüyada mumcular çarşısını görmek, günâhkârlar için tövbeye, sapıklıkta bulunan­lar için de hidayete işaret eder.

Rüyada mücevherat çarşısını görmek, Al­lah Teâlâ’yı devamlı zikretmeye ve ilim tahsili­ne işaret eder.

Rüyada görülen pamuk çarşısı, eldeki ma­lın artmasına, rızka ve bâtıldan hakkın meyda­na gelmesine işarettir.

Rüyada görülen sandıkçılar çarşısı, hafıza ve anlayışa işarettir.

Rüyada sebze çarşısını görmek, çoluk ço­cuğunun nafakasını kısaltmaya ve geçimin darlığına işarettir. Bazen de bu rüya güç şeyi kolaylaştırmaya işaret eder.

Rüyada şişeciler çarşısını görmek, riya, nifak ve koğuculuk etmeye işarettir.

Rüyada tohum çarşısını görmek, nesle ve ziraat yoluyla meydana gelecek kazanç ve faydalara işarettir.

Rüyada yün kırkıcıların çarşısını görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılara işarettir.

Rüyada esir pazarını görmek izzet ve şöhrete veya garip haberleri bilmeye yorumlanır. Bazen da esir pazarı hayvan pazarına yorumlanır. Rüyada meyhaneciler çarşısını görmek ferahlık ve sevince yorumlanır.

Rüyada görülen çarşı ve pazar mescide yorumlanır. Bazı yorumcular rüyada görülen çarşı dünyalıktır, dediler. Bundan dolayıdır ki rüyada geniş bir çarşı ve pazar görse, hali geniş ve dünyalığı çok olur. Bazı, yorumcular, çarşı üzüntü ve kederlerin kendisinde toplanmasına binaen ıstırap, keder, eziyet, münakaşa ve kötülüğe tahrik etmek gibi şeylere yorumlanır, dediler. Ancak, daima çarşı ve pazarda kazanmakla geçinen kimsenin oralarda halkın çok oluşunu ve onların meşguliyetlerine görmesi hayra yorumlanır.

Bazen da çarşı insanın kitabına, vaazına, okumasına, rütbesine, oyun oynamasına, vaaz ve okumasındaki hatasına yorumlanır. Her çarşı ve pazar için kendisine mahsus bir yorumu vardır.

Çarşı ve Pazar

“Rüyada Çarşı ve Pazar Görmek” için bir yorum

  1. Merhabalar, rüyamda bir marketteyim. Market çok kalabalık ve herkes alışveriş yapıyor, tabi ki bende yapıyorum… Alışveriş arabası ağzına kadar dolu, kasa da ödeme yapmak için sıraya giriyorum… O sıra bana bir türlü gelmedi… İnsanlar o kadar çok alışveriş yapmışlar ki sıra o yüzden ağır ilerliyordu. Ben de sıranın en arkasındaydım. Rüya tabirlerine baktım ama benim rüyama uygun bir açıklama göremedim… Bu rüyanın yorumu ne olabilir? Teşekkür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir