Rüyada Efsuncu Görmek

Ayrıca bkz: Efsun Görmek

Rüyada efsun okuyan kimseyi görmek, okunulan efsunda Allah’ın adı geçtiği takdirde, iletişim halinde bulunulan tanıdıkların arasını bulmaya delalet eder.

Rüyada efsun suresini okuyan birini görmek, üzüntü içindeki ve kederli halkı teselli eden, kalplerdeki kini teskin eden kimseye delalet eder. Kur’an ve sünnette bulunan bir dua okumak; hastalık ve ağrılardan kurtulmaya, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir.

Rüyada besmele ile birlikte efsun okuyan bir kimseyi görmek, insanları sıkıntılardan dolayı teselli eden insana, Allahü Teala’nın zikri olmaksızın yapılan her türlü efsun batıl söze, yalancılık ve riyakarlığa delalet eder.

Rüyada efsun görmek hayra yorulmaz. Bir kişinin herhangi bir şeyle kendisini efsunladığını görmek, büyük günah işlediğine delalettir. Ağrı, hastalık, baygınlık gibi şeylerden kurtulmak için efsunlandığını görmek, hasta ise, hastalığının uzun süreceğine; borçlu ise, borçlarını uzun müddet ödeyemeyeceğine; yolculuğa çıkmak istiyorsa, çıkamayacağına işarettir.

Rüyada kendisinin bir başkasına efsun yaptığını görmek o kimseden bir kötülük göreceğine; efsunladığı kişi kadınsa, bir kadın şerrine düşüp halk önünde rezil olacağına; erkekse o adamdan çekinmesi gerektiğine delalet eder.

Efsuncu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir