Rüyada Fıkıh Alimleri Görmek

Seyyid Süleyman: Rüya âleminde meşhur fukahadan birini görmek; hayır ve sevinçtir. Tanımadığı bir fakihi görenin bulunduğu bölgeye dindar ve iyi bir adam gelir.

Ayrıca bkz: Din Alimi, Alimler /Evliyalar

Bu vazifeye layık biri rüyasında fakih olduğunu görürse, şeref ve makam sahibi olur. Yüksek mevkide ise, derecesi daha da artar. Fukahaya mahsus elbise giyen; bu mesleğe layıksa, ilmi artar. Değilse, cahilliğine rağmen bilgili bir fakih gibi görünmek ister. Riyakârlık eder.

Bir rivayete göre, cahil biri bu rüyayı görürse, izzet ve makam kazanır. Başka bir görüşe göre, işini değiştirir. Terbiye edici bir fakih olduğunu gören, salahiyet sahibi olacağı bir vazifeye girer. Çocuklara fıkıh dersi verdiğini gören, başkalarına faydalı olacağı bir mevkie gelir.

Fukahadan biri rüyasında fakih olmadığını görürse, mesleğini terk eder, ilmini unutur ve bidate düşer. Fakihler ile şakalaştığını gören kişi, onların ilminden istifade eder ve fukaha zümresinden olur. Bir fakih ile tartıştığını, mücadele ettiğini gören, bidate sapar. Dine zarar vermeye çalışır.

Rüyada fakih tarafından azarlanan ve dövülen, onun ilminden ve olgunluğundan hayır görür. Fakihin elini öpen Hz. Peygamberimizin sünnetine tabi olur fakihlere uyar. Bir fakihin yatıp uyuduğunu görmek; onun ilmini terk edeceğine, halkın meselelerine ehemmiyet vermeyeceğine işarettir. Fakihin yüksek yere çıktığını görmek, halk arasında şöhret ve itibarının artmasına delalettir.

Fıkıh Alimleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir