Rüyada Affetmek Görmek

Rüyada affetmek görmek hayırlı şeylerle tabir olunur. İyi ve hayırlı haberler alacağınıza delalet eder.

Bir Suçluyu Affettiğini Görmek

Rüyada bir suçluyu affettiğini görmek Allah’ın affını celbeden bir iş işleyeceğine işaret eder. Bir başka yoruma göre de suçlunun suçunu affetmek; ecir ve mükâfata nail olacağına yorumlanır.

Bazı tabircilere göre: Rüyanızda size kötülük yapan bir kimseyi affederek onunla barıştığınızı görmeniz, size karşı işlenen bir hatadan dolayı zarara gireceğinize; fakat buna sebep olan kişinin maddi durumunun müsait olmaması nedeniyle o kimseden bir şey talep etmeyeceğinize ve böylece bir büyüklük göstereceğinize delalet eder.

Seyyid Süleyman: Bir suçlunun kabahatini affettiğini gören, Cenab-ı Hakk’ın mağfiretini kazanacak amel işler. Sevaba nail olur.

Kendi Kusurunun Affedildiğini Görmek

Rüyada kendi kusurunun affedildiğini görmek uzun ömre, şan ve şöhrete, himayeye mazhar olmaya işarettir.

Allah (C.C) ve Onun Resulü Tarafından Affedildiğini Görmek

Rüyada Allahu Teâlâ ve O’nun Resulü tarafından bağışlandığını görmek, güzel bir akıbete delâlet eder. Yine bu rüya, o kişinin tövbe ederek hidayete erişeceğine işarettir.

Rüyada Kusuru Affedilen Birini Görmek

Rüyada kusuru affedilen kimsenin ömrü uzun olur, şöhretli olur ve korunur.

Affetmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir