Rüyada Zebur Görmek

Rüyada Davud Aleyhisselama indirilen Zebur’u görmek; Allah korkusuna, zikir ve din musikiye düşkün olmaya, garip haberler işitmeye, okuma zevkine ve hitabet sanatına vakıf olmaya delalet eder.

Rüyada Zebur görmek, genellikle hayra yorumlanır. Zebur okuduğunu gören, güzel ve hayırlı bir iş görür. Abdulgani Nablusi’ye göre, Davut aleyhisselamın Zebur’unu rüyada görmek; yalvarıp ağlamaya, tövbeye, ibadete, eğlenceden zevk duymaya, eğri büğrü ve garip haberler duymaya, okuyup konuşmaktan hisse almaya delalet eder. 

Salimi’ye göre; dört mukaddes kitaptan biri olan Zebur’u görmek, Allah’ın (C.C.) emirlerine her zaman boyun egerek yerine getirdiğinize, bu yüzden daima gerek Allah nazarında gerek halkın gözünde iyi bir insan olarak tanınıp kabul edildiğinize işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada Davut (A.S.)’a nazil olan Zebur’u görmek; ölü üzerine ağlamaya, tövbe ve Allah korkusuna, ibadete, kalpleri birleştirmeye, doğru olmayan garip haberleri işitmeye ve okumaya işarettir.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Kitap, Mukaddes Kitaplar, Din 

Zebur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir