Rüyada Davud (A.S.) Görmek

Ayrıca bkz: Zebur Görmek

Rüyada Davud (A.S.) görmek; sanat ve beceriye, kendi elinin emeğini yemeye, adil yargıca yahut kimseye, harp araç ve gereçlerine, salih ameller işleyerek iyilerden olmaya delalet eder.

Rüyada Davud (A.S.) gören kimse, kuvvet ve otorite sahibi olur ve hatalı bir işte bulunup sonradan pişman olarak takvayı tercih eder. 

Bir kimse rüyada Davud (A.S.) görürse, o kimse şehirde adaletli bir devlet adamı yahut faziletli bir başkan ya da insaflı bir hakim olur, dediler. Eğer o şehrin başkanı zalim ise Allah (C.C.) onu başkana dönüştürür. Eğer zalim bir hakimi varsa onun yerine adaletlisini getirir. 

Bazen de rüyada Davud (A.S.)’i görmek, kadınlarla imtihan olmaya, kadınlar tarafından meydana gelecek şiddete işarettir. Bazen de Hz.Davud (A.S.)’i görmek, Kur’an okumaya tesbih çekmeye günah ve kötülüklerden temizlenmeye ve Allahu Teala’ya (C.C.) tövbe edip tövbesinin kabul olmasına işarettir. 

Rüyada Davud (A.S.)’i görmenin anlamı silaha ve demirden yapılmış aletlere işarettir. Rüyayı gören, silah ve demirden alet yapan kimselerden ise, yaptığı şeylerden çok fayda görür ve ondan menfaat elde eder. Bazen de bu rüya güzel akibet ve iyi ölüm ile ölmeye işarettir. 

Rüyada Davud (A.S.) suretine girdiğini veya onun elbiselerinden birini giydiğini görse, memuriyete ehil ise ona işarettir. Eğer layık değilse, onun geçim ve mesleği demirden olur yahut demirden ise mal ve menfaat görür. Geçim ve mesleği bunlarla olmayıp kendisi de salih bir kimse ise, hayrın artması ile müjdelenmeye, çok ağlamaya, huşu ve üzüntüye işarettir. Hz. Davud’un kendisini mahzun ettiğini ya da korkuttuğunu gören kimse, Allah’tan (C.C.) korksun ve halini düzeltmeye çalışsın.

Davud (A.S.)

“Rüyada Davud (A.S.) Görmek” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir