Rüyada Uyuz Görmek

Rüyada uyuz görmek, veba hastalığına; uyuz olmak ve kaşınmak, akraba cihetinden gelecek üzüntü ve sıkıntılara; uyuz hastalığına yakalanmak, işlerin düzelmesine, zengin olmaya, zengin için makam ve mevki edinmeye delalet eder.

Bkz: Kaşımak, Kaşınmak, Kaşıntı

Rüyada uyuz olmak, işleriniz çok iyi olan ve çok para kazanacaksınız demektir. Rüyada uyuz olduğunu görmek, akrabalarından bir kimseden kendisine üzüntü verecek bir haber geleceğine; uyuz olduğu yeri kaşıdığı halde oradan kan, irin ve benzeri bir şeyin akmadığını görmek, alacağı haberin çok acı olacağına, uyuzuna ilaç sürdüğünü görmek, acısının dindiğine işarettir. 

Rüyada başka bir kimsenin vücudunda uyuz görmek, rüya sahibinin üzüleceğine, iş hususunda darlığı düşeceğine, işinden uzaklaştırılacağına ve amirlerinden kötü sözler işiteceğine işarettir. 

Bkz: Rüyada Vücudunda Değişiklik Görmek

Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyasında uyuz olduğunu görmek, üç şeyle açıklanır; mal, fazla söz, ikram edilen şey.

İbn-i Sirin’e göre; vücudunda uyuz olduğunu görmek, zahmet ve zorlukla mal edinmeye; uyuzu kaşıdığını ve ondan su aktığını görmek, kolayca mal sahibi olmaya; vücudunda uyuz olup da ondan hemen kurtulduğunu yaralarının iyileştiğini görmek, mal veya kederden kurtulmaya; vücudunda uyuzun eseri kaldığını görmek, mal biriktirmeye delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada uyuz görmek, ufak bir hastalığıdır. Uyuz olduğunu ve uyuzlarını kaşıdığı halde ondan sarı su ve irin gibi şeylerin çıkmadığını görmek, o kimsenin akraba ve taallukat tarafından gelen üzüntü, keder ve meşakkat içerisinde olmasına işarettir. Eğer uyuz bedeninde ise zahmeti kardeşi ve geçimindendir. Uyuz sağ elinde ise zahmeti geçiminden olur. Eğer uyuz sol elinde ise ortağı yahut erkek kardeşi tarafından ona erişecek üzüntü ve kedere işarettir. Eğer uyuz yanağında ise üzüntü ve kederi kabilesi tarafındandır. Uyuz kanına sirayet ederse üzüntü ve kederi mal ve evladı tarafından olur. Uyuz sulu olursa, üzüntü ve sıkıntı ile elde edilen maldır. Uyuzunu kaşıyıp ellerine bulaştırsa ve yaralasa yine tabir aynıdır.

Rüyada eğer uyuzda kan ile karışık irin olursa zikredilen şeylerin miktarınca eline artan mal geçer. Uyuzdan kendisine zarar gelirse rüya sahibi bir mihnet ve meşakkatta malıyla kendisine yardım edecek birisini ister. Bazıları da uyuz kaşımak veya tırmalamak, üzüntü ve kedere ve kötü bir kavmin kendisine eziyet vereceklerine işarettir, dediler. 

Rüyada kendisinde uyuz veya başka bir hastalık olduğunu gören, fakir ise işi kolaylaşır ve zengin olur. Zengin ise reisliğe işarettir. Bu hastalığı oğlunda görse, oğlunun kendisine itaat etmesine, hanımından görmesi ise hanımının her işinin çirkin olmasına işarettir. Rüyayı görenin ilişkisi olduğu herkes hakkında bu rüya aynıdır. 

Rüyada boynunun uyuz olduğunu gören kimsenin üzerine borç birikir. Rüyada uyuz fakirlik ve çoluk çocuk istemektir. Vücudunu kaşıdığını gören kimse, aile ve akrabalarının halini araştırır ve onlardan sıkıntı ve meşakkate girer. Kaşımakla uyuzun sakinleştiğini gören kimse sıkıntı ve zahmet sebebiyle hayra ve üzüntüden kurtulmaya ve rahata nail olur.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Veba, Salgın Hastalık

Uyuz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir