Rüyada Sidik (Çiş) Görmek

Rüyada sidik ettiğini görmek, helal olmayan bir şeye malını sarf etmesi yahut haram olan bir kadınla zina etmesi ile tabir edilir. Sidiğinin çokça akmasını görmek, rızkının çok olmasına ve içte olan bir şeyin kaybolmasına delalet eder.

Ayrıca bakınız: Tuvalet, Kıç, Dışkı, Altına Pislemek

Bir kimsenin rüyasında sidiğini tutması ve bunu müşkül duruma dar varmak, bazen işlerinde acele etmesine ve tuttuğu işin yanlışlığına delalet eder. Zira, sidik ve büyük abdestini tutan kimse kendisine azap etmiş olacağından, bunları def etmediği müddetçe sükun ve rahata kavuşamayacağı tabiidir. Bazen de su kanallarının kapanacağına delalet eder.

Rüyada sidik görmek, haram mala da delalet eder. Bir kimsenin rüyada kendisinin bilinmeyen bir yere sidik ettiğini, görmesi, o yerden bir hanımla evlenmesi yahut o yerden bir cariye ile tabir edilir. Bazı tabirciler, rüyada sidik ettiğini gören kimsenin rüyasını geçimleri üzerine lazım olan kimselere yapacağı infak ile tabir etmişlerdir.

Rüyada bir kuyu içerisine sidik ettiğini gören, helal kazancından tasarruf eder. Bir kumaş üzerine sidik ettiğini gören, o gibi meta ve kumaştan zarar eder. Mihraba sidik ettiğini gören kimsenin alim ve fazıl bir çocuğu olur.

Rüyada Kur’an-i Kerim üzerine sidik ettiğini gören kimsenin hafız bir evladı olur. Sidiğinin bir kısmını akıtıp diğer bir kısmını tuttuğunu gören kimse, zengin ise malının bir kısmı elinden çıkar ve zayi olur. Eğer mihnet ve meşakkat içerisinde ise bu şiddet ve meşakkatinin bir kısmı gider. Kendisiyle beraber başkasının da bir yere sidik ettiğini ve sidiklerinin birbirine karıştığını gören, birbirlerine hısım (biri diğerine damat) olur.

Rüyada sidiğini tutan kimse hanımına kızar. Sidiğinin kendisini sıkıştırdığını görmesi, malını muhafaza etmek için yer arayıp bulamayacağına delalettir. Helaya sidik ettiğini ve sidiğin orada birleştiğini gören kimse, fakir ise zengin olur; zengin ise malında noksanlık ve ziyan olur. Sidiğini insanların üzerine sürdüklerini görse, o kimsenin bir çocuğu olur ve o insanlar o çocuğa tabi olurlar.

Rüyada maruf ve meşhur adamın kendi üzerine sidik ettiğini görse, malını rüyayı görene infak ederek o kimseyi küçük ve hakir düşürür. Rüyada çokça sidik ettiğini gören kadının erkeklere şehvet ve isteği çok olur. Süt olarak sidik yaptığını gören kimse, asil fıtratını kaybeder. Bu sütü de tanıdığı bir adam içse, rüyayı gören o adama helal malından intakta bulunur. Kan olarak sidik ettiğini gören, bilmeyerek boşanır veya mahremi olan bir kadına yakınlıkta bulunur.

Rüyada ayakta işediğini görmek, görenin devamlı hasta olan bir çocuğu olur. Üzüm suyu olarak sidik ettiğini gören, malını lüzumsuz yere israf eder. Toprak ve çamur olarak sidik yapan kimse abdestini güzel olarak olmayan ve bunu muhafaza etmeyen bir kişi olduğuna delalet eder. 

Rüyada ateş olarak sidik ettiğini görmek, görenin devlet sahibi bir evladı olur. Necis olarak sidik ettiğini gören ehlinden çirkin bir iş işler. Sidik yerine kusuntu çıkardığını görse, haram bir çocuğa delalet eder. Kedinin sidik ettiğini görse, deniz sahillerinden olan bir hanımdan bir kızı olur. Kuş sidiği görenin bir çocuğu olur ve o çocuğun fıtratı iyilik ve kötülükte kuşun fıtratına münasip olur.

Rüyada ayakta sidik ettiğini gören, malını rastgele yere sarf ve infak eder. Gömleğine sidik edenin bir çocuğu olur, hanımı yoksa evlenir. Burnuna sidik ettiğini gören kimse kendisine haram olan şeylere yakınlık eder. Sokak ve çarşılara sidik ettiğini gören kimse, o sokak ve çarşının muhasebesini üzerine alır ve yürütür.

Rivayet edilir ki, Erdesirin babası Sasan koyun çobanı idi. Bir rüya görmüştü. Rüyasında sidik etmiş ve bu sidiğin buharından bütün gökyüzü dolmuştu. Rüyasını zamanın meşhur tabircisi Babek’e tabir ettirmek istediğinde; Babek, Sasan’a “sulbünden gelecek bir çocuğu bana nisbet etmediğin müddetçe rüyanı tabir etmem demişti. Sasan’dan bu nisbet etmeyi söz alınca “Ya Sasani senin sulbünden bir çocuk zuhur eder ki, bütün memlekete sahip olur” dedi. Gerçekten tabir aynen meydana çıktı ve Sasan’ın oğlu da Babek’e nisbet edilerek Erdesir bin Babek denilirdi. Halbuki Erdesir’in babası Sasan’dır. 

Rüyada kendisini bir kavmin evine, mahallesine, yahut camisine, veyahut şehir ve köyüne sidik ettiğini görse, o kimse o mahalle, köy veya şehirden bir hanımla evlenir ve hayatını o hanımla birleştirir. Eğer mescide sidik ederse, muhsin, salih ve müttaki bir çocuğu olur. Kendisini bir şişeye, leğene, topraktan yapılmış bir kaba, bilinmeyen bir kuyu veya harabeye sidik ettiğini görmesi, bir kadınla evlenmesine delalet eder.

Rüyada denize sidik ettiğini gören öşür, zekat ve bunlardan başka denizden çıkardığı bir malı da devlet hazinesine verir. Küçük kurtlara sidik ettiğini görenin evladı çok olur ve etrafa dağılırlar. Zekerinin deliğinden kalem çıktığını görenin her ilim ve fende salahiyetli bir çocuğu olur. Çünkü her ilim ve fen kalemle hıfz ve zapt edilir. Yılan çıktığını görenin bir çocuğu olur ve bu çocuk babasına düşman olur. Bir kimse adeti hilafına olarak çok sidik ettiğini, sidiğin etrafına bulaştığını ya da çok pis kokulu olduğunu yahut sidik ederken halkın kendisine kötü bakışlarla baktığını görürse, rüya sahibinin kötü ve hayırsız bir insan olduğuna veya işleyeceği bir şer sebebiyle insanlar arasında rezil ve rüsva olacağına delalet eder.

Rüyada sidik içmek; kazançta ve haram malda şüpheye düşmek, çetinlik ve şiddete delalet eder. Çünkü sidik, ancak şiddet zamanında kullanılır.

Sidik (Çiş)

“Rüyada Sidik (Çiş) Görmek” üzerine 3 yorum

  1. Rüyamda misafirliğe gitmişim ve o kişilerin yorganına işemişim. Bu ne demektir? Teşekkür ederim.

  2. Rüyamda ablam benim üstüme sidik etiğini ve her tarafıma bulaştığını, bu nedenle kustuğumu gördüm. Bu ne demek? Teşekkür ederim.

  3. Tuvalete sidiklerken tuvaletin yanında duran ayakkabımın içine işedim sonra da sabunlu suyla yıkadım ne demektir? Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir