Rüyada Put Görmek

Rüyada put görmek; şekil ve çehre güzelliği olmakla birlikte gaddar olan insana, ahmak ve dilsiz kimselere işarettir. Put bazen, kişinin aşırı ilgi gösterdiği ve onu ibadet ve kulluktan alıkoyan eşe, çocuğa, mal ve dünyalığa, paraya, şöhrete, sevgiliye vb. gibi şeylere, nefsinin istek ve arzularına delalettir.

Rüyada puta tapmak; ortaya attığı yanlış görüş ve düşüncelerle Hakk’a yalan isnad etmeye, ilahi gazabı gerektirecek hal ve hareketlere işaret eder. Puttu gördüğü halde ona ibadet etmediğini görmek, çok mala kavuşmaya yahut birine aşık olmaya delalet eder. Put bazen zamana ve o zaman içinde yaşayanlarda meydana gelecek değişikliklere de işarettir.

Rüyada putun yüzüstü düştüğünü görmek, heveslerini kırarak olgun Müslüman olmaya, yahut batıl görüş ve ideolojilerin hükmünün sona ermesine yorulur.

Rüyada putları kırmak yahut onların şekillerini değiştirerek çirkinleştirmek, yüksek makam ve derecelere, düşmanı kahredip onun hilesinden emin olmaya; put bazen kendini beğenmiş kadına delalet eder.

Rüyada put görmek tabiri, yüzü güzel ancak kişiliği çirkin ve acımasız bir adama işarettir. Rüyada altından bir puta tapılıyorsa, Allah’a ibadet eden bir kimseyle yakınlık edeceğine; putları kırdığını veya şeklini bozduğunu görmesi, o kimsenin yüksek bir mertebeye erişip düşmanına üstün geleceğini gösterir.

Rüyada put görmek ne anlama gelir: Güzel yüzlü, iyi ahlaklı insanlara delalet eder. Rüyada bir putun önünde tapındığını görmek, Allah’a (C.C.) karşı büyük günah işlemiş olduğuna işarettir. Eğer put ağaçtan yapılmış ise zalim münafık bir kimse ile arkadaşlık yapılacağına işarettir. Gümüşten ise, bir hizmetçi kadına yaklaşarak onunla sinsice dostluk kurmaya delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen put; güzel yüzlü, ahlaklı gaddar insanlara işarettir. Rüyada puta taptığını gören kimse, meydana çıkarmış olduğu batıl görüşüyle Allah’a yalan isnat eder. Eğer taptığı put ağaçtan ise, zalim ve münafık büyük bir kimseye yaklaşır. Taptığı put gümüşten ise, o kimse bir kadına veya hizmetçi kadına haince veya sinsice yaklaşmak ve kendisini ona emin göstermek için dinen makbul görülecek bir amel yapar.

Rüyada yaptığı put altından ise, meşru olmayan bir amel yapar ve Allahu Teala’nın buğzettiği bir kimseyle alaka kurar ve o kimseden, ona fenalık erişir. Ona tazminat ödemesinden ve malının elinden çıkmasından korkulur. Taptığı put bakırdan, demirden veya kalaydan olursa, o kimse dinine karşılık dünyayı talep eder ve Rabbini unutur. 

Rüyada birçok puttan birisini gören kimse, uzak bir yolculuğa çıkar. Rüyada altın veya gümüşten yapılmış resim gören kimse, dünyalığa erişir. Rüyada pirinçten yapılmış hareketli küçük resimleri görmek; ucuzluğa, bolluğa, güzel bir duruma ve yolculuğa işarettir. Büyük resimleri görmek ise, sıkıntıya işarettir. Rüyada görülen resimler, rüya sahibinin istediği ve arzu ettiği evlata işarettir.

Rüyada puta ibadet ettiğini gören kimsenin batıl bir şeyle meşgul olduğuna ve nefsanî arzularını Allah (C.C.)’ın rızasını tercih etmesine işarettir. Altından yapılmış putu görmek, rüya sahibinin dininin zayıflamasıyla beraber malının gitmesine işarettir. Eğer put gümüşten olursa, o kimse bir kadın veya bir hizmetçi hakkında hiyanet ve kötü bir şey yapabilmek için dinini alet eder.

Rüyada putu görüp, fakat ona tapmadığını gören kimse, çok mala kavuşur. Rüyada put görmek, kadına veya bir erkeğe aşık olmaya işarettir. Putlar, iyi konuşamayan veya ahmak ya da dilsiz olan adamlara, şöhret, mal, sevgili, koca, çocuk, vs. gibi insanı meşgul eden ve Allah’a ibadet etmeye mani olan şeylere işarettir.

Rüyada mahiyetinde bir put olduğunu gören kimse, sağır, dilsiz, iyi konuşamayan veya şaşkın bir halde bulunan bir kadınla evlenir yahut onun böyle bir çocuğu dogar.

Rüyada putları kırdığını veya herhangi bir şekilde onların şekillerini çirkinleştirdiğini gören kimse, yüksek bir rütbeye erişir, düşmanlarına galip gelir ve onların hilelerinden emin olur.

Rüyada put görmek tabiri, kısa bir süre içinde uzak diyarlara yolculuğa; puta tapmak, deliliğe; putu kırmak, mutsuz bir hayatın başlangıcına işarettir.

Ayrıca bakınız: İbrahim Aleyhisselam, Ateşe Tapmak

Put

“Rüyada Put Görmek” üzerine 2 yorum

  1. Rüyamda put görüyordum ama ona tapmıyorum, yanımdaki başka kişiler tapıyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir