Rüyada Aslan Görmek

Rüyada Aslan Görmek

Ayrıca bkz: Dişi Aslan, Aslanağzı, Vahşi Hayvan 

Rüyada aslan görülmesi farklı şekillerde yorumlanmıştır.

İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında dişi aslan görmesi; kötü fikirli, zalim ve çocuğuna beddua eden bir kadına yo­rumlanır. Bir dişi aslanın sütünü içtiğini gören kimse; düşmanına galip gelir. Etinden yediğini gören kimse de güç kazanır ve büyük bir mülk elde eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada aslan görülmesi; kuvvetli ve şiddetli bir düşmanla yorumlanır. Bir kimsenin rüyada aslanla dövüştüğünü görmesi; o kimsenin düşmanla mücadele edeceğine işarettir.

Rüyada aslana karşı çıktığını ve aslanın kendisine doğru geldiği halde ona saldırmadığını gören kimse; devletten veya devlet ricalinden herhangi bir kimseden zarar göreceğine işarettir.

Aslandan kaçtığını ve aslanın da kendisini kovaladığını görmek gören kimse; korku ve endişelerinden kurtulacağına, düşmanlarına galip geleceğine, kendisine aslan eti getirdiğini gören kimsenin; eline mal geçeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinde aslan görmesi; hayra, güce ve uzun ömre yorulur. Aslanın kendisini ısırdığını görmek gören kişi, ısırdığı miktar kadar düşmanından bir şeye erişeceği ile tabir edilir.

Rüyasında aslanın derisinden veya kılından bir şey aldığını gören kimse, eline düşman malından bir şeyler geçeceğine delalet eder. Bir başka yoruma göre de böyle bir rüyanın görülmesi; rüya sahibinin mirasa konacağına işaretle tabir edilir. Devlet başkanı ile de tabir edilir.

Rüyada aslan başı bulmak veya aslan eti yemek; valiliğe, mertebeye, makam ve mala işarettir. Rüyada aslan ısırması maldan ya da dünyalıktan görülecek zarara delalet eder. Aslanın birini kovalaması korkusuyla uzaktan aslan görmek, ecelin yaklaşmasına işaret eder.

Rüyada evde aslan görmek sağlıklı kimse için uzun ömre, hasta için vefat etmeye delalet eder.

Rüyada aslan görmek; zulme, şiddete, kendini beğenmişliğe ve bazen hastanın iyileşmesine işaret eder. Rüyada dişi aslan görmek kötü ve zalim kadına işarettir.

Rüyada aslan ile güreş tuttuğunu görmek gören kimse hasta olur. Bir kimse korktuğu halde yırtıcı hayvandan birisine bindiğini görürse bir musibete düşer. Yahut altından çıkamayacağı bir iş başına gelir. Eğer hayvandan korkmazsa galip geleceği bir düşman ile yorum edilir.

Rüyada aslanı evinde görmek gören kimse hayra, saltanata ve uzun ömre erişir. Rüyada aslanla dövüştüğünü görmek gören, azgın düşmanla kavga eder.

Rüyada aslan kükremesi, felakete; aslan yavrusu, iş hayatında iyi bir arkadaşa; aslanları yolda koşarken görmek, ummadığınız bir yerden şansınızın açılmasına işarettir.

Rüyada aslana binip gezdiğini görmek gören kimse, büyük ve kuvvetli bir düşmanına üstünlük sağlar. Aslanı kovalayıp onun kaçtığını gören, korktuğu ve çekindiği bir şeyden kurtulur ve muradına erer. Aslandan korktuğunu fakat bir zarar görmediğini görürse düşmanından kurtulur.

Evinde aslanlar bulunduğunu gören hayra erer, ömrü uzun olur. Aslanın derisinden, etinden, kemiğinden, kılından, damağından ve aslanın bir şeyinden bir parça bulduğunu gören kişi miras yer. Azgın ve saldırgan aslan ise zulme işarettir.

Rüyada aslan görmek ne anlama gelir aslanı görüp kaçtığını ve hayvanın kendisini görmediğini gören, ilim ve hikmete nail olur. Bir aslanın bir memlekete girdiğini görmek, orada hükümet başkanının değişeceğine işarettir.

Rüyada aslan görmek genel anlamıyla devlet başkanı ile tabir edilir. Aslan başı bulmak veya aslan eti yemek valiliğe, mertebeye, makam ve mala işaret eder. Birini aslan ısırması maldan ya da dünyalıktan görülecek zararla tabir olunur. Aslanın birini kovalaması korkuyla; aslana binme güçlü bir düşmana galip gelmeye işaret eder. Uzaktan aslan görmek, ecelin yaklaşmasına delalettir. Rüyada evde aslan görmek sağlıklı kimse için uzun ömre, hasta için vefat etmeye delalet eder.

Rüyanızda aslanın saldırısına uğradıysanız, düşmanlarınız tarafından yenilecek onların emri altına gireceksiniz. Aslanla boğuşmak, kazanmaya; aslan öldürmek, her alanda başarıya delalet eder. Rüyada aslana sırtınızı dayadıysanız, kayıp ve üzüntü ile karşılaşacağınıza işarettir. Aslan tarafından takip edilmek; tuzağa düşmeye işarettir.

Rüyada görülen güçlü kuvvetli bir aslan ve sizin onu kendiniz gibi hissetmeniz güçlü biri olduğunuz için her zaman başarılı olacağınızın habercisidir. Eğer rüyada güçlü kuvvetli ve sizi korkutan bir aslanın saldırısına uğradığınızı gördüyseniz, düşmanlarınız tarafından yenileceksiniz demektir.

Rüyada aslanla karşılaşan ve ondan korku duyan bir kimse maceralı sayılan bir işten büyük kazanç sağlayacak ve üstün, önemli biriyle dost olacak anlamına gelir. Rüyada kafesteki aslan bir dostun güç durumda kalacağına işarettir. Rüyada güçlü bir aslanla boğuşan kimsenin düşleri gerçekleşecek demektir.

Ibni Sirin’e göre (R.A.): Rüyada aslan görmek kuvvetli ve şiddetli bir düşmanla yorumlanır. Aslanla dövüştüğünü gören, üzerine saldıran kuvvetli bir düşmanla mücadele eder. Bir aslana karşı çıktığını fakat aslanın kendisine doğru geldiği halde ona saldırmadığını gören, devletten veya devlet adamlarından bir zarar görmez. Aslandan kaçtığını ve hayvanın kendisini kovalamadığını gören, korku ve endişeden kurtulur, düşmanına üstün gelir. Kendisine aslan eti getirildiğini görenin eline mal geçer, o etten yemek daha iyidir. Aslan sütü de böyledir.

Kirmani’ye göre: rüyada aslan görmek hükümet reisi ile tabir olunur. Rüyada bir aslan başı bulduğunu ve onun etinden yediğini görmek, rütbeye ve mala ve nimete delalet eder. Aslanın vücudundan bir parçanın eline geçtiğini görmek, düşman malından faydalanmaya işarettir. Bir aslanı arkasına yüklendiğini gören düşmanı ile anlaşır. 

Bir aslanın arkasından dolaşarak önüne çıktığını gören, hükümet cezalandırır. Bir aslan başı aldığını gören büyük bir makama geçer. Rüyasında bir aslanı sağdığını gören, devletin malını idare eder. Eğer tüccarsa malı artar, işçi ise kazancı çoğalır. Bir kadın rüyada aslan yavrusunu emzirdiğini görse, büyük bir adamın süt annesi olur. Eğer aslan yavrusunu besleyen erkekse, bir yere amir olur. Bir aslanın kendisini ısırdığını veya pençesiyle bir tarafını yaraladığını gören, düşmanından zarar görür. 

Rüyasında kendisini bir aslanının kucakladığını gören, devlet büyüklerine yakınlaşır. Bir aslan öptüğünü veya aslanın kendisine tatlı tatlı baktığını gören, hükümet hizmetine girerek hayır ve menfaat görür. Eğer çalışıyorsa derecesi yükselir. Bir aslanı yediğini gören, devlet büyüklerine yakın olur ve onların itimadını kazanır. Aslanın derisi, kılı, eti ve kemiği; ya hükümetten veya düşmandan gelecek malla tabir olunur.

Es-Salime’ye göre: Rüyasında bir aslana binip dilediği yere götürdüğünü gören, büyük ve kuvvetli bir düşmanına üstünlük sağlar. Aslanın kovalayıp onun kaçtığını gören, korktuğu ve çekindiği bir şeyden kurtulur ve muradına erer. Aslandan korktuğunu fakat bir zarar görmediğini gören, düşmanından kurtulur. Uzaktan bir aslan görenin eceli yaklaşmıştır. Tövbe etmesi gerekir. 

Evinde aslanlar bulunduğunu gören, hayra erer, ömrü uzun olur. Eğer o evde bir hasta varsa iyi olur. Aslanın derisinden, etinden, kemiğinden, kılından, damağından ve aslanın bir şeyinden bir parça bulduğunu gören miras yer.

Ebu Sait El-Vaiz’e göre: Rüyasında azgın bir aslanın halkın yolunu kestiğini görmek, devletin zulüm yapacağına; bir aslanın kendisini kovaladığını görmek, hükümetten korkmaya; bir aslana binmiş ama korkmakta olduğunu görmek, bir belaya uğrayacağına delalet eder. Aslanı görüp kaçtığını ve hayvanın kendisini görmediğini gören, ilim ve hikmete nail olur. Bir aslanın bir memlekete girdiğini görmek, orada hükümet başkanının değişeceğine işarettir.

Cafer-i Sadık’a göre (R.A.): Rüyada aslan görmek üç şekilde yorumlanır; hükümet başkanı, cesaretli bir adam ve inatçı düşman. 

Bir başka rivayete göre de: İbn-i Şirin’e göre (R.A.), rüyada dişi aslanı görmek; kötü düşünceli, zalim ve çocuğuna kahredici bir kadına işaret eder. 

Rüyada bir dişi aslanla münasebette bulunduğunu gören kimse, büyük bir sıkıntıdan kurtulur. Kendi işlerinde yükselir ve düşmanına galip gelir. Dişi aslan sütünü içtiğini gören kimse, düşmana galip gelir. Etini yiyen de güç ve büyük bir mülk elde eder. 

Rüyada aslan görmek kuvvetli ve şiddetli bir düşmanla yorumlanır. Aslanla dövüştüğünü gören kimse üzerine saldıran kuvvetli bir düşmanla mücadele eder. 

Bir aslana karşı çıktığını fakat aslanın kendisine doğru geldiği halde ona saldırmadığını gören, devletten veya devlet adamlarından bir zarar görmez. Aslandan kaçtığını ve hayvanın kendisini kovalamadığını gören, korku ve endişeden kurtulur, düşmanına üstün gelir. Kendisine aslan eti getirildiğini görenin eline mal geçer, o etten yemek daha iyidir. Aslan sütü de böyledir. Aslanı evinde gören kimse hayra, güce ve uzun ömre erişir. 

Rüyada bir kimse aslanın kendisini ısırdığını görse, ısırdığı miktar düşmanından bir şeye erişir. Aslanla dövüştüğünü gören, azgın düşmanla kavga eder. Aslanın derisinden yahut kılından bir şey aldığını görenin eline düşmanın malından bir şey geçer. Çok kere bu, miras malına işaret eder.

Kendinize güvenen, güçlü bir insan olduğunuz için, hayatta her zaman başarılı olacaksınız. Rüyanızda aslanın saldırısına uğradıysanız, düşmanlarınız tarafından yenilecek onların emri altına gireceksiniz.

Rüyada aslan görmek, yüksek mevkideki insanlarla dostluk kurulacağına işarettir. Rüyada aslan tarafından kovalandığını görmek rüya sahibinin hayatını önemli derecede etkileyecek ve bundan sonraki davranışlarına yön verecek bir olay yaşayacağına delalettir. Kişinin yakın bir zamanda elde edeceği kıymetli bir fırsata işarettir. Güç, kudret sahibi olmaya ve elde edilen bu güç sayesinde çevresindeki insanlar tarafından sözü dinlenen önemli bir şahsiyet olmaya alamettir. 

Rüyada aslan tarafından kovalanan kişi hayatı boyunca başlayacağı tüm işlerde başarılı olur ve çok yüksek makamlara ulaşır. Üzerindeki kara bulutlar dağılır ve artık şans dolu günlere başlangıç yapar. Eğer bekar birisi böyle bir rüya görürse bu varlıklı bir ailenin çocuğuyla evlenip çok lüks bir hayata sahip olacağına delalettir.

Rüyada Aslandan Kaçtığını Görmek

Bir kişi rüyasında aslandan kaçtığını görürse bu olaylardan çabuk etkilenen, içe kapanık ve korkak bir kişiliğe delalettir. Böyle bir kişiliğe sahip olunduğu için kişinin karşısına çıkan fırsatları güzel değerlendiremeyip, hepsini elinden kaçıracağına işarettir. 

Bazı rüya yorumcularına göre de böyle bir rüya görmek, evli kişiler için evlilik hayatında mutlu günlerin son bulması ve büyük tartışmaların yaşanması; bekar kişiler için sonu kötü bitecek bir izdivaç yaşamak ya da iş hayatında oldukça sıkıntılı bir döneme girmek ve elini attığı her işte başarısız olunacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Aslandan Kaçarken Aslana Yakalandığını Görmek

Rüyada aslandan kaçarken yakalandığını görmek, rüya sahibinin kötü bir haber alacağına ve aldığı bu kötü haberle de depresyona girmesine ve büyük bir ruhsal çöküntünün içerisinde kendisini bulmasına delalettir. Ayrıca böyle bir rüya kişinin tembel davranışlarını düzeltmesi içinde bir uyarı niteliği taşımaktadır.

Rüyada Aslan Öldürdüğünü Görmek

Bir kişi rüyasında aslan öldürdüğünü görürse bu ileride yapılacak olan bazı işlerin olumsuz sonuçlanacağına ve bu durumun da kişiye hem maddi hem de manevi bazı zararlar vereceğine işaret eder. Bazı alimlere göre de böyle bir rüya itibar düşüklüğüne ve diğer insanlar üzerindeki etkinin azalmasına delalet eder.

Rüyada Evin İçerisinde Aslanın Kovaladığını Görmek

Rüyada evin içerisinde aslanın kovaladığını görmek hayalperest bir kişiliğe işaret edebildiği gibi hane içerisinde ailenin kötülüğünü isteyen bir kişinin varlığına da delalet eder. Bazı yorumculara göre de böyle bir rüya aile fertleri arasında bir anlaşmazlık yaşanması şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada Aslanın Birisini Kovalarken Yere Düşmesi

Bir kişi rüyasında aslanın birisini kovalarken dengesini kaybedip yere düştüğünü görürse, bu düşmanlara karşı büyük bir zafer elde etmek ya da yolunda gitmeyen işlerin düzelmesi şeklinde yorumlanır. Ayrıca mutlu günlerin çok yakında olduğuna dair de bir işarettir.

Rüyada Aslan Beslediğini Görmek

Rüyada aslan beslediğini görmek rüya sahibinin hayırlı işler yapacağına ve bunların karşılığında da istediği büyük bir dileğin gerçekleşeceğine işaret eder. Ayrıca kişinin maneviyata yönelerek bütün sıkıntılarından arınacağına ve kendisini ruhsal açıdan çok huzurlu hissedeceğine delalettir.

Rüyada Kavga Eden Aslanlar Görmek

Rüyada birbiriyle kavga eden aslanlar görmek düşmanlardan kurtulmaya ve daha güçlü bir iradeye sahip olmaya işarettir. Böyle bir rüya kişinin ileride zarar görmemesi adına gözünü daha açık tutması ve çevresindeki insanlara karşı daha dikkatli olması için bir uyarıdır.

Aslan

“Rüyada Aslan Görmek” üzerine 49 yorum

 1. Bir aslan sokakta geziyor sonra evin içine girip bana musallat oluyor . Sürekli bir baskı içerisinde ne yapacağı belli olmadan yanımdan ayrılmıyor, büyük bir korku veriyor evdekilere özelliklede bana. Bir yolunu bulup kapı dışarı yapıyor. Kapıyı zorla kilitliyorum ama korku devam ediyor bende.

  1. Oha Yücel aynı rüyayı görmüşüz ya oha be. Aynen ben apartmanda oturuyorum. 4. katta oturuyoruz. Aşağıdan aslan konuşuyor sonra balkona tırmanıyor. Evin içine girip ben de korku ve telaştan o odanın kapısını kapatmaya çalışıyorum ama kapı kapanmıyor sonra kapıyı kendime çekip kilitlemeye çalışıyordum ama olmuyordu.

  2. Rüyamda patronuma bir aslan saldırıyor bir tane de yanında aslan var o sadece onları izliyordu. Sonunda patronumu kafasından yakaladı ve kafasını komple ağzına aldı kanama oldu. Ben de çok uzak da sayılmayacak çok yakında sayılmayacak bir yerden izledim sadece. Sonra korku içinde uyandım. Lütfen yorumlarınızı rica ediyorum…

  3. Rüyamda patronuma bir aslan saldırıyor bir tane de yanında aslan var o sadece onları izliyordu. sonunda patronumu kafasından yakaladı ve kafasını komple ağzına aldı kanama oldu. ben de çok uzak da sayılmayacak çok yakında sayılmayacak bir yerden izledim sadece. sonra korku içinde uyandım. lütfen yorumlarınızı rica ediyorum…

 2. Bir aslan sokakta geziyor sonra evin içine girip bana musallat oluyor. Sürekli bir baskı içerisinde ne yapacağı belli olmadan yanımdan ayrılmıyor, büyük bir korku veriyor evdekilere özellikle de bana. Bir yolunu bulup kapı dışarı yapıyor kapıyı zorla kilitliyorum ama korku devam ediyor bende.

 3. Benim eşim rüyasında bir çölde aslan görmüş aslan yerde uzanmış eşimde aslanın kucağına uzanmış sağ ayağı aslanın ağzında o şekilde telefonda Mevlut dinliyormuş. Bizim bu rüyayı yorumlar mısınız?

 4. Büyük bir meydanlık ileride benim büyüdüğüm ev. Benimle evin arasında bir sığır sürüsü ayrı ayrı yerlerde, sığır sürüsünün içinde üç tane aslan. Bana yakın olan aslan yatan bir sığırın sırtını yalıyor. Ben yaklaşamıyorum, bana da saldırmıyorlar. Yanımda bir çocuk var. Ona “Eve git. Arabanın anahtarını al, gel.” diyorum.

  1. Rüyamı tabir eder misiniz? Teşekkürler. Aracıma park yeri ararken arka sokakta bir yer buluyorum tam park ettim derken bir anda yanımdaki kalabalığı fark ediyorum. Bir aslan kafesinin yanındayım ve herkes aslanların kaçmaması için uğraşmakta derken, bir aslan kaçıyor ve aracımın üstüne atlıyor, ön camı kırıp bana saldırıyor. Ben arka kapıdan kaçıp kurtuluyorum bir anda tekrar üstümde görüyorum aslanı, gözlerini oyunca uyanıyorum ve rüya biter.

 5. Rüyamda akşam aydınlık bir çarşıdan geçiyorum, kaldırımdan yürüyorum, kucağımda 10 aylık bir erkek çocuğu uyumuş halde. Etrafta hiç insan yok, sadece köpekler var. Ben de korkmaya başlıyorum ve arkama bir dönüp bakıyorum, yaşlı bir erkek aslan geliyor, çok yakınımdan beni takip etmeye başlıyor. Benim içim hemen ferahlıyor. İyilik dolu bakan gözleri olduğundan ben sevinerek devam ediyorum. O benim elimi yalıyor ve ben birden fark ediyorum, elimdeki bebek zayıflamış. Etrafımda yolda bir inek bir tekeyi susuyor ve yolun öbür tarafından beyaz dişi aslan ve beyaz bir yavru aslan üzgün ve sakin ara sıra bana bakarak yoluna devam ediyorlar. Yanımdaki erkek aslana bakıyorum ve “Allaha şükürler olsun, ne kadar güzel yaratmış” diyorum. Yanımdaki aslan ellerimi emmeye başlıyor, uykulu uyanık bir hale geçerken ben aslanın ağzından ellerimi çekerken, düşünüyorum. Bebeğin kıyafetleri elimde, ben aslana bakıyorum, onun bakışları aynı olmasına rağmen ben onun bana tuzak kurduğunu düşünerek uyanıyorum ve kollarımın uyuşmuş olduğunu fark ediyorum. Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum!

 6. Ben aslanı sokakta köpek gibi gezdiriyordum ve korkmuyordum. Böyle bir rüya gördüm. Anlamı nedir?

 7. Merhaba ben rüyamda aslan gördüm ama köpek zannettim, ilk önce. Sonra aslan olduğunu fark ettim. Sonra hocayla beraber ezan okuyordu. Ama hoca yoktu, ortada. Hoparlörlerden okuyordu, galiba.

 8. Ben rüyamda silahlı 2-3 kişi tarafından kovalanıyordum. Hepsi de adamdı. Sonra başka bir adamın yanına gidiyorum. Ağlıyorum, adam beni sözleriyle koruyordu. Silahtan çıkan kurşunlar bana isabet ediyor ama ben hiç oralı değilim. Ben hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Lütfen rüyamı tabir eder misiniz? Bu arada adamların hiçbirini tanımıyorum. Şimdiden teşekkürler.

 9. İki aslanın denizde bir tahtanın üstünde giderken, aniden dalıp boğuluyorken, denizde yüzen başka bir kızın derine dalıp onları kurtarması ama biraz karanlıktı.

 10. Ben rüyamda bir aslanın kızımı parçaladığını gördüm. Bir kulübe gibi bir yerde ağaçların arasından çocuğum oraya gidiyor. Bağırıyorum, “Damla, gitme” diye ama giriyor. Aslan parçalıyor, yarı ölü gibi bırakıyor, kargaya. Karga da gagalasın diye. Ben zaten bağırıp, ağlıyorum, gidemiyorum. Bana yorumlarsanız sevinirim.

 11. Doğduğum mahalledeyim. Çocukluğumdaki halimde sokakta yürüyorum. Sol yanımda biraz uzakta bir aslan görüyorum. Devam ettiğimde yanımdan birde yavru aslan geçiyor. Biraz daha ilerledikten sonra büyük olgun bir erkek aslan geliyor karşımdan. Önce tedirgin oluyorum ama aslan benimle ilgilenmeden yürüyor. Tam yanıma hizama geldiğinde fark ediyorum ki hasta. Biraz zayıf düşmüş ve derisi hastalık kapmış gibi kötü durumda. Benden tarafa bakıyor ve öyle devam edip gidiyor… Yorumlarsanız sevinirim. Teşekkür ederim.

 12. Rüyamda 3 tane aslan görüyorum sürekli hep evimin için de geziyorlar ve beni kovalıyorlar.

 13. Rüyamda aslan yavrusu seviyordum ama hiç korkmuyordum. Çok tatlı, çok güzel bir yavruydu. Etrafımda ki kişiler başka büyük aslanların da olduğunu söylüyordu ama onları göremiyordum. Bir evin içinde korkmadan aradım ama bulamadım diğerlerini. Anlamı açıklamalarda bulamadım ve çok merak ediyorum. Lütfen cevaplarsanız çok sevinirim.

 14. Rüyamda kanatlı uçan aslan gördüm. Tam üstümden uçuyor. Onlarca var. Üstündeki kişileri bile görüyorum. Sonra araba ile evime gidiyorum. Kısa mesafeli bir tünelden geçiyorum.

 15. İki küçük Arslan’la boğuşuyorum. Bir tanesi ayağımdan ısırıyor, bir tanesinin de ağzına koluma kadar sokuyorum fakat o ısırmıyor. Fakat ayağımdan ısıran Arslan yüzünden çok korkuyor ve bağırıyorum.

 16. Hocam merhaba, rüyamda dişi aslan gördüm ve bana kuyruk sallayarak kur yapıyordu. Çeşitli kur yapma evrelerinden sonra dayanamayıp bu aslanla ilişkiye girdim. Bu rüya neye dalalet acaba?

 17. Rüyamda bizim evde kafasıyla birlikte bir aslan derisi vardı. Ben aslan derisine elimi sürtüp daha sonra suratımdaki benlerime sürttüğümde benlerim yok oldu. Rüyamın tabirini bilenler lütfen cevap versin.

 18. Rüyada kendimi ormanda görüyorum, taş koltukta oturuyorum. Karşımda büyük kum kaya, yanında çam ağacı, çam ağacın tepesinde siyah renkli ayı yavrusu, ağacın dibinde yavrusunu bakan anne ayı. Ağaçla benim aramda beş metre mesafe var ve ayı iki kez yavrusuyla ve benim aramızda gidip geliyordu. Sağ tarafımda hafif tepelik ve tepede siyah aslan yatar haliyle ayının hareketlerini takip ediyor. Ban taş koltukta oturuyorum ama gündüz vakti, güneşli ve hafif serin hava esintisi vardı. Rüyamda farkındayım, sırtımda sırt çantam, yanımda tüfeğimin olduğunu biliyorum ama ne ateşliyorum ne de elimde tutuyorum. Ben ise hem ayının hareketini hem de aslanın hareketlerini takip ediyorum. Ve ayının bana zarar vereceğini biliyorum, aslansa beni koruduğunu da biliyorum. Rica etsem bana bu rüyanın tam olarak anlamını yazabilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim.

 19. Evde büyük, çok uzun, güçlü bir erkek aslan gördüm. İlk başta kuzenimle koltukta oturuyorduk o da karşımızdaydı. Rahattık ama aniden korktum, tehlikeli olduğunu düşündüm ve banyoya kaçtım kuzenimle. Kapıyı tutuyordum çünkü aslan kapıyı zorluyordu açmak istiyordu. Sonra da uyandım sabah saat 03.00 tam. Çok korkunçtu!

 20. Rüyamda beyaz bir aslanın üzerine binip bana oklarla saldıran düşmanlardan kaçmak nedir?

 21. Rüyamda aslan gördüm peşimden gelip zarar vermedi. Bir parça yemek gibi bir şey verdim sürekli aynı yerlerde dolaşıyorduk. Ben korkuyordum ama zarar vermedi.

 22. Rüyamda şunu gördüm: Düşmanlarım beni öldürmek için beni kovalıyordu. Ben düşmanlarımdan kaçıyordum ve kendimi bir kayıkta buldum ve dostlarım ise beni takip ediyordu. Sonra karaya geldim. Eski bir kale ve sonra büyük iri bir aslanın geldiğini gördüm ve saklanmak için kalenin yukarısına tırmandım sonra beni gördü ve bir şey yapmadan kafasıyla gitmemi işaret etti ve ben gitmedim. Sonra aslan kafese girdi ve ben de korkmadan kafese girdim. Aslan arkasına dönüp bana kükremeye başladı ben de ona şöyle söyledim; ben sana zarar vermek için gelmedim dost olmak istiyorum ve ben de aslan burcuyum aslanlara karşı bir zaafım var” dedim. Bu rüyanın anlamı nedir yardımcı olur musunuz?

 23. Rüyamda, şu anda oturduğum evde küçük yatak odasında yatağın üzerinde boylu boyunca bir Arslan yatıyordu. Yatağın yanında yerde bir büyük köpek, yanında bir kedi, onun yanında bir küçük köpek uyuyordu. Hepsi sakindi. Bunu bana acil yorumlar mısınız? Teşekkür.

 24. Ben rüyamda iki tane aslan gördüm kafeste kapalı, parçalanmış et yiyorlarmış, ağızları kan olmuş. Sonra onları kucağımda severken görüyorum fakat onlar yavru aslanmış sonra onları bırakıyorum ve onlar iki koşan kıza dönüşüyorlar. O kızlar da benim kızlar, beyaz elbiseler giyinmişler. Yorumlarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler.

 25. Ben rüyamda bir beyaz aslan yavrusuyla oynarken kendimi gördüm. Bunun anlamını bir bana söyleyebilir mi? Selam.

 26. Rüyamda bir ırmak içindeyim bir erkek iki aslanı boğuşturuyor. Bir aslanın ağzı diğer aslanın ağzının içinde, birbirleriyle kavga ediyor gördüm. Adam, zorla aslanlardan birinin ağzına diğer aslanın kafasını sokuyordu ben uzaktan görüyordum. Bir aslan üstüme doğru gelmek için koşmaya başladı, ben korkup nehrin içine girdim. Nehrin kenarından oradan uzaklaştım önce nehir masmavi sonra rengi biraz bulanık oldu. Ben nehrin kenarında bulunan yüksekçe bir yere çıktım ıslanan kıyafetleri kurutmak için. Gördüm aslanın ağzı kan içindeydi.

 27. Rüyada bahçedeyim, aslan gelip iki tasmasını sırtıma dayadı. Beni o arada rahatsız eden bir ses var, aslan da bunu fark ediyor ve benimle beraber etrafa bakıyor.

 28. Aslan eve girmiş, mutfağa yanımdan bana bir şey yapmadan geçiyor ve sonra yerdeki sofraya işemeye başlıyor. Korktum ama Allah’ım hayırlara çıkarsın inşallah. 🙁 Şimdiden teşekkürler.

 29. Rüyamda aslan gördüm. Yılan ile kavga ediyorlardı. Sonra aslanın yılanı yediğini gördüm ve çok etkilendim. Bana bunun açıklamasını yapar mısınız?

 30. Rüyamda bir kaplanla iyi anlaşıyorduk anlamadığım bir şekilde boynuma kolye gibi kaplan kuyruğu geldi sonra kaplan üstüme gelmeye hırlama başladı ben 1 2 adım geri çekildim kuyruğu elimde salladım oda sen görürsün ben çok güçlüyüm dercesine baktı ilerde bir aslan vardı gitti saldırdı aslanı ağzından tuttu sağa sola salladı sonra aslan kaplanı gözünle dondurdu kaplan buz oldu aslan beni korudu

 31. Rüyamda gözümle göremediğim bir düşman vardı birde aslan vardı aslan beni korumaya çalıştı ve onunla savaştı ben o sırada kaçtım ama arkama baktığımda yerde kanlar içinde yatan aslanı gördüm ve bana bakıyordu ona ulaşmak istedim ve tam o sırada uyandım acaba anlamı nedir?

 32. Ben rüyamda sınıftaydım, sınıf sinema gibiydi. Ondan sonra uçan bir aslan geliyor tavanı kırıyor. Bende arkadaşım ile aslana binip uçuyorum. Cevaplar mısınız?

 33. Kilise içindeki gizli bölmeyi elimdeki bıçakla buluyorum. İçeride elmas ve değerli taşlar vardı. Kilisenin giriş kapısı yoktu, sadece küçük pencereler vardı. Kilisede özel bölme bulmak ne anlama geliyor?

 34. Rüyamda hasat edilmiş dümdüz tarlalar ve o tarlaların etrafında yaşayan ancak av bulamayan bu yüzden aç kalıp zayıflayan aslanların yeni yeni kurumaya başlamış otları yediklerini çiğnedikleri otların seslerini duyduğumu gördüm. Bu aslanların bu yerde av bulamayacaklarını düşünerek uzaklara bakınca uzakta ağaçlık bir alan gördüm. Ancak orasının da uygun olamayacağını düşündüm. Çünkü orası da insanlara aitti. Tarlanın etrafında berrak bir su akıyordu. Bu suyun içinden başı dışarıda olacak şekilde duran bir aslan vardı. Ve sudan çıktı. Bu garip rüyamı yorumlarsınız sevinirim.

 35. Kalabalık bir aslan sürüsü var hepsi ölü gibi uzanmış bende aralarından çıkıp bir çadır gibi yere giriyorum sonra uyandım. Ne anlama geliyor acaba?

 36. Bir aslan saldırıyor bana tüfek veriyorlar ama kullanamadan aslan saldırıyor bende bıçakla aslana saldırıyorum ve aslanı bıçakla öldürüyorum. Kafa tarafından başlayıp aslanı fileto yapıyorum.

 37. Rüyamda bir kopek bana saldırıyor, üstümü yırtıyor ama bir aslan beni koruyor. Aslan o köpeğe saldırıyor ve sanki bu aslanın sahibi benmişim gibi. Bunun anlamını öğrenebilir miyim?

  1. Benim de rüyamda bir aslan var önce yanından usulca geçip en üst 4. Kata gidiyorum , balkondayım , aslan ise daha sonra üç kez bana saldırmaya çalışıyor , üçünde de aşağı atıyorum daha sonra da uyandım. Bu nasıl yorumlanabilir acaba …

 38. rüyamda havlayan aslan gördüm bana doğru koştu ve bazı insanlar beni korudu aynı günde annemle kavga ettik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir