Rüyada Mülaane Görmek

Suçlama ve birbirine lanet okumak manasına gelen bu kelime, fıkıh ıstılahında yemin ile tekid edilen, lain ve gazap kelimeleri ile karı koca tarafından yapılan dörder şehadetten ibarettir ki, koca hakkında iftira ve karı hakkında da zina haddi yerine geçmiş olur.

Bkz: Beddua, Lanet

Bir kimse rüyada kendisini hanımıyla mülaana yaptığını görse, o kimsenin ahid ve yemininde yalancı olduğuna ve nikahında şüpheli olduğuna delalet eder. Bazen mülaana uzaklaştırılmaya ve sürünmeye delalet eder. Çünkü “lian” kelimesi, sürülme ve uzaklaştırma manasına olan “laan”dan alınmıştır. Buna mülaana denmesinin sebebi ancak lanetlemek ve kızgınlığını yad ederek, tamamlanmasına binaendir.

Mülaane

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir