Rüyada Kıvılcım Görmek

Rüyada kıvılcım görmek, kötü ve çirkin bir söze ya da evlada işarettir. Rüyada üzerine kıvılcım sıçradığını görmek, devlet yahut varlık sahibi birinden çirkin bir söz işitmeye; kıvılcımın alevlenmesi, sözün büyümesine ve etkisinin artmasına; kıvılcımlarda duman olması büyük bir işe, bu dumanın indiği yer için korku ve şiddete işarettir.

Bkz: Kargaşa / Fitne, Dağlanmak

Rüyada kıvılcımların insanın üzerinde çoğalması, azap isabet etmesine; bir topluluğun üzerine kıvılcım düşmesi, aralarında meydana gelecek düşmanlığa; elbiseyi yakan yahut yüze düşen kıvılcımlar birbirini takip eden şer ve şiddete delalet eder. Ömrünüzün sonuna kadar zorluk içinde yaşayacağınızı, sıkıntılarla uğraşacağınızı işaret eder. Aynı zamanda bu rüya, umuttur.

Rüyada kıvılcım görmek, boş ve manasız sözle kıyaslanır. Rüyasında üzerine kıvılcımların saçıldığını görmek, ev halkından ve akrabalarından boş sözler işiteceğine delalet eder. Çıkan kıvılcımlar bir yere düşerek, orada alev haline gelir ve etrafı aydınlatması, bu sözlerin herkes tarafından duyularak alay konusu yapılacağına işarettir.

Rüyada kıvılcımların alevlenip duman haline dönüşmesi, bu alay konusu sözlerin sonunda, çok çirkin olaylara, hatta belki de kırgınlıklara sebep olacağına işarettir. Rüyada kıvılcım düşerek evinin yandığını görmek, o evde oturamayacak derecede hakkında kötü dedikoduların yapıldığına delalet eder. Kıvılcımların bütün mahalleyi yakacak derecede büyük bir yangına sebebiyet verecek derecede büyümesi, o mahalle insanlarının artık kendisini istemediklerine işarettir. Bir kıvılcımın üzerine düşerek sadece düştüğü yeri yaktığını görmek, hakkında söylenen kötü sözlerin gelip geçici olduğuna ve bir müddet sonra unutulacağına delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen kıvılcımlar, çirkin bir sözdür. Üzerine kıvılcım sıçradığını gören kimse, devlet sahibi bir kimseden çirkin bir söz işitir. Görülen kıvılcımlar, alevleniyorsa o söz büyür ve artar. Eğer görülen kıvılcımlarda duman olursa, büyük bir işe işarettir. Eğer kıvılcımlar rüya sahibini cüzi bir şekilde yıkarsa, düşmanı onun hakkında onu üzecek bir söz söyler. O da söylenen söze sabır ve tahammül etmek suretiyle düşmanı yumuşatmayı tercih eder. Bir kıvılcım, kötü bir sözdür.

Rüyada kıvılcımların kendi üzerinde çoğaldığını gören kimseye azap isabet eder. Bir kimse rüyada bir kavme bir kıvılcım düştüğünü görse, o kıvılcım, bir kavim arasında vuku bulacak düşmanlığa işarettir. Bir kimse kıvılcımların düştüğü yeri yediğini görse söz, şer ve kavgaya veya bir kavim arasında vuku bulacak harbe ve onlara isabet edecek zarara işarettir. Kıvılcımlar evlata da işarettir. Kıvılcım, elbisesini yaksa veya yüzüne düşse, birbirini takip eden şer ve şiddete işarettir. Bazen de kıvılcımlar, ateşi ve ateşin kıvılcımlarını görmeyi gerektiren kötü amellere işarettir.

Kıvılcım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir