Rüyada Katletmek Görmek

Rüyada bir kimsenin diğer bir kimseyi katlettiğini görmek, katilin maktule hayır ve menfaati olacağına; yahut zulüm edeceğine; birini katlettiğini görmek, ona iyilik etmeye; kendinin katledildiğini görmek, ömrünün uzun olacağına delalet eder.

Bkz: Katliam, Zayi Etmek (Telef ) Görmek

Kirmani’ye göre: Rüyada bir kimseyi katlettiğini gören, o kimseye hayır ve menfaat sağlar. Bir cemaatin kendisini zulmen katlettiklerini görene, en büyük devlet adamı tarafından hayır ve menfaat hasıl olur. Bir kimseyi zulmen katlettiğini gören, asi ve nefsine zulüm edici olur ve Allah, onun üzerine birini musallat kılar. 

Cabirül-Magribi’ye göre: Rüyada evladini katlettiğini görene Allah (C.C.) helal rızık ihsan eder. Bir rivayete göre, rüya sahibi, mal ve dünya izzeti için evladına zulüm yapar. Birini katlettiğini ve maktulün cesedinden kan akıttığını görenin eline mal geçer. Eğer kan akmaz ise, mal hasıl olmaz. Cesedinin katleylediği adamın kanı içinde yuvarlandığını görmek, o adamın malından istifadesine; birini katledip maktulden beyaz kan çıktığını görmek, dininin gitmesine; kendini katledilmiş ve fakat kimin tarafından katlolunduğunu bilmez görmek, kanuna az itaatkar olmaya; katledeni bilir ise, düşmana zafer bulmaya işarettir.

Rüyada birini katleylediğini ve maktulün kanından necaset aktığını görmek, maktulün katilden fenalık görmesine delalet eder. Bir kimseyi katlettiğini, fakat bunun kim olduğunu bilmediği gibi muayene eylemediğini gören, düşmana muzaffer olur ve gamdan kurtulur. Kendi nefsini katleylediğini gören, tövbeye muvaffak olur. Kendisinin boynu vurulmak suretiyle katlolunduğunu gören, eğer köle ise azat olur, gam ve kederden kurtulur; borçlu ise borcunu öder, eline çok mal geçer; eğer kendisini bu suretle katleden adamı bilirse, ondan çok hayır görür. Eğer katil, kadın yahut hadım ağası veya buluğa ermemiş çocuk veya sakalsız sabi emred ise rüya sahibinin vefatına delalet eder. 

İbn-i Şirin’e göre; bir kadın rüyada zevcini katlettiğini görse, ona alakası olmadığı bir günah ile töhmet eder. Bir küçük çocuğu katledip pişirdiğini gören, livata fiili işlediğinden dolayı ayıplanır. Bir çocuğu katledip pişirdiğini ve etinin koparıldığını görmek, babasının zulme duçar olacağına işarettir. 

Rüyada bir cemaatin birbirlerini katlettiklerini görmek, halk arasında bidat zuhuruna; bir insanı katledip cesedini arkasına aldığını görmek, cezayı hak edeceğine ve zarara duçar olacağına delalet eder. Bazılarına göre; rüyada katil görmek, hacca gitmek isteyen kimse için muradına ermeye; rüya sahibi hasta ise, şifaya işarettir. Bir kavle (söylentiye) göre, katil rüyası, belaya ve nimetin zevaline delalet eyler. 

Rüyada bir hükümdarın boyunlarını vurmak suretiyle tebasını katlettiğini görmek, ahalinin zulmünden halas oluşmasına, hürriyete kavuşmasına, hükümetten iyilik ve ihsan görmesine işarettir. 

Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada katil günah işlemeye işarettir. Nefsini katlettiğini gören, günahlarına tövbe eder. Bir insanı katleylediğini gören, büyük bir günah işler. Kendisinin katlolunduğunu gören, çok yaşar ve fazla hayra nail olur. Bir adamı boğazını kesmeyerek katlettiğini görmek, maktulün hayır ve menfaatine ulaşmasına delildir. Bir nefis katlettiğini gören, keder ve gamdan halas olur. Bir köle, efendisinin kendisini katleylediğini görse, azat olur. Bir katilin işlediği günahı ikrar ettiğini gören velayete ve halk arasında ihtiram makamına nail olur. Fisebilillah katledildiğini gören, şehit olur.

Katletmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir