Rüyada İğdiş ve beygir Görmek

Ebu Said El-Vaiz ‘e göre ; rüyada igdis veya beygir görmek insanin cehd ve gayreti ile tabir olunur. Malik oldugu igdis veya beygirin yerde ve toprakta yuvarlandiğini gö-ren, mali artarak yüksek rütbe ve itibara erer. Bazilari demislerdir ki: Rüyada igdis ve beygir, zevce ile tevil olunur. Bir igdis veya beygir aldiğini gören, büyük serveti olan bir kadin ile evlenir. Bir igdis veya beygiri cima eylediğini gö-ren, zevcesine iyilik eder. igdisin bir diger hayvanla cima ettigini ve bunu men edemediğini görenin zevcesi ahlaksiz olur. Igdisinin veya beygirinin kendisini isirdiğini görenin zevcesi hiyanet eder. îgdisinin veya beygirinin zayi oldugunu görenin zevcesi digerleri ile münasebette bulunur. Igdisinin veya beygirinin güldügünü görenin zevcesi vefat eder. Igdisinin veya beygirinin çalindiğini gören zevcesini bosar. Bir köpegin igdisi veya beygiri üzerine atladiğini görmek, zevcesi-ni birinin takip ettigine işarettir. Beygir veya igdisinin zayif düstügünü görmek, zevcesinin fakirligine delalet eder. Kirmani’ye göre: Güzel ve semiz bir igdise bindiğini gören bü-yük hayir, menfaat ve saadete erer. Igdisten inmek, düsmek, kuy-rugu uzamak ve kisalmak, her türlü hadise, at gibi tabir olu-nur. Bir rivayete göre igdis ve beygir görmek, köle ve hizmetkar ile tevil edilir. Ata binmek adeti olan bir kimsenin igdise veya beygire bindiğini görmesi mertebe ve makaminin alçaldığına işaret-tir.

İğdiş ve beygir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir