Rüyada Düğümlemek Görmek

Rüyada ip ve urgana düğüm atmak sözleşme ve anlaşmalara; bir düğümü çözmeyi başaramamak can sıkıntısına; onu çözmek üzüntü ve kederden kurtulmaya; düğümü başkasının çözüvermesi birinden görülecek yardıma yahut yönetimde bulunan birinden gelecek sıkıntıya delalet eder.

Rüyada düğüm çözmek arzu edilen şeyin olmasına yahut bir problemi halletmeye; bir şeyi düğümlemek bazen nikaha, ticarete, memuriyete ve gelecek bir faydaya delalet eder.

Düğüm rüyası birçok şekilde tabir olunur. Gömleğini düğümlediğini gören, ticaret yapar. Bir ip üzerine düğüm atmak, din kuvvetine; mendili düğümlemek, hizmetçi sahibi olmaya; donuna düğüm vurmak evlenmeye delalettir.

Rüyada iplik üzerine düğüm yapmak, içinde bulunduğu işte ısrar etmeye delalet eder. Bu eşyadan biri üzerinde kendi yapmadığı halde düğüm yapıldığını görmek, hükümet tarafından zorluğa uğramaya; bir düğümün kendi kendine söküldüğünü görmek, ümit etmediği bir yerden kolaylık göreceğine işarettir. 

Rüyada düğmesinden ve kaybolmasından korkulan bir şey üzerine düğüm vurup bağlamak ise iyidir. Bir hayvanı yularından veya ayağından bağlamak da hayra delalet eder. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada bir şeyi dügümlemek nikah kıymaya ve inciden gerdanlığa işaret eder. Rüyada gömleğe düğüm vurmak, ticarette sözleşmeye; urgana düğüm vurmak, borca, mendile düğüm vurmak, bir hizmetçiden fayda görmeye; kilota düğüm vurmak, nikah bağına; ipliğe düğüm vurmak, memuriyet veya ticaret gibi arzu ettiği bir şeyi kuvvetlendirmeye işarettir. 

Rüyada herhangi bir şeyi düğümlemek bir şeyi kolaylaştırmaya işarettir. Düğümlemeye çalıştığı bir şeyi düğümleyemezse, bir şeyin güçleşmesine işarettir. Düğümlenmiş bir şeyi çözmek, arzu ettiği şeyi çözmeye işarettir. 

Bir kimse rüyada bir urgana veya bir ip ya da bir keseye düğüm vurduğunu ve onu çözmeye çalıştığı halde çözemediğinden canının sıkıldığını ve tanımadığı bir insanın onu çözdüğünü görse, vuku bulacak sıkıntı ve kedere işarettir. Eğer düğümü çözerse, Allah (C.C.) o kimseyi hatırına gelmediği bir şekilde üzüntü ve kederden kurtarır. Bazen de düğümler, onları gören kimse için yapılan sözleşme ve anlaşmalara işarettir.

Düğümlemek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir