Rüyada Direk Görmek

Ayrıca bkz: Direk /Sütun, Mermer Taşı

Rüyada direk görmek din ve önderle tabir edilir. Gökten inen direk, adil yöneticiye; direkle birini dövmek, ona zarar vermeye; direkle dövülmek, bir sıkıntıya düşmeye; direğe yaslanmak, yaşlı bir kadınla evlenmeye; direk güvenilir insana, çocuğa, mala, babaya, eşe yahut ortağa işarettir.

Rüyada görülen direğin eğilmesi yahut devrilmesi emre itaat etmemeye, kendi bildiğini okumaya; direğin kuyuya atılması, gömülmesi yahut göğe yükselmesi, o direğin ait olduğu yerdeki kimselerin hallerinin garipliğine; direğin göçmesi hasta için vefat etmeye delalet eder.

Rüyada görülen direk yolun ortasında ise aksiliktir. Yolun yanında ise sorunların çabuk çözüleceğine işaret eder. Direğe tırmanmak da başarıdır.

Rüyada direk görmek, sözünde sadık, doğru bir kimse ile tabir olunur. Bir rivayete göre, kuvvetli ve erkek bir adam ile de yorumlanır. Rüyada birini bir direk ile dürttüğünü gören, ona tesirli bir söz söyler. Bir direğe dayandığını gören, doğru özlü ve sözlü bir adama dayanır. 

Rüyasında bir direk gören, işinde ve sözünde sadık olur. Elinden bir direğin alındığını gören, kuvvetini kaybeder. Arkasına bir direği aldığını, yüklenip diğer bir yere götürdüğünü gören, kuvvetinden faydalanarak işe başlar.

Cafer-i Sadık’a göre: Direk görmek üç şekilde tabir olunur: Sözünde ve işinde sadık ve doğru bir erkek, doğru ve iyi bir söz, yüksek rütbe. Bir direğin eğrilip yan yatmış olduğunu görenin işleri bozulur. Ağaçtan direk, itibar sahibi büyük bir kimse ile tabir olunur.

Rüyasında güzel ve süslü ve mükemmel bir ağaç direk gören, büyük bir mevkiye çıkar. Direkte çirkin bir hal olduğunu görmek, bunların elden çıkmasına delildir.

Kirmanî’ye göre; her neden olursa olsun, dik olan bir şey İslam ile tabir olunur. Direk, ev sahibine delalet eder. Direk ağaçtan, kalın ve kuvvetli olur ise, ev sahibinin kuvvetli ve zengin olduğuna işarettir. Demirden, mermerden direk görmek, kuvvet ve ikbalin artmasına delalet eder.

Rüyada bir direğin yanında ikinci bir direk olduğunu görmek, aile hayatında geçimin iyi olduğuna işarettir. Yerden göğe doğru dikilmiş, fakat tepesi görünmeyen bir direk gören, İslam alimlerinden biri ile tanışır. O direğe dayanarak durduğunu gören, bir bilgine dayanarak rahat eder. O direğe tırmandığını fakat çıkamadığını gören, yükselmek için çalışır ise de başaramaz. O direğe tırmanıp çıktığını gören, hayır ve iyiliğe ulaşır.

Rüyada yerden göğe doğru birçok direklerin uzandığını görmek, o yerde İslamiyet’i kuvvetlendirecek ve yayacak birçok alimin bulunduğuna delalet eder.

Rüyada bir direğin yıkıldığını görmek, eğer ağaçtan ise, ev sahibinin; eğer mermerden ise, o memleket büyüğü vali veya hakiminin veya halkın sevdiği büyük bir kimsenin ölümüne delalet eder. 

Rüyada bir direğin diğer bir direk ile değiştirildiğini görmek, o yer idarecisinin veya ev sahibinin değişeceğine işarettir. Direğin kaidesi ihtiyar kadınla tabir olunur.

Rüyasında bir direğin kaidesine dayandığını veya bir direk kaidesi satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini gören, ihtiyar bir kadınla evlenir, onun parasından faydalanıyor veya ihtiyar bir kadınla evlenmek ister.

Abdulgani Nablüsî’ye göre: Rüyada direk görmek, dine delalet eder. Gökten bir direk indiğini görmek, Cenabi Hakk’ın (C.C.) oranın devlet büyüğüne bir arkadaş gönderdiğine delildir.

Rüyasında birini direkle dövdüğünü veya dövüldüğünü görmek, vuranın vurulanı sözle azarlamasına, o vuruştan yaralandı ise, zarar vermesi ile tabir olunur. Bir rivayete göre bir direkle dövüldüğünü gören, işinden çıkarılır.

Rüyada bir direğin gökyüzüne çıkarak kaybolması yahut bir kuyuya veya bir çukura gömülüp görünmemesi, ev direği ise, ev sahibinin; cami direği ise imam veya müezzinin ölümüne delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada direk görmek, dine işarettir. Bir kimse rüyada gökten bir direk indiğini görse, Allah (C.C.) o kimseye halim ve adaletli bir kişi sebebiyle ikram ve ihsan eder. 

Rüyada bir kimse bir direkle birisine vurduğunu veya vurulduğunu görse, dövüleni utandıracağı bir söz söyleyeceğine işarettir. Eğer vurduğunda bir tarafını yaralarsa, döven kimse dövülen kimseye, bir zarar verir.

Rüyada direğin durduğu yere dayandığını veya o yeri satın aldığını ya da o yerin kendisine bağışlandığını gören kimse, yaşlı bir kadına güvenir veya yaşlı bir kadınla evlenir. Direk kendisine itimat edilen güvenilir bir kimsedir.

Rüyada direğin eğildiğini gören kimse memur ise, onun hizmetinde bulunan adamı verdiği emirlerinin aksine iş yapar ve ona itaat etmez. Direkler mühim işlerde kendilerine itimad olunacak adamlardır. Direklere sahip olduğunu veya kendisinin direklerden olduğunu gören kimse, mülke ehil ise bir mülke sahip ya da kendisine itimat edilir bir kimse olur. Direk, baba, çocuk, mal, ortak, hayvan, eş veya mülktür. Direk olduğunu gören kimse, ölür ve onun naaşı ve tabutu direkler arasına yüklenerek götürülür. Direk gözyaşına işarettir.

Rüyada mermer sütun görmek faydalı veya şerefli mal ya da kadındır. Eğer direk sert bir taştan olursa, o şerefsiz ve hor bir kimsedir. Eğer direk adi taştan olursa, ol adam fikrinden çabukça dönen sebatsız bir kimsedir. Eğer direk ağaçtan ise, o adam münafık olur. 

Rüyada eğilmiş ve devrilmeye yüz tutmuş görülen cami ve mescit direği, o mescidin hizmetçilerine işarettir. Eğer eğilen direk kilise direği ise, bir inançsızın veya bidat sahibi bir kimsenin ya da rahip, papaz gibi birisinin ölmesine işaret eder. Ağaçtan, toprak veya kireçten direk görmek, evin kiymetine ve o ev halkına hizmet eden kimseye ve evin yükünü yüklenen, direği mesabesinde olan şahsa işarettir.

Direk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir