Rüyada Değirmenci Görmek

Ayrıca bkz: Değirmen

Rüyada değirmenci görmek kendi nefsini ve topluma zararlı kişi yahut durumları ıslah etmekle meşgul insana; yaşlı ve nurlu yüzlü değirmenci, gün görmüş insana; genç ve hırpani kılıklı değirmenci, şüpheli kazanç ehli, güvenilmez kimseye delalet eder.

Rüyada görülen değirmenci, değirmende öğütülen buğday miktarınca kendi nefsim ve dünyasını ıslah etmekle meşgul olan bir adama işarettir. Eğer gördüğü değirmenci genç ise, rüyayı görenin rızkı, düşmanının yardımı ile meydana gelir. Yaşlı ise, rızkı dedesi veya dostu vasıtasıyla hasıl olur.

Rüyada değirmenci görmek tabiri, keder, düşmanlık, bir şeyi bir halden diğer bir hale sokmaya faiz ve güç işlerini kendi iradesiyle tamamlayan amire işarettir. Bir kimse rüyada yaşlı bir değirmenci görürse, o kimsenin dedesi ve dostu vasıtasıyla değirmende öğütülen unun miktarı ve değirmencinin gücü nispetinde dünyanın o kimseye meylettiğine işarettir. Değirmenci rızkını elde etmekte zahmet çeken ve herkese hayrı dokunan bir kimse olarak tabir edilir.

Değirmenci

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir