Rüyada Değirmen Görmek

Ayrıca bkz: Hızarcı Görmek

Rüyada değirmen görmek bütün yönleriyle hayata ve hayatın cilvelerine; bekar erkek ve kız için evlenmeye; yoksul için zenginliğe, ailenin bütün fertleri için sıkıntı ve darlıktan kurtulmaya işarettir.

Rüyada ev değirmeni görmek, dünya nimetlerine; değirmen bulunmayan evde değirmen görmek, sıkıntı ve şiddete; cami, çarşı vs. gibi yerlerde değirmen görmek, savaş ve mücadeleye işarettir. 

Rüyada değirmende tahıl öğütmek rızık temininde kolaylık ve sürekliliğe; su değirmeni dünya işlerinde yetkili konumdaki bir kimseye; değirmen taşının dönmesi, yolculuğa; buğdaysız dönmesi üzüntü ve şiddete işaret eder.

Rüyada değirmende görülen aksaklık yahut hoş olmayan durum piyasanın daralmasına, işlerin iyi gitmemesine; değirmende öğütülen gıda maddelerinin tamamı rızka; değirmen taşının kırılması sıkıntıda olanın bundan kurtulmasına, hapis olanın hürriyetine kavuşmasına, hastanın iyi olmasına, tehlikeden kurtulmaya yahut vefat etmeye delalet eder.

Rüyada değirmenin taş, toprak vs. gibi maddeler öğütmesi korku, sıkıntı ve çetinliğe; su değirmeninde yenilmeyen her türlü şeyi öğütmek, kıtlığa ve pahalılığa; insan öğütüldüğünü görmek, anarşiye, fitne ve ölümlere; değirmende kına, hatmi çiçeği, çemen otu, acı bakla, yaban kirazı vb. öğütmek (ya da öğütüldüğünü görmek), borçları ödemeye, şifa bulmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve temizliğe, delalet eder.

Rüyada değirmende içine un konulan tabutu (tekneyi) görmek hak ile batılın arasını ayıran hakime, ilim ve hidayete; su değirmeni, yağmura; yel değirmeni, değişik kimselerin devamlı olmayan düşmanlığına delalet eder. 

(Ayrıca Bakınız; Değirmenci.)

Rüyada değirmen görmek bir dava yolu ile mücadeleyi simgeler. Hane halkının sıkıntı ve darlıktan kurtularak, bolluk ve berekete kavuşması demektir. Başka yoruma göre de, gizli kalan bazı şeylerin ortaya çıkması, iş yaşamında da başarı demektir. Değirmenci görmek hasta (sakat) bir çocuğun doğumuna işaret eder.

Rüyada yeldeğirmeni görmek havadan gelecek paradır. Kısmet ve bol kazançtır.

Rüyada su değirmeni görmek siyaseti güzel, idaresi doğru, malı ve parası çok bir kimse ile tabir olunur. Değirmenin dönmesi, yolculuğa, rızık toplanmasına; bir rivayete göre, savaş çıkmasına işarettir. 

Rüyada değirmen çarkının kırılması sahibinin ölümüne delalet eder. Buğday ile değirmene giderek öğütüp un yaptığını gören, hayır ve menfaate erer. Onun yüzünden bir başkası da faydalanır. Değirmende bir bozukluk olup, işlemediğini veya taşının çalındığını görmek, değirmen sahibinin bir zarara uğramasına işaret eder. Bir rivayete göre hasta olmasına delildir. 

İbn-i Sirin’e göre: Rüyada değirmen görmek, düşmanlık ve fenalığa işarettir. Değirmenin kimin malı olduğunun bilinmemesi, düşmanlıkla; eğer sahibi biliniyorsa veya rüya görenin malı ise, bu düşmanlık onlara karşıdır. 

Rüyada bir değirmen taşının buğdaysız ve boş döndüğünü görmek, yolculuğa; taşın buğday veya diger hububat öğüttüğünü görmek, dünya halinin şöyle böyle devam ettiğine delildir. 

Kirmani’ye gören: Rüyasında değirmen taşının demirden veya bakırdan olduğunu görmek; şiddetli bir düşmanlık ve savaştır. Değirmen taşının şişeden olması, kadınlar yüzünden halk arasında meydana gelecek düşmanlığa işaret eder. Su değirmenini eliyle çeviren işlerini kimseden yardım almadan yürütür.

Cafer-i Sadık (R.A.), değirmen rüyasını beş türlü tabir eder. Bunlar: Devlet başkanı, başbakan veya yardımcısı, kuvvet, yiğitlik ve zabıta memurudur. Değirmen yerini görmek; büyük bir reis ve hatırlı bir idareciye işaret eder.

Halid’ül İsfani demiştir ki: Su veya hayvan vasıtasıyla çalışan bir değirmen; hayır ve berekete, geçimin kolaylaşmasına işaret eder. Değirmen çarkı dönüyorsa, harbe; dönmüyorsa, evlenilecek kadına delalettir. El değirmeni ile un öğütmek, hayır ve menfaattir. Bu rüya sahibi, elinin emeğiyle kazanır, bundan fakirlere dağıtır. Bir rivayete göre hayırlı ve zengin bir kadınla evlenir veya güzel bir cariye satın alır. Değirmen çarkının çalınması yahut kırılıp parçalanması, iyi değildir. Rüya sahibinin vefatına işaret eder. Eğer çarkı böyle ziyana uğrayan değirmenin sahibi biliniyorsa, onun vefatına delalet eder.

Yel değirmeni de su değirmeni gibi tabir edilir. Ancak bu rüyada, yel değirmeninin kolları dikkate alınır. Ateş ve gazla çalışan değirmenin yorumu da böyledir. Değirmenin büyüklüğü, küçüklüğü, yüksekliği veya genişliği tabirde çok mühimdir.

İbn-i Kesir için yel değirmeni, savaş ve düşmanlık ifadesidir. Halkın buğdayını öğütmek üzere yel değirmeni yapan; şayet ehil ve layıksa hüküm sahibi olur. Meclise girer. Rüya sahibi halktan biriyse, rızkını toplamak için çalışır.

Rüyada yel değirmeninin kollarını (yelkenlerini) boyalı ve nakışlı görmek geçimin kolay ve güzel olmasına, işlerin yoluna girmesine ve arzuların gerçekleşmesine işarettir. Yel değirmeninin yelkenlerini asıp açtığını gören istifade edeceği, menfaat sağlayacağı bir işe başlar. Kolları olmayan bir yel değirmeni ile un öğütmek; ahlaksız bir kadınla evliliğe işarettir. Rüyayı gören kadınsa, iffetini kaybeder.

Rüyada herhangi bir değirmene girmek; rızık temin edilecek bir yere girmektir. Yel değirmeni için yelken ve dolap kanatları almak, evlilik işaretidir.

Abdulgani Nablusi diyor ki: Buğday öğütülen değirmen hakla batılın ayrılması gibidir. Rüya buna göre yorumlanır. Çünkü orada da ilim, adalet insaf, hüküm ve ferman vardır. Öğütülen hububatın zekatı verilir. Bu sebeple rızık ve faydanın temsilcisidir. Değirmen taşları üst üste durur. Bu da karı kocaya işaret eder.

Bir başka rivayete göre değirmen görmek; üzüntüye, göğüs darlığına, baş ağrısına delalettir. Rüyayı yorumlayan bu hususları ve rüya sahibinin durumunu göz önüne almalıdır. Değirmenin buğday yerine insan öğütmesi, iyi bir rüya değildir. Fitne ve fesatla beraber toplu ölümlerin habercisidir. Kına, hatmi, sedir vb. şeyleri öğütmek; temizliğe, hastalıkların son bulmasına, kederden kurtulmaya ve borçların ödenmesine delalet eder. 

Rüyada değirmende yenmeyen bir şey öğütmek, kıtlık ve pahalılık işaretidir. Unun çoğalıp değirmen mahzenlerini doldurması ise ucuzluk, bol rızık ve şifa ile yorumlanır.

Bütün yönleriyle hayata ve hayatın cilvelerine; bekar erkek ve kız için evlenmeye; yoksul için zenginliğe, ailenin bütün fertleri için sıkıntı ve dartıktan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada ev değirmeni görmek dünya nimetlerine, değirmen bulunmayan evde değirmen görmek sıkıntı ve şiddete; cami, çarşı vs. gibi yerlerde değirmen görmek, savaş ve mücadeleye; değirmende tahıl öğütmek, rızık temininde kolaylık ve sürekliliğe; su değirmeni, dünya işlerinde yetkili konumdaki bir kimseye işarettir.

Rüyada değirmen taşının dönmesi, yolculuğa; buğdaysız dönmesi, üzüntü ve şiddete; değirmende görülen aksaklık yahut hoş olmayan durum, piyasanın daralmasına, işlerin iyi gitmemesine; değirmende öğütülen gıda maddelerinin tamamı rızka; değirmen taşının kırılması, sıkıntıda olanın bundan kurtulmasına, hapis olanın hürriyetine kavuşmasına, hastanın iyi olmasına, tehlikeden kurtulmaya yahut vefat etmeye işaret eder.

Rüyada değirmende mısır öğütmek; kişinin kendisini sürekli geliştiren ve bilgi öğrenmeye açık olan birisi olacağına, kendisine yüklenmiş olan sorumlulukların azalacağına, işinde başarılı ve kendine güvenen birisi olma yolunda ilerleyeceğine alamet eder.

Rüyada değirmene gitmek; kişinin dertlerinin ve sıkıntılarının son bulacağına, onunlayken hiç olmadığı kadar mutlu olacağı bir kişiyle tanışacağına, rüya sahibinin ayaklarının yerden kesileceğine işaret etmektedir.

Değirmen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir