Rüyada Değirmen Görmek

Bütün yönleriyle hayata ve hayatın cilvelerine, Bekar erkek ve kız için evlenmeye, yoksul için zenginliğe, ailenin bütün fertleri için sıkıntı ve dartıktan kurtulmaya, Ev değirmeni dünya nimetlerine, değirmen bulunmayan evde değirmen görmek sıkıntı ve şiiddete, Cami, çarşı vs. gibi yerlerde değirmen görmek savaş ve mücadeleye, Değirmende tahıl öğütmek rızık temininde kolaylık ve sürekliliğe, Su değirmeni dünya işlerinde yetkili konumdaki bir kimseye, Değirmen taşının dönmesi yolculuğa, buğdaysız dönmesi üzüntü ve şiddete, Değirmende görülen aksaklık yahut hoş olmayan durum piyasanın daralmasına, işlerin iyi gitmemesine, Değirmende öğütülen gıda maddelerinin tamamı rızka, Değirmen taşının kırılması sıkıntıda olanın bundan kurtulmasına, hapis olanın hürriyetine kavuşmasına, hastanın iyi olmasına, tehlikeden kurtulmaya yahut vefat etmeye, Değirmenin taş, toprak vs. gibi maddeler öğütmesi korku, sıkıntı ve çetinliğe, Su değirmeninde yenilmeyen her türlü şeyi öğütmek kıtlığa ve pahalılığa, insan öğütüldüğünü görmek anarşiye, fitne ve ölümlere, Değirmende kına, hatmi çiçeği, çöğenotu, acıbakla, yaban kirazı vb. öğütmek ( ya da öğütüldüğünü görmek) borçları ödemeye, şifa bulmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve temizliğe, Değirmende içine un konulan tabutu (tekneyi) görmek hak ile batılın arasını ayıran hakime, ilim ve hidayete, Su değirmeni yağmura, yel değirmeni değişik kimselerin devamlı olmayan düşmanlığına delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Değirmenci.)

Rüyada değirmen görmek bir dava yolu ile mücadeleyi simgeler.

Hane halkının sıkıntı ve darlıktan kurtularak bolluk ve berekete kavuşması demektir. Başka yoruma göre de, gizli kalan bazı şeylerin ortaya çıkması, iş yaşamında da başarı demektir. Değirmenci görmek hasta (sakat) bir çocuğun doğumuna işaret eder.

Yeldeğirmeni havadan gelecek paradır. Kısmet ve bol kazançtır.

Su degirmeni siyaseti güzel, idaresi dogru, mali ve parasi çok bir kimse ile tabir olunur. Degirmenin dönmesi, yolculuga; rizk toplanmasina; bir rivayete göre, savas çikmasina işarettir. Degirmen çarkinin kirilmasi sahibinin ölümüne delalet eder. Bugday ile degirmene giderek ögütüp un yaptigini gören, ha-yir ve menfaate erer. Onun yüzünden bir baskasi da faydalanir. Degirmende bir bozukluk olup, islemediğini veya tasinin çalindi-gini görmek, degirmen sahibinin bir zarara ugramasina, bir riva-yete göre hasta olmasina delildir. Ibni Sirin’e göre: Rüyada degirmen görmek, düsmanlik ve fe-naliga işarettir. Degirmenin kimin mali oldugunun bilinmemesi düsmanlikla, eger sahibi biliniyorsa veya rüya görenin mali ise, bu düsmanlik onlara karsidir. Bir degirmen tasinin bugdaysiz ve bos döndügünü görmek, yolculuga; tasin bugday veya diger hububat ögüttügünü görmek, dünya halinin söyle böyle devam ettigine de-lildir. Kirmanî’ye göre: Rüyasinda degirmen tasinin demirden ve-ya bakirdan oldugunu görmek, şiddetli düsmanliga; degirmen ta-sinin camdan oldugunu görmek, kadinlar yüzünden halk arasinda düsmanlik olusmasina; su degirmenini eliyle çevirdiğini görmek, kimseden yardim görmeyerek islerini kendi eliyle idare edecegine işarettir. Cafer’i Sadik (RA)’a göre: Rüyada degirmen görmek, bes se-kilde tabir olunur: Devlet baskani, basbakan, kuvvet, kahraman-lik, zabita memuru. Degirmen yeri görmek de bir baskan veya ha-tirli bir kimse ile tabir olunur. Halit El-Isfahanî ‘ye göre: Bir degirmenin gerek su ve gerek hayvan veya baska bir seyle döndügünü görmek, hayir ve bereket gelmesine; rizk bolluguna; kolayliga delalet eder. Degirmen çarki döner ise, savasa; dönmezse ese delalet eder. El degirmeni ile un ögüttügünü gören, büyük bir hayra erer ve elinin emeginden ka-zandigi parayi fakirlere dagitir. Bir rivayete göre hayirli ve zengin bir kadin ile evlenir. Degirmen çarkinin çalindiğini veya kirilip parçalandiğini görmek, rüya sahibinin veya degirmen sahibi bili-niyorsa, onun ölümüne delalet eder. Yel degirmeni görmek de su degirmeni gibi yorumlanır. Ancak bunda çarki yerine yelkenleri, yani kanatlari dikkate alinmalidir. Ates ve gazla çalisan degirmen görmek de yine bu sekilde tabir olunur. Degirmenin büyük veya küçük olmasi, yüksekligi, genisligi tabirde önemle dikkate alin-malidir. Ibni Kesir’e göre: Yel degirmeni savas ve ölümle tabir olu-nur. Halkin bugdayini ögütmek için bir yel degirmeni yaptiran halk arasinda hükmetmek üzere meclise girer. Eger halktan biri ise, rizkini elde etmek için bir seyle ugrasir. Yel degirmeninin ka-natlarini boyali ve nakisli görmek, geçiminin güzel olmasina, maksadina ermege, islerinin yoluna girmesine delalet eder. Yeldegirmeninin kanatlarini açtigini görmek, ondan fayda ve menfa-at gelecek olan bir ise baslamaya, kanadi olmayan yel degirmeni ile un ögüttügünü görmek, hafif bir kadinla evlenmege, eger bu rü-yayi bir kadin görmüs ise, namusunu kaybetmeye, yel degirmeni için dolap kanatlari satin aldiğini görmek, evlenmege işarettir; Degirmen görmek, oradan geçimini elde etmek için bir yere gir-mege delalet eder. Abdulgani Nablüsî’ye göre: Rüyada bugday ögüten degir-men görmek, orada hak batildan ayrildigi için ilim merkezi, orada adalet ve insaf,ölçü, hüküm oldugu cihetle mahkeme, ve zekat için ölçü olmasindan dolayi da rizk ve fayda, degirmen taslarinin birbi-ri üzerine binmis olmasindan dolayi da kari ve koca ile tabir olu-nur. Bir rivayete göre degirmen görmek, kedere, kalp darligina, bas agrisina işarettir. Tabirci rüyanin sekline göre ve rüyayi göre-nin halini de dikkate alarak degirmen rüyasini buna göre yorumlamalidir. Degirmenin bugday yerine insanlari ögüttügünü görmek, fitne ve fesat bir çok kimselerin ölümüne, yenilmeyen bir şeyi ögüttü-günü görmek, kitliga; degirmende un çogalip her tarafi doldurdugunu görme, rizk çokluguna; ucuzluga, hastalıktan sifaya delalet eder. Degirmende kina, hatmi ve benzeri seyleri ögütmek temizli-ge, hastalıklarin önünün alinmasina, keder ve sikintinin yok edilmesine, borçlarin ödenmesine işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada degirmen görmek, aile halkinin sikinti ve darliktan kurtulmasina yahut fakirlikten sonra zenginliklerine, bekar erkek için ese, bekar kiz için kocaya işarettir. Degirmen bulunmayan bir evde degirmen görmek, şiddet ve zorluklara, düsmanliga işarettir. Eger degirmende ekmek, et veya bal ögütse, aile halkinin bozucu, gösteris maksatlisi ve sevici olmalarina işarettir. Degirmende bugday veya arpa veya kendisinden istifade edilen faydali bir şey ögütse, aile halkinin islerinin kolayligina ve riziklarinin yolunda gitmesine, hastalıklardan sifa bulmalarina, islerini idare eden kimseyi yenilemelerine, işarettir. Sehir ve kasabanin ortasinda görülen büyük degirmen, eger o sehir ve kasaba harap ise meydana çikacak savasa işaret eder, hususiyle o degirmende ates veya büyük tas ögütülürse, eger sehir harap degilse ve orada ögütülen kötü kokulu arpa, su, çamur ve yahut et olursa salgin hastaliga işarettir. Bazi tabirciler, su üzerinde bulunan degirmen, islere nezaret eden ve elinden çok mal geçen bir adamdir, dediler. Bir kimse o adama siginsa, onun çalisma ve gayreti güzel olur. Rüyada degirmenin döndügünü gören kimseye degirmendeki un miktannca gelecek hayra işarettir. Bazen degirmenin döndügünün görülmesi yolculuk, degirmenin bugdaysiz dönmesi şiddet ve sikintidir. Degirmenin egrilik ve aksaklik ile dönmesi piyasanin pahaliligina işarettir. Bir kimse kendisinin dolap ile dönen bir degirmenin oldugunu görse, temiz bir rızka işarettir. Bir sey ögütmeksizin degirmenin döndügünü görmek, yolculuktur. Degirmenin sebepsiz olarak döndügünün görülmesi, ecelin yaklasmasina işarettir.

Bütün yönleriyle hayata ve hayatın cilvelerine, Bekar erkek ve kız için evlenmeye, yoksul için zenginliğe, ailenin bütün fertleri için sıkıntı ve dartıktan kurtulmaya, Ev değirmeni dünya nimetlerine, değirmen bulunmayan evde değirmen görmek sıkıntı ve şiiddete, Cami, çarşı vs. gibi yerlerde değirmen görmek savaş ve mücadeleye, Değirmende tahıl öğütmek rızık temininde kolaylık ve sürekliliğe, Su değirmeni dünya işlerinde yetkili konumdaki bir kimseye, Değirmen taşının dönmesi yolculuğa, buğdaysız dönmesi üzüntü ve şiddete, Değirmende görülen aksaklık yahut hoş olmayan durum piyasanın daralmasına, işlerin iyi gitmemesine, Değirmende öğütülen gıda maddelerinin tamamı rızka, Değirmen taşının kırılması sıkıntıda olanın bundan kurtulmasına, hapis olanın hürriyetine kavuşmasına, hastanın iyi olmasına, tehlikeden kurtulmaya yahut vefat etmeye, Değirmenin taş, toprak vs. gibi maddeler öğütmesi korku, sıkıntı ve çetinliğe, Su değirmeninde yenilmeyen her türlü şeyi öğütmek kıtlığa ve pahalılığa, insan öğütüldüğünü görmek anarşiye, fitne ve ölümlere, Değirmende kına, hatmi çiçeği, çöğenotu, acıbakla, yaban kirazı vb. öğütmek ( ya da öğütüldüğünü görmek) borçları ödemeye, şifa bulmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve temizliğe, Değirmende içine un konulan tabutu (tekneyi) görmek hak ile batılın arasını ayıran hakime, ilim ve hidayete, Su değirmeni yağmura, yel değirmeni değişik kimselerin devamlı olmayan düşmanlığına delalet eder.

Değirmen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir