Rüyada Tilavet Secdesi Görmek

Bakınız; Okuma Secdesi

Bir kimse rüyada Sure-i Arafta bulunan secde ayetini okuyup secde etse, iyilikle emredip kötülükten nehy etme vazifesini üzerine alır ve bu vazife ile şereflenir. Secde ayetini okuyarak secde eden kimse, Allaha kullukta devam eder. İsra Suresindeki secde ayetini okumakla secde ettiğini görse, Allah korkusundan dolayı çok ağlar ve onu çok zikreder. 

Rüyada Meryem Suresindeki secde ayetini okuyup secde ettiğini görse, nimete, bolluğa, dünya ve ahiretçe yüksekliğe nail olmaya işarettir. Ancak onun makamına geçmeye layık olmayan çocuk ve vasiden birisini kendisine halef bırakan kimse bu tabirden istifade edemez.

Rüyada Hac Suresindeki ilk secdeyi okuyarak secde ettiğini görse, bulunduğu gaflet sebebiyle nasihatla korkutulmasına, ikinci secdeyi okuyarak secde ettiğini görse, onu itaata teşvik etmeye ve iyilikle emir, kötülükten nehy etmeye işarettir. 

Rüyada Furkan Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, ibadetten usanmaya ve masiyete yönlemeye, hata işleyen kimsenin Allah-u Teala hakkında hüsn-i zarina ve güzel itikadina işarettir. 

Rüyada Neml Suresindeki secde ayetini okuyarak secde etse, isminin yüceliğine ve bidat sahibi kimselerin yanında iyilikle şöhret bulmaya, meliklerin yanında sözünün geçerliliğine, doğruluğuna ve fahis söz nakletmesine işarettir. Eğer “Elif, lam, mîm” suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, Allahu Teala’ya (C.C.) imana ve onun indinde olan şeylerden korkmaya ve Allah’ın (C.C.) fazlına rağbet göstererek tövbe ve namaza devama işarettir. 

Rüyada Sad Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini gören kimse Allah yoluna döner. Şükrünü yerine getiremeyecegi nimete nail olur. 

Rüyada Fussilet Suresindeki olan secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, Allah-u Teala’nın ve idarecilerinin emirlerini yerine getirmesine işarettir. 

Rüyada Necm Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, isyankar için tövbeye ve kötü işlerden çekinmeye ve Allahu Teala’ya (C.C.) ibadet etmeye işarettir.

Rüyada İnşikak Suresindeki secde ayetini okuyarak secde etmek, günah işlemekten kaçınıp korumaya işarettir.

Rüyada İkra Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, tövbe etmesine, günahlardan vazgeçmesine, boş ve malayani şeylerle insanı cehenneme sokacak fiilleri terk etmesine işarettir.

Tilavet Secdesi

“Rüyada Tilavet Secdesi Görmek” için bir yorum

  1. Merhabalar rüyamda tilavet secdesi yaptığımı gördüm ama hangi ayet için yaptığımı bilmiyorum. Ne demek acaba?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir