Rüyada Katarakt (Göz Rahatsızlığı) Görmek

Gözler din ile yorumlanır. Rüyada kendisini kör olarak görmek veya gözünün çıkmış olduğunu görmek, büyük bir günah işlemekle yorumlanır. Bir rivayete göre, dünyada mutluluğu geniş ve rızkı bol olur. Diğer bir söylentiye göre de, evlatlarını kaybeder. Bazı yorumcular bu rüyayı gören kişi hakkında marifeti az ve kimsenin kıymetini bilmez olarak yorumlamışlardır.

Bkz: Göze Perde İnmek

Rüyada iki gözünün beyaz olduğunu gören, uzun zaman boyunca keder içinde kalır. Ebu Said El-Vaiz’e göre; göz insanın dine inancı, kötüyü iyiden ayırışı ile yorumlanır. Rüyasında gözlerini değişmiş şekilde görmek, görüş kudretinin zayi olacağına işarettir. 

Rüyada gözlerinin kapanmış olduğunu görmek, hüzne ve kendi dininden çıkıp başka bir dine gireceğine, Kuran okumasını unutmaya yorumlanır. Kör iken görmekte olduğunu görmek, hak dinine gireceğine işarettir. İbn-i Kesir’e göre; kör bir adamı rüyada görmek, gurbete çıkacağına delildir. Gözlerinde bir hastalık olduğunu görmek evlada yorumlanır. Sağ göz erkek, sol göz ise kız çocukları demektir. Rüya buna göre tabir edilmelidir. Kör bir adamı elinden tutup gezdirmekte olan kimse kötü yola düşen birini selamete çıkarıyor manasına gelir.

Rüyada tek gözlü olan bir adam görmek hayra yorulmaz. Çünkü iblis tek gözlüdür. Deccal da öyledir. Gözlerinden hasta olduğunu gören eğer zengin ise malının bir kısmı elinden gider. Bir rivayete göre de hastalanır. Gözlerinde ağrı olduğunu gören, dininde fesada düşer. Ölüme yaklaşır. Ağrının azlığı ve çokluğu bu yorumun şiddetli veya şiddetsiz olduğunu gösterir. Gözlerinde ağrı olanın bu ağrısının geçtiğini görmesi hasta ise iyileşeceğine, dini zayıfsa kuvvetleneceğine delalet eder. 

Rüyada gözlerinin kulaklarına kadar uzandığını gören kimse kör olur. Gözünde kırmızılık gören kimse başkasının hiddetine muhatap olur. Gözünün patladığını gören, işlediği bir suçtan dolayı ceza görür. İki gözünün birden patladığını gören sevdiklerinden ayrılır yahut mal, evlat, ev gibi sevdiği şeylerden birinde istemediği bir halle karşılaşır. Rüyada gözün patlaması bazen uzun ömürle de yorumlanır. Göz çıkarmak da bir göz hastalığına tutulacağına delalet eder.

Rüyada tek gözlü olduğunu görmek, yarı malının elinden çıkmasına veya büyük bir günaha girdiğine veya yarı ömrünün eksikliğine delildir. Bu rüya sahibinin eğer evladı varsa ölür. Gözleri büyük bir kadınla evli olduğunu görmek, ahmak ve cahil bir kadınla evleneceğine işarettir. Gözlerini tedavi ettirdiğini gören beş olaydan biri ile karşılaşır. Dini kuvvetlenir, malı artar, yolcusu gelir, çocuğu olur, gözleri kuvvetlenir. Süs için gözlerine sürme çektiğini gören kimse, kendisine ün getirecek iyi bir iş yapar, bekar ise evlenir, fakir ise eline helal mal geçer. 

Bir baska rivayete göre de, gözlerine sürme çeken iki kadınla evlenir. Uygun olmayan bir şeyle gözlerine sürme çeken zina eder. İbn-i Kesir ve Nafi’ye göre; insanın gözü evladı, pek sevdiği karısı ve eşidir. Gözünde ağrı olduğunu görmek dinde noksanlık demektir. Bu noksanda derece, gözünün kör olduğunu görmesi ile ölçülür. Böyle bir rüyayı gören eğer çok dindar ise, namaz ve niyazını aksatmamasına dair bir ihtardır.

Rüyada iki gözden ziyade gözü olduğunu gören kimse zengin olur. İbn-i Fezale’ye göre; insanın gözü halinin ölçüsüdür. Göz rüyası rakip ile ölçülür. Gözünü başka birisinin alıp götürdüğünü görmek, bir hastalığa tutulmakla yorumlanır. Gözlerini tedavi ettirdiğini görmek dilini tutması için ihtardir. Bir rivayete göre de halini ıslah eder, çok seveceği bir oğlu dünyaya gelir, gurbette bir sevdiği varsa döner veya ondan iyi bir haber alır. Gözlerinin görüş kuvvetinin herkesten daha iyi olduğunu gören kimse, din hususunda makbul sayılır. Eksik olduğunu görmek ise bunun aksidir. Gözünde leke olduğunu görmek, halk arasında iyi bir nam bırakmadığına ve sevilmediğine işarettir. Gözlerinin beyaz olduğunu gören, kedere uğrar veya sevdiklerinden ayrılır. 

Rüyada gözlerinde beyaz olduğunu ve bunun gittikçe açıldığını iyileştiğini gören kimse, uzun müddetten beri kaybettiği bir sevdiğine, akrabasına kavuşur. Eğer kederli ve sıkıntılı ise bunlardan kurtulur, feraha kavuşur. Gözünde sarı bir leke olduğunu gören kimse bilmediği bir suç işlemiştir, tövbe etmelidir. Kalbinde bir göz olduğunu görmek, o kimsenin iyi yolda olduğuna işarettir. Gözlerini yediğini görmek, malını yemek ile yorumlanır. Gözlerinde kirpik olmadığını görmek, şeriata aykırı davrandığına ve Allah’ın inayetinden yoksun olduğuna yorumlanır. 

Rüyada göz kapaklarının kenarlarının beyazladığını görmek, baş kısmında bir azasının hastalanacağına işarettir. Vücudunun herhangi bir yerinde bir veya birkaç göz olduğunu görmek, mal ile tabir olunur. Bazı yorumculara göre; güzel göz sihire, büyüye, ölüme veya hayata delalet eder. Bazen gözler bütün yakın akrabalara işarettir. Gözlerini güzel olmuş görmek, hidayete ermekle, ilim sahibi olmakla tabir edilir. Eğer oğlu, eşi veya sevdiklerinden birisi hasta ise iyileşir. rüyayı gören Hristiyan ise İslamiyet’i kabul eder, fakirse zengin olur. Eğer tüccar ise çok kazanır. Memursa rütbesi büyür. Olduğundan daha büyük bir gözü olduğunu veya başka birinde böyle bir göz olduğunu görmek, Allahu Teala (C.C.) Hazretleri tarafından hidayete eriştiğine delildir. Gözlerinin yerinden fırlayıp bir kişinin üzerine düştüğünü görmek, o kişiyi iyice tanıyacağına işarettir.

Rüyada gözünde herhangi bir noksan, eksik olduğunu görmek, işinde bir zarardan şikayet edeceğine delildir.

Bir başka rivayete göre de: Bir kimse rüyada gözlerinde beyaz perde olduğunu görse, o kimseye büyük bir üzüntü isabet eder.

Katarakt (Göz Rahatsızlığı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir