Rüyada Ezan Okumak Görmek

Rüyada ezan okumak hacca gitmeye işaret eder. Ezan okuyan kişi bekâr ise evleneceği anlamına gelir. İbni Şirin’e göre; bilinen bir yerde ezan okuduğunu görene Allah (C.C.) Hazretleri Kâbe’yi görmeyi nasip eyler. Bilinmeyen bir yerde ezan okuduğunu görmek, iyi değildir. Bir minarede ezan okuyan, halkı ibadete davet eder. Yatağında yattığı halde ezan okumak, eşini, çocuklarını hor gördüğüne, onlara kötü davrandığına işarettir.

Ayrıca bkz: Ezan ve Kamet, Mihrap Görmek, Ezan Sesi, Ezan Dinlemek

Rüyada ezan okumak, doğru söze, hayırlı işe, güç ve kuvvetin ehlinde olmasına ve bir işin başına geçmeye işarettir. Ezan rüyası, fakirlik, iflas, ölüm, ihanet, merak, dinde noksanlık ve nifakla da (bozgunculuk) anlamına da gelmektedir.

Rüyada komşusunun damında ezan okumak, komşularından birinden şüphe edeceğine; devlet başkanının kapısı önünde ezan okuduğunu görmek, bir suçunun meydana çıkacağına alamettir.

Rüyada bilinen bir yerde ezan okuduğunu görmek, hac veya umre yapmaya işarettir. Meçhul bir yerde ezan okuduğunu görmek, iyi değildir, rüya sahibi günahlardan kaçınmayan biri ise bir şey çalar.

Rüyada ezan okunacak yeri olmayan bir mahalle arasında ezan okumak, herkesin işine burnunu soktuğuna; bütün ev halkı ile birlikte ezan okumak, ev halkına bir kötülük geleceğine yorulur.

Rüyada okuduğu ezanı fazla veya eksiği ile okumak, hakkı olmayan bir işe başvuracağına; küçük bir çocuğun ezan okuduğunu görmek, anne ve babası hakkında yalan ve iftira duyulacağına alamettir.

Rüyada hamamda ezan okumak dininin noksanına; yolda giden arkadaşları arasında şarkı söyler gibi ezan okumak, onlar suçsuz oldukları halde, hepsinin birden hırsızlıkla suçlanacaklarına işarettir.

Rüyada hem namaz kılıp aynı anda ezan okuduğunu görmek, tutuklu ise serbest bırakılacağına delalet eder.

Cabir-ül Magribî’ye göre; Bir dağ tepesinde ezan okumak, kıymetli bir kişi hakkında doğru bir söz söylemeye; mihrapta ezan okumak, yolculuğa çıkıp selametle dönüşe, muradının olacağına alamettir.

Rüyada okunan ezanı dinlemek, namaz kılmaya devam etmeye işarettir. Yataktan kalkmadan ezan okuduğunu görmek, ev halkını horlamaya, onları küçümseyip azarlamaya işarettir.

İsmail El Es as’a göre; ezan okuyup namaz kılındığını ve bir cemaatin toplu olarak namaza durduklarını görmek hayırlıdır.

Nablusî’ye göre; rüyada ezan okumak veya okunduğunu görüp işitmek, yüksek bir dereceye, iyi bir mevkiye, sözünün ve emrinin her yerde geçeceğine, bekâr için güzel bir eşe, hac aylarında ise hacca gideceğine delalet eder.

Kıbleden gayri bir tarafa dönerek, Arapçadan başka bir lisanla ezan okumak, yalan haberlere, memlekette kargaşalık çıkacağına, kötü haberler duyulacağına işarettir.

Rüyada bir kadının minarede ezan okuduğunu görmesi veya bu rüyanın başka biri tarafından görülmesi, o memlekette veya o semtte bir kötü olayın çıkacağına yorumlanır. Küçük çocukların, özellikle vakitsiz olarak ezan okuduklarını görmek, hükümetin cahillerin eline geçeceğine yorulur. Büyük bir mevki sahibi olacağına delalet eder. 

Rüyada namaz kılmak için kamet getirmek, muradının olacağına, sıkıntısı varsa kurtulacağına, kederden uzaklaşacağına işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Bir kimsenin rüyasında ezan okuması, hac aylarında hacca gideceğine işarettir.

Rüyada sokak ortasında veya çarşıda ezan okumak, fakirliğe, tüccar ise iflas edeceğine; çukur ve derin bir yerde ezan okumak münafıklığa yorumlanır.

Ezan çok kere doğru habere işarettir. Rüyada kendisinin kıbleden başka bir yöne veya Arapçadan başka bir lisanla ezan okurken görmek, bidat içinde bulunduğuna işarettir.

Bir kadın, rüyada kendisini cami minaresinde ezan okuduğunu görse, o memlekete büyük bir bidat zuhur eder. Minarede ezan okumak, insanları kulluğa çağırmaya ve muradına ermeye işarettir.

Rüyada çocukların vakitsiz ezan okumaları, o memleketin cahiller ve gayri kimseler tarafından istila edilmesidir.

Rüyada bir kimse minarede ezan okuduğunu görse kendisi de buna ehilse, sesinin duyulduğu yer nispetinde şerefe nail olur. Eğer ehil değilse düşmanları çok ve onlara üstün olmaya muvaffak olur. Eğer rüyayı gören tüccar ise ticaretinde kar eder. Ezan, duaya, takvaya, taat ve hayırlı islere emniyete, şeytanın hilesinden kurtuluşa işaret eder. Eğer bir kimse kendisini kâfir bir memlekette kuyunun içerisinde ezan okuduğunu görse o memleket halkının İslam dinine davet eder.

Rüyada kendisinin ezan okuduğunu gören dindarsa millete iyilikle emreder. Eğer günahkârsa dövülür. Ezan okuduğunu, fakat kimsenin ezanına icabet etmediğini görse zalim bir halktan olduğuna işarettir.

Rüyada sokak ve çarşılarda ezanın okunması, temiz bir hayat ve hüsnü maişettir. Bazı tabirciler, bir kafile içerisinde ezan okuyan kimse hırsızlıkla itham edilir, demişlerdir.

Yine rüyada ezan okumak, ortaktan ayrılmaktır. Harabe bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerin imarına ve orada çok kalabalık insanların toplanmasına işarettir.

Rüyada hamamda ezan okumak, sıtma ve humma hastalığı ile tabir edilir. Ezan ve zikrullahi yüksek bir sesle özellikle sesi güzel ve tatlı olursa okuduğunu ve insanların da bu ezani sükûnetle dinlediklerini görse, bu büyük insanlara yaklaşmakla tabir edilir.

Rüyada bir kere veya iki kere ezan okuduğunu, kamet getirdiğini ve farz namaz kıldığını görse, hac ve umre yapar. Ezanda ziyade ve noksanlık yaptığını veya ezanın lafızlarını değiştirdiğini gören kimse, bu ziyade ve noksanı miktarınca insanlara zulmeder.

Rüyada bir duvar üstünde ezan okuduğunu gören, insanları sulha davet eder. Bir çocuğun ezan okuduğunu görse, o çocuğun anne ve babası yalandan kurtulur.

Rüyada bir kimse pis bir yerde ezan okuduğunu görse, ahmak birisini sulha davet eder, fakat o da bunu kabul etmez. Kamuya ait bir binanın önünde ezan okumak, yönetimdekileri hakka, adalete ve insafa çağırmaya işarettir.

Rüyada çarşı ve pazarda ezan okumak, iflas etmeye veya çarşı pazardan birinin ölümüne işarettir. Çukurda ezan okumak; nifak çıkarmaya, bozgunculuk yapmaya işarettir.

Rüyada dağ başında ezan okumak, yüksek makamda bulunan bir kimse hakkında olumlu görüş bildirmeye veya yüce ve saygın bir makama gelmeye işarettir.

Rüyada ezan okumak veya okunduğunu görmek; dua etmeye, takvaya, temizliğe, ibadet etmeye, hayırlı işler yapmaya, şeytanın şerrinden korunmaya ve selâmete çıkmaya da işaret eder.

Rüyada namaz için kamet getirmek, arzu edilen şeyin gerçekleşmesine, sıkıntıda olanın bundan kurtulmasına, sözünü yerine getirmeye işaret eder.

Ezan Okumak

“Rüyada Ezan Okumak Görmek” üzerine 6 yorum

  1. Caminin ezan okunan yerinde, tanımadığım bir kız ezan okuyordu. Ben de dinledim ezanı ama sonra “Yanlış okudu” dedim. (1 bölümü yanlış okudu ama sadece.)

  2. Ben yüksek bir tepeye çıkarak, ezanı okuduğumu gördüm. 11 yaşımdayım ve bayanım. Bu ne demek olur?

  3. Rüyamda bir kuzunun kulağına ezan okuyorum ve sonrada onu kesiyorum. Bunun tabirini açıklar mısınız? Teşekkürler.

  4. Kimsenin olmadığı bir yerde sokak arasında okumaya başladığım ezanı bitirmeye yakın güya kendi evim olan etrafı yemyeşil bir alana ulaşıp orada ezanı tamamlamış olmanın yorumunu yapabilirseniz memnun olurum. Ezanı okurken çok mutlu ve şevk ile okuyordum. Birde evimin önüne geldiğimde çer çöp toplayıp attım.

  5. Sabah niyetine, eşim ve ben bir camiden içeri giriyoruz ve bir köşe bulup oturuyoruz. Caminin içindeki kişi ezan okumaya başlıyor ben de o okudukça gırtlağım yırtılırcasına, o okuyor ben peşinden okuyorum, herkes bana bakıyor. O kadar güzel okuyorum ki ezanı ama ezanın sonlarına doğru daha bitiremeden uyandım. Hikmeti nedir acaba?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir