Rüyada Ense Görmek

Rüyada ense görmek; normal, sağlıklı ve dolgun ense güç ve çetin işlerin üstesinden gelmeye, mali durumun iyileşmesine işaret eder

Rüyada ense görmek ne demek: Rüyada görülen ense zayıf, yaralı yahut şeklen çirkin olan ense borca, zillete ve korkunun habercisidir. Bu durumlara karşı her zaman hazır be müsterih olmak gerekmektedir.

Rüyada ensesini tıraş ettirmek borcunu ödemeye; birinin ensesine dikkatle bakmak o kimsenin ayıbını aramaya delalet eder.

Rüyada ensesinde bir çıban veya yara bulunduğunu görmek, üzerine aldığı bir işi yapmayacağına, bu durumun onu kahredeceğine işarettir.

Rüyada ensesinde bir kuş görmek, eğer kuş güzel bir kuş ise, hayra ve iyiliğe; eğer sevilmeyen cinsten bir kuş ise, şer ve günaha delalet eder.

Rüyasında düşmanın ensesine bindiğini görmek ayıplanacak bir iş yapacağına; düşmanın kendi boynuna bindiğini görmek zahmet ve meşakkat çekeceğine; ensesi üzerinde bir şey taşıdığını görmek, borç ile yorumlanır.

Rüyada ensesinde altın ve gümüş eşya gibi bir şey taşımak da dünyayı sırtında taşıdığına; demir ve kurşun gibi bir şey taşıyorsa, günaha; sırtına abanmış bir yılan görmek ise zekâtını vermediğine delalet eder.

Rüyada ensesinin kalınlaştığını görmek, kuvvetinin artmasına, düşmanına üstün geleceğine, bir rivayete göre çok mal edineceğine delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada boyun görmek mülke işarettir.

Rüyada enseden kesilen kılların yerlere saçıldığını görmek; o insanla ilgili kötülemek, gerilemek, izzet, zillet ya da borç gibi adamın arkasından söylenen şeylere işarettir.

Rüyada ensenin kalın ve beyaz veya güzel kokulu görmek yahut berrak ve parlak bir nur ya da demirden olması gibi, hayra işaret eden bir şeyin meydana geldiğinin görülmesi, şükür etmesine işarettir. Eğer bu rüyayı gören mütevelli ise, kadri yücelir veya borcunu öder. 

Rüyada ensesini aşağı bükmüş veya ensesinde yara, çıban ya da pranga gibi şey bulunduğu görülürse, bu rüya o kimsenin zelil, hakir, korkulu olmasına ve borçlanacağına işarettir.

Bazen de görülen ense, kişinin ayıp ve kusurlarını bileceğine işarettir. Bir kimse rüyada ensesinin kalın olduğunu görürse, o kimsenin kendi hakkında Allah’a (C.C.)’ın takdir ettiği şeye sabır ve tahammül etmesine işarettir.

Rüyada ensesinde kıl olduğunu gören kimsenin, malı olduğu halde borçlu olduğuna eğer ensesinde kil olmasa, onun iflas ettiğine işarettir. Rüyada ensesinin kılı traş ettiğini gören kimse, üzerinde bulunan emaneti yerine teslim eder ve borcunu öder.

Rüyada birinin ensesi kesilecek şekilde idam edildiğini görmek, çok ciddi bir suça tanıklık edeceğiniz ve sizin de bu durumdaki suçluya çok kızgın olacağınız anlamına gelmektedir.

Ense

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir