Rüyada Ekmek Görmek

Rüyada taze, yumuşak yahut sıcak ekmek görmek, zahmetsiz helal kazanca ve bol nimete; katıksız ekmek yemek, garip yaşamaya ve yalnız ölmeye; aşırı sıcak ekmek yemek, gam ve kedere işarettir.

Rüyada esmer ekmek yahut mısır ekmeği yemek, geçim sıkıntısıyla beraber dinde kurtuluşa; pide ve yufka yemek bol rızka yahut kısa ömre; arpa ekmeği takva ve kanaate; pirinç unundan mamül ekmek işlerin durmasına ve sıkıntıya delalet eder.

Rüyada mercimek ve bakla unundan yapılmış ekmek yemek, yoksulluk ve hüzne; birine ekmek vermek o sene bolluk olacağına; ekmek aramak yolculuğa; aradığı ekmeği bulmak yolculuktan elde edilecek dünyalığa delalettir.

Rüyada birçok ekmeğe sahip olmak uzun ömre, dost ve ihvanın (din kardeşlerinin) artmasına ve bol rızka; birkaç ekmek bulduğunu görmek gam ve kederden kurtulmaya; bilinmeyen bir yerde yarım ekmek bulup bunu bir türlü yiyememek ecelin yaklaşmasına; bilnen bir yerde yarım ekmek bulup onu eline almak yarı ömrün geçtiğine işaret eder.

Rüyada ekmek görmek, hayırdır. Rüyasında ekmek gören kişi çok kısa bir süre sonra muradına erecek, iş yaşamında başarılı olacak, bol para ve berekete kavuşacak demektir. Ekmek kabuğu kesmek çözümü çok zor bir sorunu çözümlemek demektir. Fırından yeni çıkmış ekmek görmek ya da kokusunu almak, para darlığından kurtulacağınıza işarettir. Buğday ekmeği görmek, belirsiz olan önemli işler yoluna girecek demektir. Darı ekmeği, biraz zorluk ve sıkıntıdan sonra refaha ulaşılacağına yorulur. Arpa ekmeği para durumunuzda beklenmedik bir miktarda artış işaretidir. Nohut ekmeği kazancınızda azalma olacağını ancak sağlığınızın iyiye gideceğini işaret eder. Çavdar ekmeği ruh sıkıntısından kurtulmak demektir. Yufka ekmeği büyük bir mutluluğa ulaşılacak anlamındadır. Ekmek kesmek, bir işi sonuçlandırmak anlamına gelir. Ekmek yemek, hayatınızdan memnun olacağınız anlamına gelir. Fırından yeni çıkmış ekmek kokusunu duymak, maddi sıkıntıdan kurtulacağınızın işaretidir.

Kişinin maddi durumunun düzeleceğine işaret eder. Bolluk, bereket, başarı, kısmet, mutlu yuva gibi pek çok anlamı yapılır. Gören kişiye ve görülen şeyle birlikte yorumlanmalıdır.

Rüyada ekmek görmek sevince yorumlanır. Rüyasında bir, iki veya yarım ekmek bulduğunu görenin kederi kalmaz. Bilmediği görmediği bir yerde yarım ekmek bulup, onu yemek istediği halde yiyemediğini görenin eceli yaklaşmıştır. Bildiği bir yerde yarım ekmek bulup, bunu eline alanın yarı ömrü geçmiştir. Birçok ekmeği olduğu halde bunlardan yemediğini gören akrabasına zarar getirir veya onlardan zarar görür. Eğer bu ekmeklerden yer ise büyük bir mala konar. Gayet sıcak ekmek yediğini gören keder ve sıkıntıya düşer.

Rüyasında ince ekmek, pide yediğini görmek ömrün kısalığına; bir ekmeği yanına astığını görmek, fakirliğe işarettir. Rüyada birine ekmek verdiğini görmek, o memlekette o yıl ucuzluk olacağına; ekmek bulmak için fırın fırın dolaştığını görmek, yolculuğa çıkacağına; katıksız ekmek yediğini görmek hastalığa işarettir. 

Rüyada siyah ekmek yediğini görmek sıkıntıya; arpa ekmeği yediğini görmek kanaata; çavdar ekmeği yediğini görmek işlerinin azalacağına delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Beyaz ekmek, kolaylıkla meydana gelen ve hazmı kolay olan rızka ve bol geçime işarettir. Siyah ekmek, yaşayış ve geçimde darlığa işarettir. Bazıları, yufka denilen ekmeğin her tanesi, kırk senelik ömürdür. Bazıları da, yufka ekmek, rüyayı görenin haline ve liyakatına göre, bin, yüz yahut on adetten ibaret olan birtakım mal biriktirmeye işarettir, dediler. 

Rüyada acı ekmek yemek, güçlükle geçinmektir. Ekmek eğer bal ve şeker gibi tatlı olursa, piyasanın pahalılığına işarettir, Buğdayın tabiri de böyledir. Ekmek, ilme İslamiyet’e, bazen hayat ve hayat idame eden mala işarettir. Bazı kere yufka ekmek, anneye işaret eder. Pak ve temiz undan yapılmış halis ekmek, güzel ve hoş geçime, ilime, güzel bir hanıma işarettir.

Rüyada insanlara yahut zayıflara ekmek dağıttığını gören kimse talebeyse, ilimden muhtaç olduğu şeye işarettir. Eğer vaiz ise, dağıttığı ekmek, vaazlara işaret eder. Bir kimse rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görse, o kimseye ümit etmediği yerden ve başkasının dinden hasıl olacak mal ve rızıktır. Ekmeği, bulutların yahut evin yahut hurma ağacının üzerinde görmek, ekmeğin pahalı olmasına işarettir.

Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğneniyor görülmesi, bolluk ve ucuzluğa işarettir. İşsiz kimsenin rüyada bir ölünün kendisine ekmek aldığını yahut o ekmeği ateşe, helaya yahut katrana bıraktığını görse, o kimse bir bid’ata çağrılır ve halk fitneye düşer. Bir kimse ekmek üzerine işediğini görse mahremi ile cinsi münasebette bulunmasına işarettir. 

Rüyada ekmek pişirdiğini gören kimse, daimi menfaat ümidiyle geçimi için çalışır. Fırını soğutmamak için ekmeği aceleden pişirdiğini gören kimse devlete işarettir. Tandırdan çıkan ekmek miktarınca eline mal geçer. Bazıları, bir yufka ekmek, ucuzluk, bereket ve hazır bir rızıktır ki, başkası, onun için çalışır ve ondan üzüntü gider. Kendi yanında öğütülmüş undan yapılmış yufka ekmek gören kimsenin güzel geçimine ve dininin orta halli olmasına işarettir. Eğer ekmek arpadan olursa, zühd ve perhizle geçimin şiddet ve darlığına işarettir. Ekmeğin kuru olması yine geçim darlığıdır. Kendisine rüyada verilen bir çok ekmekleri hemen yediğini gören kimsenin ecelinin yaklaşıp, ömrünün bitmesine işarettir. Bazen de bu rüya, temiz geçime işarettir. Ekmekten bir lokma aldığını gören kimsenin tamahkar olmasına işarettir. Bekar için yufka ekmek, zevcedir. Dan ve nohut ekmeği, darığa ve piyasanın pahalılığına işarettir. Ekmeğin çöplüklerde görülmesi, ucuzluk ve bolluktur. 

Rüyada geniş yufka ekmek görmek, bol rızık ve uzun ömürdür. Ekmek, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Küçük ekmek kısa ömür ve az rızıktır. Yemesi adeti olmayan kimse için arpa ekmeği, geçim sıkıntısına ve piyasanın pahalı olmasına işarettir. Sıcak ekmek, nifak ve şüpheli rızıktır. Bozulmuş ve küflenmiş görülen ekmek, sahibine faydası olmayan ve zekatı verilmemiş maldır. Katıksız ekmek yediğini gören kimse yalnız olarak hasta olur, tek ve garip olarak vefat eder. Pişmemiş ekmek şiddetli sıtmaya işarettir. 

Ekmek, fakir için hastalığa ve umduğu şeyin meydana çıkmamasına işarettir. Ayrı öğütülmüş undan yapılan ekmek, zenginler için fakirliktir. Bazıları da, halis undan yapılan sıcak ekmek çocuğa işarettir, dediler. İnce ekmek yemek, bol rızıktır. Bazı tabirciler, ekmeğin inceliği ömrün kısalığı; bazıları da, çok görülen cüzi bir faydadır, dediler. Çörek az kazanç, yufka ekmek, çok kazançtır. Peksimet vücut sıhhatidir. Pörsümüş ve kokmuş ekmek ucuzluk ve bolluktur. 

Rüyada ekmeğin kanatlanıp uçtuğunun görülmesi, kıtlık ve pahalılıktır. Kırılmış ekmek, bolluk, rızkın genişliği ve kolay kazançtır. Kuru ekmek rahat yaşayanlar için sıkıntı ve ihtiyaçtır. Peksimet yolculuktur. Onu yemeye muktedir olmayan kimseye götürmek, üzüntü, keder ve uğursuzluğa delidir. 

Rüyada peksimet gören kimseler gerek hayırdan ve gerekse karar verdiği şeylerden dönerler. Yufka ekmek yolculuğa ve bazen de güç şeyleri kolaylaştırmaya işarettir. Yufka ekmeğin tazesi, izzet ve şeref kurusu şerdir. Kokmuş ve çürümüş ekmek, dinen bozulmaya ve İslam’dan dönmeye, hanımın ve evladın malının bozukluğuna işarettir. Tat ve renkleri muhtelif olan ekmek parçaları, doğruluğa yahut faizden kazanca işarettir. Ekmeğin içleri faydalı ilme, söz ve işte ihlasa (samimiyete) ve gizliliklere işaret eder. Ekmeğin kabuğu, gösteriş ve abartılı övgüye ve ayrılıkçılığa işarettir.

Ekmeğin rızka, rahata, berekete, bolluğa çağrışım yaptığı bilinmektedir. Bu sebeple rüyada görülmüş olan ekmek eğer hoş ve taze ise hayatta güzel şeylerin olacağı ve helal bir para ile hayatın kazanılacağı manası ortaya çıkmaktadır. Rüyasında kokuşmuş veya çöplükte ekmek gören kişi, haram para kazanmış ve hayatını haramdan yana seçmiştir. Bu sebeple olumsuzlukların sürekli başında olacağı manası ortaya çıkmaktadır. Rüyada fazlaca ekmek görmek ve bunları çevresindeki insanlar ile paylaşmak, ömrünün artmasına ve kaliteli bir yaşam sürülmesine delalet etmektedir.

Rüyada ekmek görmek ne demek: Zengin ve hayatınızdan memnun olacağınız anlamına gelir. Fırından yeni çıkmış ekmek görmek ya da kokusunu duymak, maddi sıkıntıdan kurtulacağınız anlamındadır.

Kişinin rüyada ekmek aldığını görmesi, bol kazancın ve helal paranın göstergesidir. Eğer aldığı ekmek sıcak ve taze ise iş hayatında çok büyük başarılar elde edeceği ve maddi durumunun yükseleceği manasına gelmektedir. Eğer kişi rüyasında çok ekmek görmüş ise uzun ve sağlıklı bir ömür onu bekliyor demektir.

Ekmek

“Rüyada Ekmek Görmek” üzerine 72 yorum

 1. Rüyamda helikopterlerin gökyüzünde bir şeyler veriyorlardı birbirlerine. Ben aşağıdaydım. Temiz su dolu bir havuza bakıyorum. Eski eşim diyor ki ben seni yükseklerde görmek istiyorum. O yüzden sana bin lira nafaka vericim. Dişleri güzel bir bayanla evleneceğini görüyorum.

  Rüyamda çok fazla merdiven çıkıyorum. En üste geldiğimde bir adam benim yaşımda limon almaya gitsene diyor. Ben de neden diyorum ekşidim de ondan diyor. Sonra kendisi almaya gidiyor. Yukarıdan bakıyorum gururla yürüyor. Ben o gittikten sonra arkama bakıyorum ben buradan nasıl ineceğim diyerek düşer gibi inmeye başlıyorum. Aşağıda yaşlı bir adam görüyorum. İki yorum yaparsanız memnun olurum.

 2. Yarım ve taze bir ekmeği yerden elime alıp biraz yüksek bir yere koyuyorum. Bunun tabiri nedir?

 3. Rüyada babaannem ölmüş ölen oğluna ekmek vermiş. Ne anlama geliyor? Duyumlara göre ölen birine bir şey vermek iyi değil diyorlar. Acaba nedir anlamı?

  1. Oğlunun mezarına dua etmesi için gelmesini isteyen bir kişilik, senin öncü olmanı istiyor. Onu yalnız bırakmış ya da hiç mezarına gidip dua etmemiş.

 4. Merhaba ben yaren, 22 yaşındayım. Bugün çok karışık rüya gördüm ve mümkünse cevaplanmasını istiyorum. Genelde rüyalarım çıkar ama bu rüyayı bir türlü anlam veremedim. Rüyamdaki annemin bekarlığındaki evdeyiz orda bir tane iri bir köpek var ve kuzenime saldırıyor. Ayırmaya çalışınca benim ayağıma sarılıyor ve itmeye çalışıyorum. Kuzenimin de ayağına sarılmıştı önce ama sonra ne oluyor, bilmiyorum. Kendimi bir toprak mezarın önünde buluyorum. O mezar normalde ölen dayımın mezarı ama kimse bilmiyor. Sadece ben varım mezarın başında. Tekrar köydeki eve gidiyorum. Köydeki komşularımızdan olan bayanın kardeşinin öldü haberi geliyor ve “Ben söylemiştim, size” diyorum. Oradan yaşadığımız şehirdeki eski eve geçiyorum. Orda sağanak bir yağmur yağıyor ama masmavi. O yağmur sularından bir yer dolmuş ve yanındaki yeri de doldurmaya çalışıyorum. O sırada dolmadığını görüp neden olduğunu anlamak için baktığım da, annem dışkısını yapıyor ve sudan birlikte gittiğini görüyorum. Sonra bir aslan da geliyor. Aynı şeyi yapıyor ve gidiyor. Su en sonunda doluyor ve tertemiz. Onun içine giriyorum ve biraz durduktan sonra çıkıp başka bir evin balkonundan bakıyorum. Ora ve bunun bir yarışma olduğunu ve kazandığımı söylüyorlar. Oradan bir akrabanın evine gidiyoruz. Orada bir kalabalık var ve niçin olduğunu bilmiyorum önce. Biraz evin içinde bulaşık yıkıyorum, evin sahibinin kızı ile sonra dışarı çıkıyorum ve herkes oturuyor, kapının önünde. Babam anneme bağırmıştı. Babamın yanında 5-10 kişi adam var ve karşısına çıkıyorum. “Bir şey konuşabilir miyiz?” diyorum. Susuyor ve dinliyor. “O kadar milletin içinde bağırmana sebep yoktu” diyorum ve o sustukça ben sinirleniyorum. Çalışıyordum yanında “Ben senin için değil annem için geliyorum o dükkana” diyorum. Sinirlenince o öyle kapanıp gidiyor ama bir ara kendimi dükkanda da buldum. Ne olduğunu bilmiyorum. Orda akşam oluyor ve benim okul şenliği varmış ve çok kalabalık. Annem, en küçük kardeşim ve evine gittiğimiz akrabanın kızı da var. Biz yine içerideyiz okulun ama ev gibi bir yer. Önce okulun bahçesine çıktığımızda bir kere oynuyorlar ve millet dağılıyor. Annem, ben, kardeşim ve o akrabanın kızı var. Annem okulu gezdirmemi istiyor ve sadece masaların olduğu yere gidiyorum, bir tur. Yemekhane gibi yer ama lüks bir yer değil bura. Oradan ayrılıp kendimi evde buluyorum. Ve uyanıyorum. Biliyorum çok karışık bir rüya. Ben şuan tıp okuyorum, yurt dışında. Ailemden ayrıyım ve bir sene oldu. Böyle bir şey görmedim daha önce. Cevap verilirse sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Hastayken görmediysen, karışık rüya. Aile ile sorunların yoksa kaile almana gerek yok. Derdini birilerine anlatamama içgüdüsünden kaynaklanan bir rüya. Haklı olduğun bir konuyu başkalarına anlatamıyorsun ya da karşı taraf anlamak için kırk dereden su getirtiyor.

 5. Rüyamda bir piknik yerinde yalnız başımayken piknik yapan bir ailenin mangalda birkaç tane ekmek dilimini kızarttığını gördüm. Ben de mangala eğilerek mangalın başında duran adama kızarmış ekmeklerin çok güzel koktuğunu söyledim. Ancak yemedim. Sonra aynı anda birinin masada oturan bayanlara çay doldurduğunu gördüm. Adam çayları doldururken bardakları hep taşırıyordu. Çaydan da içtiğimi hatırlamıyorum. Ama sanki birini bana doldurduğunu zannediyorum. Yorumlarsanız sevinirim.

  1. Mutlu bir gün geçireceğinizi ve unutmayacağınız gibi ekmek yeseydiniz beklide bir fantezi olabilirdi. Çay taşmışsa biraz aşırı sevinç olabilir ya da olmayabilir. Ama unutulacak bir gün olmayacak hep aklınızda yer edecek beklide bir parti ortamı ya da bir şenlik havasında geçen bir gün ama iyidir iyi.

 6. Karanlık bir sokakta yürüyorum. Ekmek almaya gidiyorum, karanlık her taraf. İlk önce ekmeğin yapıldığı imalathaneye giriyorum. Orası kapalı daha sonra ise başka yere gidiyorum, ışığı açıyorlar. Ekmeği alıyorum. Ekmeği veren arkadaş “Gidebilecek misin, bu karanlıkta?” diyor. “Babam var, sokakta. Korkmam” diyorum. Ama karanlığa döndüğümü hatırlamıyorum.

  1. Arkanda baban olduğu sürece güvendesin. Güzel hayat sürmek istiyorsan, babana değer vermeye aynen devam et. Aydınlığa anca öyle ulaşabilirsin. Babanın da uyarılarını dikkate al. Karanlıkta kalma. Fırındaki ekmeği veren arkadaşta senin en yakın arkadaşın yani bir dostun var, seni düşünen demek.

 7. Rüyamda 4 ya da 5 ekmeğim vardı, elimde. Sonra onları kaybettim. Bir zaman sonra bir çocuğun elinde ekmeklerimi fark ettim ve onun peşinden bir süre koştum. Onu yakaladığımda ekmeğin çoğunu yemişti, kalanını da almak istemedim. Ve geri döndüğümde ekmeklerimi gördüm, sadece 3 ünü aldım, birini de kendiliğimden orada bıraktım… Yorumunu çok merak ediyorum… Çok teşekkür ederim…

 8. Rüyamda fırının önüne bisikletle gelmiş kadına, 3-4 tane taze ekmek verdim. Yorumunuzu bekliyorum.

 9. Rüyamda büyük han gibi bir evin içindeyiz ev çok kalabalık kızlar var herkes saçını yaptırıyor. Beşikte de 2 tane çocuk var, yaşında. Bunlardan biri benim 10 yaşındaki erkek yeğenim ama beşikte 1 yaşında. Sonra yeğenim hastalanıyor ve acele evden çıkartıyorlar. Ben de bağırarak peşlerinden çıkıyorum. Beşikten yeğenimi çıkartıyorum ve bir parça ekmek veriyorum. Yemeye çalışırken elinden düşürüyor. Ben yerden alıp tekrar yemeğe çalışırken, annesi izin vermiyor. Öyle uyandım. Yorumlarsanız çok sevinirim.

 10. Selamünaleyküm. Ben rüyamda geçen gün 3 gün üst üste ekmek gördüm. Bir gün ekmek, 2. Gün de ekmek yerine lavaş ekmeği gibi ekmek gördüm. Ve dünde gördüm. Bu dört oldu. Bugün de rüyamda bir bebek gördüm. Çok tatlı ve güzel bir kız çocuğu. Artık rüya görmekten yoruldum. Bu ne anlama geliyor? Ben bekar bir kızım. Neye kısmet, neye hayır ama her gün rüya görüyorum.

 11. Rüyamda, muhabir ya da elçi konumunda bir durumdaydım. Bir kişi beni evin kapısını açarak içeriye davet etti. İçeride bir oda dolusu yerde oturan doğulu vatandaşlarımız, bayat ekmek yediklerini, taze ekmek yemek istediklerini söylediler. Hayırdır inşallah.

 12. Rüyamda yatağın içinde oturuyorum. Tanımadığım biri gelip bana, bir bütün ekmek verdi. Ben de başımdan sağmak için elimle ekmeği böldüm, yemek için ama o sırada içinden 2 tane örümcek çıktı ve canlandılar. Sonra 3 tane oldular, ben korkup attım, ekmeği, kucağımda duruyordu. Sonra odanın her yerinde örümcekler gezinmeye başladı. Uyandım. Yorum yaparsanız çok memnum olurum.

 13. Rüyamda 20 ye kadar taze güzel görünen ekmek saydım. Acaba bunun anlamı nedir? Lütfen yorum yapar mısınız? Teşekkür ederim.

 14. Ben de rüyamda, arkadaşım girmiş ekmek fırının içine. Ekmek pişiriyor. Ekmekler de çok güzeldi ama yemedim ekmekten. Sadece uzaktan gördüm.

 15. Rüyada fırından 1 kepekli, 2 pide, 5adet susamlı ekmek aldım. Pide ve kepekli ekmek hazırdı. Susamlı ekmek hazır olana kadar diğer ekmeklerden yedim ama hangisi olduğundan emin değilim. Daha sonra çıkan ekmeklerle diğer ekmeği alıp fırından çıktım. Eve doğru yol aldım. Sizce bu rüyanın yorumu nedir?

 16. Merhabalar, ben ekmek rüyasını rüyamda çok sık görüyorum. Bu kez fırından yarım ekmek almaya gidiyorum. Bütün ekmeği böldürüp içine margarin sürüyorum. Ama kalan ekmeğin ziyan olacağı düşüncesiyle kalan yarımın içerisine yeşillik koydurup onu da alıyorum. Ekmek taze ve yumuşaktı. Yorumda yardımcı olur mu bilmiyorum ama geçtiğimiz yıllarda hem maddi hem manevi olarak çok sıkıntı çektim. Artık bazı şeylerin iyi gitmesini istiyorum. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

 17. Rüyamda kardeşimin bebeği doğuyor. Kızı oldu ayrıca dogmadan bir gün önce kocaman kızarmış bir ekmek mis gibi kokuyor ve “Bu doğan bebek” diyorlar bana. Ekmeğin yarısını koparıp yemeye başlıyorum. İçinden mis gibi bembeyaz peynir çıkıyor. Sizce ne anlama geliyor? Yardımcı olursanız sevinirim.

 18. Rüyamda babamla birlikte amcamın bakkalında ekmek satıyorduk. Ekmekler taze ve sıcaktı ve çok güzel görünüyorlardı. Babam yoğunluktan müşterilere yetişemiyordu ve ben ekmeklerin poşetlenmesine yardım ediyordum. O sırada aşık olduğum çocuk, ekmek dolabından iki ekmek alıp bakkaldan çıkıyordu. Yorum yaparsanız çok memnun olurum.

 19. Merhaba, aslında çok uzun olan rüyamın içinden sadece hatırladığım şu şekilde; annem ben ve bir arkadaşım (sanırım kız arkadaşımdı) oturuyoruz ve annem bize simit ekmek veya simidin içine kalın bir dilim beyaz peynir ve 2 dilim jambon veya jambon büyüklüğünde salam koyarak sandviç hazırlıyor. İlk önce simit ekmeği/simidi yatay bir şekilde kesiyor sonra içine bir kat salam ortasında beyaz peyniri ve 2. kat salamı koyup simit ekmek/simidin diğer yarısını üstüne koyuyor. Ben Simit’in ortası boş kaldı peynir ve salam parçaları oradan dökülecek diye düşünürken annem bu sandviçi bana uzatıyor. Tam ağzımı açıp ısıracak iken telefonum çaldı ve uyanmak zorunda kaldım. Lütfen bana bu rüyamı yorumlar mısınız? Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Saygılarımla…

 20. Rüyamda eşim ve kızlarımla birlikte kuşlar yesin diye sokakta yüksek bir raf gibi tahta parçası üzerine beyaz ekmek atıyoruz. Rafın altında da kuş yuvası gibi bir delik var. Orada yılan yavrusu görüyorum. Yılan ince küçük ama rengini hatırlamıyorum. Sonra bir anda o yılanı elbisemin içinde hissediyorum, bacağımı hafif ısırıyor hissediyorum. Paçamın içinden kafasını tutup çıkartıyorum. Kafasına bastırılmış bir şekilde elimde görüyorum. Çok merak ettim yorumlarsanız sevinirim…

 21. Rüyamda komşumun oğluna katıksız ekmek verdiğimi gördüm. Çocuk uykusunda ağlıyordu. Verdiğim ekmeği yiyince sustu ve ağlaması kesildi.

 22. Rüyamda ekmek fırınına ekmek almaya gitmişim parasını ödüyorum. 1 adet ekmek alıyorum ama ekmek içi alınmış, taze yarım gibi bir ekmekti…

 23. Rüyamda bir fabrika gibi yerde koyun keçi gibi 4 ya da 5 tane hayvanı yakalamaya çalışıyordum, başaramadım ama sonra birkaç arkadaşım ve benim olarak gördüğüm siyah güçlü bir köpek geldi. Köpeği gönderdim büyük olan koyunu yakaladı. Oradan fabrikanın başka bir bölümüne geçtim. Biriyle konuşup çalışıyordum sonra “Oruç tutmak için bir şey yemek lazım” dedi. Vakit dardı 1 kasa poğaça buldum. Bir miktar yedikten sonra bana poğaçaların sahibinin başkası olduğu dendi. Bir kasa ufak yuvarlak ekmek getirdiler. Poğaça haramdır diye ekmekten yemeye başladım. Sonra “Yeterli” deyip onu da bıraktım. Poğaça ve ekmek yumuşaktı ama sıcaklık hissetmedim.

 24. Rüyamda ekmekleri ufak ufak [çorbalık] kesiyorum. Fırını ısıtıp fırında kızartıyorum. Anlamını öğrenebilir miyim? Teşekkürler.

 25. Komşum ekmek yaparken beni rüyasında görmüş ve bana yaptığı ekmeklerden vermiş. Ben de yemişim. Nedir acaba bu rüyanın tabiri? Açıklarsanız çok sevinirim.

 26. Rüyamda annemlerin evindeyim ve o gün bayram diye aşağı mahalleden ekmek fırınına gidiyorum. Yolda bir sürü çocuklar var oyun oynuyorlar. Onların aralarından zor geçiyorum fırına zor ulaşıyorum. Üç tane büyük sıcak pide ve bir tane küçük top şeklinde köy ekmeği galiba ya da esmer ekmek alıyorum. (Ailemden uzakta yaşıyorum evliyim ama ben annemlerin evine ekmek alıyorum.) Nasıl yorumlanmalı?

 27. Ben rüyamda, kardeşim balkonda mangal yapıyordu. Baldızı da içerde saklanıyordu beni görünce. Ben haber vermeden kardeşimin evine doğru yürürken balkonun bahçesi yeşillikti. Domates vardı bahçede sonra karısı ve ablası içeriye kaçtı. Bu ne anlama gelir? Beni aydınlatırsanız sevinirim.

 28. Yerde bir sürü ekmek kırıntısı vardı. Bunları toplayıp ağzıma attım, bir kısmı da tekrar yere döküldü.

  1. Eşim rüyasında ev sahibinin eşimin elinde ekmek aldığını görmüş. Acaba ne işaret ediyor yazarsanız? Allah razı olsun.

 29. Rüyamda ekmeğin arasında salam sucuk falan varmış, bir ekmek nasıl yiyorum. Ne anlama geliyor?

 30. Rüyamda kız arkadaşlarımla birlikte deniz kenarındayız. Bir ara ekmek almaya gidiyorum. Elimde poşetin içinde dönerken arkadaşımın kız kardeşi iyi geldiğini söyleyerek yosunların içine dalıyor. Ben de kenardan yürürken yosunların arasına düşüyorum. Panik yaptıktan sonra dışarı çıktığımda elimdeki poşetin ıslandığını düşünerek dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Sonrada cebimdeki telefonun ıslandığını fark ederek içine suyun girip girmediğini kontrol etmek için arama yaparak arkadaşlarımı arıyorum ve telefonda konuşuyorum. Sizce bu gördüğüm rüyanın ne manası vardır? Teşekkürler şimdiden.

 31. Rüyamda kocamı ekmeğin üstünde oturmuş halde gördüm. Onu uyardım “Oturmak günah, kalk” diye ama o beni duymadı. Sonra markete çıktım, meyve istedim. Oradaki adam benim hiç bilmediğim meyveleri sepete doldurdu. Dedi ki; “Burada dünyanın bütün meyveleri var.” Sonra kola şişelerini verdi sepete, ben de baktım hepsi patlak. “Bunları neden benim hesabıma ekledin?” dedim. O da “Bunları seni üzenlerin hesabına” ekledim, dedi.

 32. Büyük bir evin bir odası geçici olarak bana aitmiş. Bir arkadaşımın düğünü öncesi hazırlanacağız, içeri girdiğim anda bir duvardan diğerine hızlıca ekmek kırıntıları uçuyor. O kadar yoğun ve hızlı ki, içeri giremiyorum, girsem de duramıyorum. Yardım alabileceğimi düşündüğüm kişiye anlatmaya çalışıyorum, sürekli konuşuyor, dinlediğini düşünüyor ama dinlemiyorum veya dinlese de anlamıyor. Zannediyor ki ışıklar var “Duvarda” diyorum. Hani dönen minik disko ışıkları gibi. Nasıl durduracağımı anlatıyor. “Hayır” diyorum, “Öyle değil, ekmek kırıntıları bunlar. Nasıl durdurabilirim?” Bir türlü anlatmıyor başka şeylerle ilgileniyor. Sonunda halledemiyorum.

 33. Anneannem beni rüyasında karanlık bir yerde oruçlu görmüş ve bana kızıyormuş. “Burada oruç mu tutulur?” Güzel yukarı, çık da orda tutsana” diye ve ben anneanneme ekmek veriyormuşum. Acaba yorumu nedir?

 34. Oğlum eşi ile mahkemelik boşanma aşamasında, rüyamda kayınvalidesinin evine gidiyorum bizim onlarda kalan kıyafet ve eşyalarımızı evinin dışına bırakmış almak için gittiğimde bir çuval şekerimizi harcadığını yarım çuval kaldığını görünce, ben kızgınlıkla evine giriyorum bakıyorum yarısı haşhaşlı yağlı, yarısı normal nar gibi pişmiş ekmekler. Ben sinirleniyorum elime bir çuval alıyorum ekmekleri çuvala doldurmaya başlıyorum. Birde kelle ve yeşil fasulye pişirmiş. Ekmeklerin yarısını yemeğe yarısını çuvala elimle dolduruyorum hem de söylenerek “Şeker benim, un benim, sen nasıl habersiz kullanıyorsun?” diyorum. Yorumlarsanız sevinirim. Teşekkürler.

 35. Rüyamda elimde yarım ekmek ve içinde domates, peynir şeklinde ekmek arası bir şeyler vardı. Amcamın kızıyla da iş yüzünden biraz kırgınız gerçek hayatta zaten. Rüyamda onun işyerine elimdeki ekmekle gidiyorum gördüm.

 36. Rüyamda kaynanamın buğday ekmeği küflenmiş, tadına bakıp atıyorum. Yerde bir çuval buğday unu var, “Bunu yarın sizle bize taze ekmek yapalım” diyorum.

 37. Rüyamda elimde ekmek vardı, içinde de galiba peynir vardı ama çok lezzetliydi yiyordum acaba nedir?

 38. Bütün çokça ekmekleri klozetin içinde büyük ve kalın dışkının içinde görmek ne demek? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Klozet ağzına kadar bütün ekmek ve de büyük kalın dışkının içinde gördüm ilk gördüğümde dışkıları piton yılanına benzettim öyle kalındı. Şimdiden çok teşekkür ederim.

 39. Küs olduğum kocam evden bir poşet ekmek alıp kaçırıyor. Arkasından kaynanam geliyor ve ağlıyor kapıda, içeri almıyorum.

 40. Rüyamda bir yaratığı öldürdüm ve onu kesmek istedim onu balta ile keserken birden ekmeğe dönüştü ama kanlıydı o ekmeği kanlı kanlı doğradım.

 41. Eşimin ekmeğinin arasında haşlanmış yumurta vardı yiyordu. Daha sonra yumurtanın sarısı ve beyazı yerlere döküldü. Bunların anlamı ne demek? Lütfen bilgilendirirseniz sevinirim.

 42. Tanımadığım veya tanıyor da olabilirim yerden kuru ekmek parçaları topluyorum sonrasında evin içinde tanıdık kişiler görüyorum.

 43. Şimdi rüyamda okuldan çıkmışım bir bakkala gitmişim çantamda tostum var ama yemeyi unuttuğum için yememişim neyse sonra bakkalda ekmek dolabının kapağını açtım içinde sandviç falan var of dedim ne güzel gözüküyorlar. Neyse aldım aldım çantama attım sonra hiç bir şey yokmuş gibi dışarı çıktım. Yolda giderken etrafa bakıyorum ama neresinin olduğunu kestiremiyorum bir yandan da ekmek yiyorum ama yarısını yiyebildim sonra uyandım

 44. Geçenlerde  rüyamda park gibi bir yerdeyim ve orada oturan insanlara yarım ekmeğin arasına köfte koyup  ikram ediyordum. Bunun anlamı nedir ?

 45. Rüyamda köydeyim. Eskiden benim de ekmek yaptığım fırının önünde duruyorum ve fırıncıya somun olup olmadığını soruyorum. O da var diyor ben de 5 tane somun vermesini istiyorum. Kaç para diyorum o bir miktar söylüyor. Para vermek için cüzdanımı açıyorum ama cüzdanın içinde hamur var fırıncı benimle dalga geçiyor, “Maya hamuru ile mi ödeyeceksin?” diye. Ben de bu hamurun çok değerli olduğunu tam da somunları ödeyecek miktarda değeri olduğunu söylüyorum. Ama yanımda olan arkadaşım somunların parasını veriyor. Bunu yorumlarsanız sevinirim.

 46. Babamın rüyası;
  Elimde 4 tane ekmek varmış.
  Nereye gidiyorsun kızım? demiş. Eve gidiyorum, demişim.
  2 ekmek daha vermiş. Yürümeye devam edip eve gitmişim.

 47. Rüyamda küçük kızımla yemek yiyeceğimiz sırada ben yemeğe başlamadan yuvarlak taze tüm olan ekmeği alıp yola çıktım. İki şehrin ortasında ekmeği yolun ortasına koydum. Eşimin beni aldattığı kadının ve eşimin bulunduğu yere gittim. Onları deli gibi dövüyorum ama istediğim gibi güçlü vuramıyorum daha sonra ekmeği almak için geri dönüyorum.

 48. Öncelikle merhabalar rüyamı birkaç kaynaktan araştırdım ancak tam bir cevap alamadım Rüyamda önce bı kalabalık gördüm sonra hemen adasında mezarlık varmış çok samimi olduğum bir arkadaşımla mezarlıkta yürümeye başladık havanın karardigini fark ettim arkadaşıma mezarların üstüne basma mezarlar cokebilir mezarın içine dusebilirsin dedim sonra orada ekmek arası döner satan bı adam gördüm arkadaşımla beraber o adamdan birer ekmek aldık oturduk yedik sonra bir kabristanin baş ucunda durdum kabristana baktım uyandim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir