ARAMA
Rüyanızda gördüğünüz en belirgin nesneleri arayınız.

Alfabetik Rüya Tabirleri
 

Rüyada At Görmek

Rüyada at görmek makam ve rütbe, yolculuk ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Rüyada kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır.

Rüyada güzel ve güçlü bir at güzel bir evin işaretidir. Rüyada beyaz at görmek düşmana galip gelmeye, siyah at saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa delalet eder. Rüyada bekar adamın kısrağa binmesi asil ve zengin bir kadınla evlenmesine işaret eder.

Rüyada beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak görmek neşeli, dindar kadına delalet eder. Rüyada birçok ata sahip olan kişi meslektaşları ve akranları içinde sivrilir.

Rüyada ata binen kimsenin gerçek hayatta hanımı hamile ise oğlu olur. Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna işaret eder. Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmenin işaretidir.

Rüyada melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder. Rüyasında çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Rüya siyah ata binen karsız bir yolculuğa çıkar.

Rüyasında kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur. Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir.

Rüyada bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur. Terkedilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder. At tersi şerefli bir kimseden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kimseden mal edinmek, At tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir. ( Ayrıca Bakınız; Beygir.)

Rüyada asil duran ve etkileyici bir şekilde at görmek, iyiye işarettir. İş hayatında yükselme, aşk hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesine işarettir. Rüyada ölü at zarara ve yakın zamanda ölümün habercisidir.

Bir yere ağlı at mevkiinin değişmemesine işaret eder. Rüyada at satmak kavgaya ve bu kavgadan doğacak ziyana işaret eder. Rüyada At dövmek hapse girileceğine ve hapse girecek olanın da kısa da uzun da olmayan bir süre hapiste kalacağına işaret eder.

Rüyada suda yüzen ya da duran at etraflıca ve alengirli birdedikoduya işarettir.Bereketin ve bol kısmetin işaretidir. Sağlıklı bir ata bindiğinizi gördüyseniz yaşamda çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını bulacağınız anlamındadır. Ata binen bir kimsenin isteği hemen yerine gelir.

At görmek her türlü sıkıntının sona ereceğine, güzel günlerin başlayacağına işarettir. Atın öldüğünü görmek ise iş ve evle ilgili sorunlar yaşanacağına işaret eder. Rüyada koşan at görmek çoğu zaman muradınıza ereceksiniz şeklinde yorumlanır. Tabirciler atın rengine göre rüyaları yorumlarlar. Yağız yani siyah at büyüklük ve maldır.

Kirmani'ye göre: doru renkli ata bindiğini görmek, kuvvetin fazlalığına, doru taya bindiğini görmek de zengin bir kadınla evlenmeye işarettir. Rüyada al at görmek dinin kuvvetine ve devlet tarafından verilecek mal ve itibara delildir.

Rüyasında al ata bindiğini gören şerefe ulaşır fakat biraz hüzünlenir. Kula at; hastalık ile tabir olunur. Kula ata bindiğini gören hasta olur. Eğer bindiği dişi tay ise hastalıklı ve hazın tabiatlı bir kadınla evlenir. Kır at hayır ve berekettir.

Eğer bindiği dişi tay ise güzel ve iyi ahlak sahibi bir kadınla evlenir. Ablak yani demiri kır renginde bir at görmek şöhretle tabir olunur. Rüyasında demiri kır renginde ata bindiğini gören halk arasında hayırla ün yapar.

Demiri kir ve alnı akıtmalı bir hayvanın üzerine binmek istediğini görmek, Büyük bir kimsenin islerine karışacağına, demiri kir bir atı olup bunu başka bir renge boyadığını görmek hayra delalet eder.

Ebu Sait El-Vaiz'e göre: demiri kir at ve beygir görmek ve binmek öteki renklerden daha aşağı tabir olunur. Çünkü kıymetinde diğer renklerdeki hayvanlardan daha ucuz ve itibarsızdır. Demiri kir ata binmiş olduğunu gören her işinde zorluğa uğrar.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada ata binmek, gerçekte ata binen kimse için, şerefli mertebeye nail olmaya ya da bir seyahate çıkmaya işaret eder. Rüyada taya binmek, bekar kimse için, iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına veya bir ev sahibi olacağına işarettir.

Rüyada genç ve iyi bir cins at görmek, rüya sahibinin iktidarının artmasına, rızkının çoğalmasına delalet eder. Rüyada beyazımsı gri renkli bir at görmek, kazançlı islerin peşinden koşmaya Rüyada koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmek ise, islerin bozulmasına işarettir. Rüyada boz renkli bir ata bindiğini gören kimse, düşmanlarını mağlup eder. Siyah ata bindiğini gören kimsenin şeref ve itibarı, mevkiisi yükselir.

Rüyada kır ata bindiğini gören kimse kısa süre içinde evlenir. Gemsiz bir ata binmek, rüya sahibinin istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işarettir. Rüyada huysuz ve azgın ata binmek, rüya sahibinin hilekar ve yalancı bir kimse ile ilişki kurmasına ve bundan ötürü ve ondan zarar görmesine işaret eder.

Rüyada eğersiz bir ata binmek, rüya sahibinin giriştiği işlerden olumlu neticeler elde edemeyeceğine işaret eder. Rüyada bir at öldürdüğünü gören kimse, mal ve paraya kavuşur. Bir at tarafından ısırıldığını gören kimse, herkes tarafından saygı görür. Rüyada ölmüş bir at gören kimse, şeref ve itibara kavuşur. At eti yediğini görmek, rüya sahibi için iyi değildir.

Rüyada attan düştüğünü gören kimse, para kaybına uğrar ya da sağlığı bozulur. Rüyada at sattığını gören kimse, ya birisi ile kavga eder veya aile hayatında geçimsizlikler olur. Pazardan bir at satın aldığını gören kimse, eğer memursa, hızla terfi ederek yüksek mevkilere nail olur. Rüyada erkek at iktidar ve gücün işaretidir. R

üyada dişi at görmek ise, şerefli bir kadındır. Rüyada bir kısrağa bindiğini veya bir kısrağı satın aldığını gören kimse, şerefli bir kadınla evlenir. Eğer rüya sahibi evli ise, ya da evlenme niyetinde değilse, o zaman büyük bir araziye nail olmasına işaret eder.

Bir başka rivayete göre ise; Rüyada yanında at olduğunu gören kimsenin rızkının geniş olmasına ve düşmanına galip gelmesine delalet eder. Ata binmeye layık olmayan kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına delalet eder. Erkek ata bindiğini gören kimse düşmanından korunur.

Rüyada taya bindiğini görse, o kimsenin güzel bir çocuğu olur. Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yasar. Bekar olan kimse kısrağa bindiğini görse, hanımefendi, zengin ve asil bir kadınla evlenir.Asil olan asil olmayana nispetle şereflidir. Bazen de at, güzel yapılmış eve delalet eder.

Yele ve kuyruğu kızıl ve dört ayağı sekil san at, takva ve dindir. Bir kimse, yelesi ve kuyruğu siyah ve diğer yerleri kızıl bir ata bindiğini görse, bazen rakı içer. Çünkü vasfı yapılan at manasına gelen kümeytu kelimesi, içkinin isimlerindendir.

Bir kimse başkasının atına binse o kimsenin mertebesine yükselir. Yahut o kimsenin adetini işler, özellikle mezkur at meşhur ve bilinen at, rüyayı gören de ona binmeye layık olursa. Rüyada kısrak at, zevcedir. Tekrar binme niyetinde olmayarak dişi attan indiğini ve gemini çıkardığını gören kimse, hanımını boşar.

Rüyada tekrar binmek niyetiyle bir işi için atından indiğini ve atının eyerinin de yanında olduğunu gören kimse ise hanımının hayızlı oluşu sebebiyle ondan nefsini menetmesine delalet eder. Eğer başka bir kısrağa binmek üzere mezkur attan indiğini gören kimse, hanımı üzerine başka bir kadını daha nikah eder.

Yahut ikinci atın kıymeti nispetince bir cariye alır. Eğer kısraktan indiği zaman nefret ederek arkasını dönüp yürüse yahut indiği zaman yere kan olarak sidik etse, o kimse hanımından ayrılarak zina ile meşgul olmasına delalet eder.Halis kızıl kısrak, dindar, neşeli ve şöhretli bir kadına delalet eder.

Rüyada alaca kısrak, güzellik ve mal ile meşhur bir kadındır. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl olan kısrak, neşeli, sevinçli bir kadındır. Rüyada beyazlığı siyahlığından çok olan at, dindar bir kadındır, bu rüyayı gören kişi dindar bir kadınla evlenir evli ise dindar bir kadından yardım görür.

Bir kimse eyersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görse, ahlaksız bir kadınla evlenir. Yahut sebatı olmayan bir işi üzerine alır. Atlardan ve üzerine semer vurulan hayvanlardan beyazlığı siyahlığına galip at, velayete delalet eder.

Hayvanların siyahi izzet ve şereftir. Rüyada da siyah at görmek izzetli ve şerefli bir yaşam geçireceğinizin işaretidir. Kendisi sarı, yelesi ve kuyruğu kızıl olanı, matem veya gelin için toplanmış bir takım kadınlara delalet eder.

Bazen de bu rüya deve üzerindeki yüklere delalet eder. Rüyasında bir kimse birtakım atlara malik olduğunu veya onları otlattığını görse, arkadaşları arasında makbul olur.

Rüyada görülen atın güçlü olanı bahadır, tüccar, sanat ve ticaretinde ferasetli olan erkek yahut bir çocuktur. Rüyada at görmek yeni işe başlayacak kişiler için yeni bir ortaklığın göstergesidir. Rüyada bir kimse kendi yanında veya evinde bir atın telef olduğunu görse, bir insanın vefatına delalet eder.

Rüyada yarış atına binmek ve ata binmeye de layık bir elbise ile bir şeyi talep etmek için yavaş yavaş yürüdüğünü görse, o kimse halk arasında izzet ve şerefe yahut saltanat ve mürüvvete erişir ve kötülük yapmak için düşman ona yaklaşamaz.

Eğer bindiği at siyah olursa, o kimsenin kıymeti ve şerefi büyük, devlet ve saltanatı şiddetli ve kuvvetli olur. Çünkü siyah at, mal, devlet, saltanat ve ululuktur. Bindiği atin rengi alacalı olsa o kimsenin boş işlerle uğraşma, oyun, kan dökme ve kavga gibi şeylere meyli ve hevesi olur.

Katı ve sert başlı olup binicisi durdurmak istediğinde durmayan at, deli bir kimsedir. Rüyada yürütülmek istendiği zaman duran at, bir işi benimsemeyip tembel olan ve işlerinde tembellik gösteren insana delalet eder.

Rüyada atın altının ve kuyruğunun beyazlığı, saltanatın şereflisidir yani iş hayatınızda ev hanenizde ya da söz sahibi olduğunuz her hangi bir yerde şerefli ve haysiyetli kararlar alacaksınız demektir.Atın izansızı ve hareketinin azlığı, sultan için harbe ve elinde bulunan şeyin azlığına ve düşmanının ona zafer bulmasına delalet eder.

Atın kuyruğunun kıllarının çok olması, rüya sahibinin evlat ve akrabasının çokluğuna delalet eder. Atin kuyruğunun kesildiğini gören kimse, ölür ve kendisinden sonra geriye bir şeyi kalmayarak ismi unutulur.

Rüyada atın kuyruğu kökünden kesilmiş olursa evlat ve akrabaları kendisinden önce ölür. Rüyasında kişi atının kendisiyle çekiştiğini görse, tebaasindan birisinin sultana karsı çıkması ve isyan etmesine delalet eder yani çalışanlarınızdan biri ya da aile halkında biri sözlerinize karşı çıkar sizi dinlemez.

Eğer rüyayı gören tüccar ise, ortağı ona isyan eder. Ve onun aleyhinde bulunur. Atın sıçraması, bir hususta meyletmeye, bir tarafı tercih etmeye, ihtiyacına tezce ulaşmaya delalet eder. Bir atı sevk ettiğini gören kimse, şerefli bir adama hizmet etme arzusunda bulunur.

Rüyada atın kendi sürüsüyle birlikte bir yerde özgürce hareket ettiğini gördüyseniz eğer bolluğun, bereketin, zenginliğin simgesidir. hayatta çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını sonunda bulacağınız anlamına gelir.

Rüyada ata binmeye ehil olmayan biri, rüyada ata bindiğini görse, bu onun için izzet ve makama, yüksek derecelere delalet eder. Bazen de ata binmek, bir yolculuğa çıkılacağına işarettir. Rüyada eğeri ve gemi mevcut güzel bir ata bindiğini görmek, o at üzerinde ağır ağır yol almak, şeref ve yüce kadre delalet eder.

Rüyada at görmek, güzel inşa edilmiş bir eve delalet eder. Rüyada attan indiğini görmek, iyi değildir ve keder alametidir. Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek, o kişinin mertebesine yükselineceğine delalet eder. Rüyada atın kişinin kendisini ısırdığını görmek, güç ve kuvvet sahibi olmaya delalet eder.

At rüya tabiri hakkında sormak istediklerinizi, eleştirilerinizi ve yorumlarınızı aşağıdaki yorum bölümümüzden yazabilirsiniz.

377
59
Rüya Tabirini Arkadaşınıza Gönderebilirsiniz:

Kimden:

Email

Kime:

Email

Yorum ekleyin, soru sorun:

Adınız veya Rumuzunuz:

Email Adresiniz (Kesinlikle Gizli Kalacaktır):

nigar

Selamün Aleyküm. Ben siyah bir atın arkasından geçerken çifte attı, acı duymadım. Koşmaya başladım, atın ayağının benim yakamda takılı olduğunu fark ettim. Onu kurtardım, baktım hala peşimde koşuyor korkuyla bir hamle yapıp atı atlattım. Atın takibinden kurtuldum. Ben bu günlerde çok büyük haberler bekliyorum bu kötü bir işaret mi yoksa müjdemi çok merak ediyorum. Lütfen yorum yollayın. Sabırla bekliyorum, çok teşekkür ederim.

07.07.2013 19:08:50

AgA'h

Ben de aynı rüyayı gördüm. Rengi normal kırmızımsı olan bir atın daha doğrusu at bizimdi doğum yaptığını ve tayı alnında yıldız şeklinde bir beyazlık vardı. Çok seviniyordum. Hayırlara vesile olur inşallah.

20.07.2014 11:43:01

Murat

Her şeyin en doğrusunu Allah bilir, rüyanızın tabiri bana göre şudur; at menfaattir, çifte atması ise beklentinizin ters tepmesidir. Acı duymamanız çok fazla üzülmeyeceğiniz anlamına geldiği gibi atın ayağının boynunuzda olması bunu bir süre unutamayacağınız manasındadır. Daha sonra attan kaçmanız beklediğiniz menfaatin aleyhinizde olduğunun farkına varmanız ve ondan uzaklaşmaya çalıştığınız manasına gelir...

09.07.2015 18:29:18

Atiye B.

Rüyamda çok güzel ama yere uzanmış ölü gibi ama gözleri açık onu seyrediyorum. Birisi ona vuruyor ben engel oluyorum.

26.07.2013 12:22:36

Lore

Selamün aleyküm. Boz renkli kuvvetli bir atı doğum yaparken gördüm. Doğum yaptı ve koşmaya başladı. Yorumlarsanız sevinirim. Teşekkürler...

11.08.2013 21:23:23

Filiz

Merhaba. Rüyamda güçlü kuvvetli bir atın bana doğru koştuğunu gördüm, sanki arkasında mavili morlu ışık saça saça çok büyük heybetli bir at olmasına rağmen hiç korkmadım. Yalnızca çok heyecanlandım.

05.09.2013 09:22:13

Sevgi

Rüyamda kızıl bir at ve yavrusunu gördüm. Bizim evin içine girip oturdu bu at sonra su içtiği kovanın dibinde kalan su ile yüzümü yıkadım. Enteresandı. Yorumlar mısınız?

08.09.2013 17:18:01

Sehriban

Bu gece rüyamda çok çok güzel beyaz bir at gördüm. Gökyüzünde özgürce koşuyordu ve aniden gökyüzünden bir kapı açıldı, at içeriye girdi. Ardından ben de girdim. Sadece bulutlar vardı. Yorumlar mısınız?

24.10.2014 09:48:56

YELİZ B.

Merhaba rüyamda biri siyah biri kahverengi iki at gördüm. At murattır, derler ama ben kafes gibi bir şeyin içindeydim (ya da etrafı demir korumalı bir yer) atlardan korkup bulunduğum yerin kapısını sürgüyle kapatıyordum, (kilitliyordum). Yorumlayabilirseniz sevinirim. Teşekkürler.

03.10.2013 09:51:17

Murat Y.

Sitenizi beğeniyorum. Bana göre gerçek ve doğruları yazıyor. Başka rüya yorumları olsa da onlara rağbet etmiyorum. Yolunuz açık umutlarınız gerçek olsun. Teşekkürler.

04.10.2013 07:15:06

Emircan

Ben aslında pegasus görmüştüm.

29.10.2013 10:29:55

Elifnilda

Ben rüyamda 2 tane uçan pegasus gördüm sonra insan olarak gördüm. Ama insanların kanatları vardı. İlginç...

10.11.2013 13:27:11

NHR AYN

Merhaba çok nadir rüya gören ve rüyaları çıkan biriyim. Ama gördüğüm son rüyayı yorumlayamadım. Rüyamda beyaz bir ata sahip olduğumu ve bu atı ormanlık bir alanda beslediğimi gördüm. Atımı her görmeye gittiğimde atımın bir ayağının başkaları tarafından kesilmiş olarak buluyordum. Atımı en son gördüğümde tek ayağı kalmıştı. Buna rağmen tek ayaküstünde koşuyor ve şaha kalkıyordu. Bunun anlamı ne olabilir?

18.11.2013 20:18:32

Hasret Hasret

Rüyada gördüğüm at bembeyaz bir attı ve önünde bir adam durmuştu. Atın sırtındaki saçlar çok uzundu, rüzgar vurdukça dalgalanıyordu. Çok güzel bir attı. Rüyada atı seviyordum. Varsa yorumunu bilen, lütfen yazsın.

05.12.2013 20:32:47

Asu A.

Rüyamda uçan bir at gördüm. Bizim evin camına şiddetle çarpıyor ve oradan tekrar uçmaya devam ediyor. Uyandığımda kokmuştum. Yorumlarsanız sevinirim.

17.12.2013 14:07:59

Selda

Selamünaleyküm. Ben kayın validemin evinin balkonundan bakarken, çok büyük bir at önümden geçiyordu. Sanki o at benim atımmış. Fakat kayınvalidemin evi üçüncü kat atın boyu balkon hizasına kadar geliyordu. Yazarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.

25.12.2013 14:24:53

Seda

Selamünaleyküm. Rüyamda çok güzel bir atın başından vurulmuş olarak gördüm. Ama benim yüzümden vurulmuş hissi vardı, içimde. Ve gördüğümden beri kendimi çok büyük bir hata yapmışım gibi hissediyorum ve toparlayamıyorum. Rüya tabirlerinde bulamadım. Rüyanın tabirini bulabilirseniz ve bana yazarsanız, sevinirim...

12.01.2014 10:03:45

Meliha T.

Dört tane atı, at arabası sürer gibi ama arabası olmadan atları sürmek. Dört atın ipleri elimde, ayaklarımla patinaj yaparak, yorumlarsanız sevinirim.

18.01.2014 17:56:04

Ceylin

Rüyamda at gördüm, kahverengi at. Bana gülümsedi ve konuştu ama ne dediğini hatırlamıyorum. Sonra beni kolumdan ısırdı. Canımın acıdığını görünce, at benim çok üzüldü ve çenesiyle ısırdığı yaramı okşadı. Ama kan görmedim. Derin bir çukur vardı, rüyamda. Atın ayaklarından bağlandı ve benim de, aynı şekil. Bir yarışma gibi hangimiz uzun kalabiliriz?

23.01.2014 14:28:30

Dilara G.

Rüyamda akşam siyah bir ata biniyordum. At ile konuşuyorduk ve aramızda duygusal da bir bağ vardı. Yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

24.01.2014 11:47:12

Xxx

Rüyamda üzerimde gelinlik vardı ve bir ata binmiştim. Başta korkuyordum ama sonradan sıkıca kavradım. Yorumlarsanız sevinirim. Teşekkürler.

28.01.2014 15:35:17

Enise

Beyaz atla musibet yaptığımı gördüm. Ne demek? :(:(

03.02.2014 20:25:24

Fatma U.

Rüya tabirleri genelde erkekler üzerine. Ben rüyamda sünnet konvoyu olurmuş. Konvoy atlarla yapılıyor. 20 ve 30 arasında at var. Ufak oğlum da ata binmek istedi. Beyaz gömlekli birinin yardımıyla, oğlumu ata bindirdim. Konvoy geri döndüğünde yoktu. Ben çok korkuyorum. Oğlumu aramak için yardım istiyorum. Sünnet konvoyu şehirde değil, köyde oluyor. Ama ben “Hastanelere bakalım. Biri bulmuş, hastaneye götürmüştür.” Diye ağlıyorum. Cevap verirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar.

02.02.2014 19:37:55

Neşe

Merhaba rüyamda siyah ya da kahverengi bir atın üzerime doğru yürüdüğünü görüyordum. Birkaç kapı vardı. Bir koridor sonunda açtığım tüm kapılardan at çıkıyordu ve at arkasında 2 erkek görüyordum. Birinin arkasında başka biri vardı ve o kişinin doktor olduğunu ama duygusal anlamda o kişiye rüyamda bir şeyler hissettiğimi görüyordum. Yorumu merak ediyorum, ne anlama geldiğini. Yorumlarsanız sevinirim iyi günler.

22.02.2014 00:22:29

Merve

Yeleleri siyah olan kahverengi at görmek neye işarettir? Öğrenmek istiyorum.

28.02.2014 12:24:07

Coş

Rüyamda arkadan kahverengi at gördüm. Kuyruğu sarı lacivert bir fiyonkla bağlıydı. Öylece durmuş bekliyordu.

02.03.2014 08:08:36

İlknur

Ben kahverengi bir at görüyorum. Evime girmesine engel olmaya çalışıyorum fakat olamıyorum. Mutfağıma kadar giriyor. Ne anlama geliyor acaba?

12.03.2014 11:52:52

YAKAMOZ

Rüyamda yavru sayılabilecek bir atın yanan bir aracın içinden kurtardık arkadaşlarımla. Kurtulan at peşimden ayrılmadı ve baş kısmını omuzlarıma yaslayarak ben nereye gittiysem geldi. Yorumlarsanız sevinirim.

11.04.2014 11:11:12

Firezya

Rüyamda erkek arkadaşım önümde ata biniyor. Ben ise arkasında başka bir ata biniyordum. Atların rengini hatırlamıyorum büyük, gösterişli atlardı.

14.04.2014 11:33:23

Naz825

Rüyamda iki kahverengi atın birbirinin kuyruğunu kopardığını gördüm. Nasıl tabir edilir? Hayırlı günler.

22.04.2014 09:43:25

Halder

Rüyada ansızın koşarken havalanmak ve kendini atın üzerinde bulup atla uçarcasına havalanmak ve arkanda oturan, dayandığını hissettiğim bir erkeğe yaslanmak.

02.06.2014 16:58:50

Alper A.

Birçok ölmüş at görmek.

09.06.2014 11:02:54

Mürvet

Merhaba, rüyamda bir adam güzel bir at üzerinde bana doğu son surat koşarak geliyordu ve yanımda durdu. Ben ise atın yüzünü sevdim. Ne anlama geliyor?

28.06.2014 12:12:31

Nureyla

Rüyamda kuyruğu ve ayakları çok tüylü olan bir atı evimin penceresinden izledim. Aşağıya indiğimde de yoğunluk beyaz olmak üzere genç beyaz atlar gördüm. İçlerinden sadece bir tanesi açık kahverengiydi. Tüylü olan atın geldiği zaman tanıdığım bir erkek ismi duydum ve bu beyaz at ya da kahverengi at tam o kısmı hatırlamıyorum şaha kalktı. Rüyam ne anlama geliyor acaba? Çok merak ediyorum... Şimdiden teşekkür ederim.

29.06.2014 10:19:32

Kaan80

Öncelikle siteniz gerçekten çok güzel. Emeğinize sağlık. Sizden ricam bana yardımcı olmanız. Rüyamda rengini tam olarak hatırlamadığım ve benim olmayan bir atın ön ayaklarından birisi bileğinden kırılıyor ve ben de bu atı tedavi etmek için ayağını sarıyorum ve kendimle götürürken o esnada uyandım. Sizce bir anlamı var mı? Teşekkürler...

06.07.2014 07:07:59

Yusuf

Merhaba, doğup büyüdüğüm ev yakınında ala bir at gördüm atın bayan bir seyisi vardı. Ata binmeden ipini elime alıp hareket ettirmek istedim ancak at ürkerek yanı üzere yere düştü ve düştüğü yerde kalbinden oluk oluk kan geliyordu ve öldü. Acaba manası nedir?

07.07.2014 14:43:09

Aziz

Rüyamda bir at üstüme çıkmış ve yüzümü yalıyordu, hareket edemiyordum. Yorumlayabilir misiniz?

07.07.2014 18:20:53

Ragıp

Çok sık rüya görüyorum bazen gecede iki üç rüya bile gördüğüm oluyor. Ağaçlıklı bir yerde atları kafes telle çeviriyorum ve son kafes teli yerine takarken uzun boylu kahverengi yuları olan bir at kapıdan çıkmak istiyor. Ona söyleniyorken komşumun karısı geliyor teli yerine takıp onu kolundan tutup görünmeyeceğimiz bir yere götürüyorum hiç itiraz etmiyor.

10.07.2014 09:26:01

Erdem

Selam. Ben kızıl ata biniyordum birden at düştü ve öldü.

23.07.2014 02:44:40

Hırsbenim

Sayfanızı çok beğeniyorum bütün sorularıma cevap buluyorum... Ve hayırlısıyla onların verdiği güvenle başaracağım...

11.08.2014 11:50:56

Salih D.

Rüyamda kahverengi at gördüm tanımadığım bir kişi atı gezdiriyordu.

18.08.2014 00:20:15

Emine Ö.

Rüyamda at diliyle beni yalıyordu.

30.09.2014 10:56:40

Şafak

Rüyamda denizde bana doğru gelen yunus sürüsü gördüm. Bunlara bakarken yanlarında suyun içinde parlak, siyah renkli, yeleleri açılmış bir at gördüm. Galiba ölmüş sandım. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.

14.10.2014 09:38:24

Elif

Selamünaleyküm. Ben dün gece rüyamda at mezarı gördüm. Annemin de evinin camı o mezarlığa bakıyormuş ama tam hatırlayamadığım bir renkte at remi vardı mezarlık girişinde ve geceydi. Rüyamda da mezarlığı gördüğümde yani rüyamda gece vakti at mezarlığını fark ettim. Annemin camından bakınca kocamanda bir at heykeli vardı kapının girişinde. İnşallah kötü bir haber yorumu yoktur. Şimdiden yorumlarınız için teşekkür ederim.

21.10.2014 19:33:24

Mic

Rüyada başkasının alacalı bir ata binip atın altın kanatlarla uçarak bir tepenin ardına uçarak gitmesi rüyayı görene mi rüyada ata binen kişiye mi yorumlanır?

22.10.2014 09:54:39

Gelincik

Uçarak atlar etrafıma kondu, saklandım, bir tanesi siyaha yakın bir atın, kocaman patlak siyah gözüyle beni izledi.

01.12.2014 11:31:17

Alp

Merhaba, rüyamda bir sandık içerisinde çok güzel fakat hastalanmış bir at var. Sanki bu at tanıdığım, sevdiğim birisi gibi. Ben sandığın kapağını açıyorum, bu hasta at ön ayaklarını bana doğru uzatıyor ve benden yardım istiyor. Ben de koşarak, telaş ve üzüntü içinde başkalarından yardım istiyor, herkesi ayaklandırıyorum. Yorumlarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

05.12.2014 15:14:37

Gönül

Rüyamda muhabbet kuşu evin camından bir içeri bir dışarı çıkıyordu. En sonunda dışarıya çıktı yere kondu ve birden beyazlı grili bir ata dönüştü. Yorumlarsanız çok sevinirim.

08.12.2014 12:46:36

İrem K.

Rüyada at öldürüp gömmek.

08.12.2014 13:30:49

İbrahim A.

Rüyamda yarış atının elektriğe çarpıldığını görüyoum

19.12.2014 13:04:20

Elif

Rüyamda beyaz ve al atlar gördüm. Al atların üzerinde adamlar vardı ve babam bir atın boynunu seviyordu. Benim yanıma daha sonra beyaz bir at geldi ama o diğerlerinden farklıydı, diğerlerine göre biraz daha küçüktü. Birden atın boynuna sarıldım ve at koşmaya başladı beni uçuruyor gibiydi. Üstüne binmedim ama boynunda gittim atın. Ve at benimle konuşuyordu, ne dediğini hatırlayamıyorum ama hızlandığında korkuyordum ve at hemen yavaşlıyordu. Ben gerçek hayatta atları çok severim. Acaba bu rüyamın yorumu nedir? Çok merak ediyorum, açıklarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

30.12.2014 21:11:20

Ömer

Selamünaleyküm. Rüyada başka birini kara yağız bir ata bindiğini ve atın süratli bir şekilde gittiğini görmek, düşmesin diye arkasından gemini çek diye bağırmak, elinde bir ip olup ipi çekmek nasıl yorumlanır? Şimdiden teşekkür ederim.

13.01.2015 18:59:56

Ayşe

Rüyamda bacağı kırılmış bir at arabasına biniyordum. Arabanın içinde de bacakları kırık insanlar, tuhaf ayaklar gördüm. Yorumlayabilir misiniz?

20.01.2015 06:24:48

Bahar

Merhabalar, ben rüyamda üç tane çok büyük, heybetli, siyah at gördüm. Bir yerde çıkarken atların arasında kaldım ve atlar dışkılarını yapıyordu. Ben de burnumu kapattım. Anlamını yazar mısınız?

28.01.2015 08:29:40

Mehmet

Rüyada üç tane kızıl atın üzerime doğru koştuğunu gördüm yanımdan hızlıca geçtiler ve üzerlerinde insanlar vardı. Rüyayı gördüğüm yerde eski zamanlarda dağlık, ovalık ve atların koştukları yerlerde düzlük bir yerdi ve aniden ortaya çıktılar. Bana doğru koştuklarını gördüm ve yanımdan hızlıca gittiler. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

02.02.2015 19:24:48

Esma A.

Selamünaleyküm. Ben rüyamda kahverengi at gördüm, benim önümde duruyormuş. Yanımda küçük kız çocuğu varmış.

25.02.2015 22:45:56

Murat

Ben murat, kır bir kısrak taya bindiğimi gördüm ve at aniden zıplayıp beni düşürdü, koşarak gitti ve atı kaybettim.

18.03.2015 22:43:01

Dilara

Ben rüyamda kahverengi bir at gördüm ve ben şu an sınıfımla kavgalıyım, sadece 2 tane kızla arkadaşım. O ilk arkadaşımı gördüm ve benim küçük köpeğim vardı. At bizim okul müdürümüzü tekmeliyordu ve biz izliyorduk. Sonra at bize baktı ve biz kaçtık, bir karanlık yere girdik. Arkadaşım girememişti, ben onun elinden tutup çekmiştim. Çok ilginç.

23.03.2015 20:58:37

Rüyaaa

Merhaba, ben rüyamda hamileydim lavaboya girmek için lavabonun önünde dururken eşim ve arkadaşımla beraber beklerken karnımda bebeğin vuruşlarını hissediyordum kalp atışlarını. Bir de bakıyorum bebek avucumda ama at suretinde bana, “Siz beni sevmiyorsunuz, ablamı daha çok seviyorsun” dedi. Ben de “Senin daha vaktin gelmedi. Yok, öyle olur mu? Şimdi seni yerine koyacağım doğduğunda öyle olmadığını anlayacaksın” diyordum. (Gerçekte bekarım.)

05.05.2015 14:42:22

Nebi

Selamünaleyküm. Ben rüyamda atların yattığını ve ağnadıklarını gördüm bir tane yavru vardı oda ağnıyordu. Cevap lütfen.

05.05.2015 20:46:04

İlker Y.

Rüyamda çok büyük devasa bir at gördüm ancak gördüğüm rüyaya bir yorum bulamadım.

13.06.2015 15:49:41

Osman

Rüyamda ağlayan bir at gördüm ve atın gözünde hastalık vardı, kördü veya yaş akıyordu gözünü ovaladım ve gözündeki akıntı daha da çoğaldı. Ne anlama geliyor? Çok merak ettim doğrusu.

19.06.2015 09:46:42

Nevin

Merhaba, ben okul bahçesinde beyaz ata binen yakışıklı erkek gördüm. Erkeği tanıyorum.

02.07.2015 15:44:23

Mehmet

Rüyamda at kemikleri gördüm sonra kemikler canlandı, ayaklandı. Ne demek, lütfen yorumlar mısınız?

09.08.2015 23:04:11

Samet

Rüyamda yengem atı ateşin üzerinde kızartıp bizim kapıya getirdi bana ye dedi ben yemeyeceğim dedim oda ye dedi bir şey olmaz dedi bende uyandım açıklar mısınız lütfen? Önemli e-posta bekliyorum.

27.08.2015 22:39:43

Erdal C.

Rüyamda doru bir at arkadaşımın başını olduğu gibi yuttu ne anlama gelir?

21.09.2015 09:14:17

Özcan D.

Allah her şeyi bilendir. Bir evin bahçesinde büyük bir topluluğun içindeydik, yan bahçeden birden garip sesler duyuldu toprak yarıldı sanki yerden mantar çıkar gibi 2 tane sağlıklı at çıktı. Hem korktuk hem şaşırdık. Ben hemen evin içine girdim, korktum meraktan pencerenin kenarından izlemeye çalıştım. Atlar kimseye zarar vermeden gittiler ve ben dışarı çıktım. Bu rüyanın yorumunu çok merak ediyorum, çünkü gerçek hayatta bazı şeylerin kararını bir türlü hale veremedim.

13.11.2015 08:47:39

Ayşe K.

Bir yolculuktaydım ve at hep arkamdan geliyordu. Köyüme gittim at gene arkamdaydı. Gel dedim annemde vardı büyükannemin köydeki evine gitmiş oluyorum. Atın uzun yolculuktan sonra ayaklarının altı vücudunun altının derileri soyulmuş, çok yorulmuştu at. Bende o zaman otobüsle dönerim diyorum. Atı iyileştirmeye çalışıyorum.

27.11.2015 07:11:03

Yeşim A.

Merhaba. Rüyamda yakın bir kız arkadaşımın gelinliklerle beyaz bir atın üzerinde bana doğru geldiğini gördüm ve sonrasında düğününe gidip takı taktığımı gördüm. Sabırsızlıkla yorumunuzu bekliyorum şimdiden teşekkürler.

10.12.2015 09:25:10

Feyza D.

Selâmünaleyküm. Rüyamda kırmızı ve irice bir at gördüm fakat atın ayaklarını bilek kısmından kesiyordu tanıdığım bir arkadaşım ve neden öyle yaptığını sorduğumda böyle daha iyi olacağını söylüyordu ve at hiç acı çekmiyordu bir tür nal işlemi gibi duruyordu. Yorumlarsanız çok sevinirim.

11.12.2015 11:31:04

Şengül Ş.

Rüyamda beyaz bir atın uçarak pencereme yaklaştığını gördüm. Cam açıktı içeriye girecek diye pencereyi kapatmaya çalışıyordum benimle konuşmaya başladı camı kapatma benim içeri girmem lazım senin için geldim dedi.

12.12.2015 08:39:06

Azad

Rüyamda normal bir atın doğum yaptığını ve ben atı kucağıma aldım ilk başta doğan yavru atın başını göremedim sonradan başı düzeldi ve gördüğüm rüyalarınıyandığımda unutuyorum lütfen Cvp bekliyorum SABIRLI bir şekilde.

05.04.2016 14:14:38


Rüya Bilgileri

Rüya nedir?
Rüya Temel Bilgiler
Rüya Kaç Saniye Sürer?
Rüya Kayıt Edilebilir mi?
Rüya Görme Halleri
Rüya ve Buluşlar
Rüyalar ile ilgili Özlü Sözler
Bilinçaltı ve Rüya
 


Rüya Yorumlama

Rüya ile Amel Edilir mi?
Rüya ve İslamiyet
Kuran'da Rüya
İstihare Nedir?
Rüya Türleri
Temel Rüyalar
Yararlı notlar
Ünlü Düşünürlerin Yorumları


Uyku Bilgileri

Uyku nedir?
Uykusuz Kalmanın Doğurduğu Sonuçlar
Ne Kadar Uykuya İhtiyaç Var?
Uyku Bozuklukları
Astral Seyahat Nedir?


Ortak Rüyalar

Rüyada Araba Görmek
Rüyada Bebek Görmek
Rüyada Deniz Görmek
Rüyada Diş Görmek
Rüyada Köpek Görmek
Rüyada Para Görmek
Rüyada Saç Görmek
Rüyada Yılan Görmek

     


Rüya Tabirleri 2006-2016 © MAN | iletişim | Google + | Twitter | Facebook